Stavby

Významné stavby včetně kostelů, účelových budov (administrativní, školy, kulturní zařízení, nemocnice aj.), dopravních staveb apod. Jejich historie, architekti a stavitelé, popis aj. Převážně památkově chráněné objekty.

Zobrazuji 426 položek. Zobrazit grafický výpis
Název Území Popis
Administrativní budova Ferrum, Legerova čp. 578/70 Vinohrady Původně v těchto místech probíhalo novoměstské barokní opevnění a křižovatka Legerovy s Vocelovou... Zobrazit
Anatomický ústav 1. LF UK, U Nemocnice čp.1563/3 Nové Město Budova Anatomického ústavu 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy byla původně anatomickým ústavem... Zobrazit
Arcibiskupské gymnázium, Korunní č.p. 586/2 Vinohrady Elegantní funkcionalistická budova školy na rohu Korunní třídy a náměstí Míru s hvězdářskou kopulí... Zobrazit
Areál Komwag, Perucká čp. 254/10 Vinohrady Komplex budov společnosti Komwag nalezneme v dolní partii Perucké ulice nedaleko železniční tratě.... Zobrazit
Aréna na hradbách Nové Město Jedna ze slavných pražských divadelních arén stávala na místě dnešního Národního muzea. Byla známá... Zobrazit
Bašta sv. Ludmily, Vyšehrad Vyšehrad Vyšehradská vyhlídka je jednou z nejnavštěvovanějších pražských památek, přesto si to málokterý... Zobrazit
Bistro da Matylda, Jiráskův most Nové Město Při výstavbě pražských mostů se počítalo s umístěním hygienických zařízení v jejich předmostích,... Zobrazit
Borůvkovo sanatorium, dvojdům Legerova čp. 1627/61 a 1607/63 Nové Město V Legerově ulici v domě 1627/61 z roku 1882 se původně nacházelo sanatoriumDoktor medicíny (původně... Zobrazit
Botanický ústav Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Nové Město V areálu Botanické zahrady se nachází budova Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a... Zobrazit
Brána do zahrady usedlosti Vozová Vinohrady Brána do Riegrových sadů v ulici Vozová nedaleko Italské ulice, na samé hranici městských částí... Zobrazit
Brána Špička Vyšehrad Gotická brána Špička ve vyšehradské pevnosti byla postavena mezi lety 1348–1350. V jejím zbytku se... Zobrazit
Braunův dům (pam. deska), Karlovo náměstí 671/24 Nové Město Na domě stojícím na nároží Karlova náměstí a Řeznické je umístěna pamětní deska připomínající... Zobrazit
Braunův dům (U Kamenného stolu, Salmovský palác), Karlovo náměstí 671/24 Nové Město Palác stojí na místě dvou gotických domů, přestavěn byl v renesančním a barokním slohu, dnešní... Zobrazit
Bubáková Vinohrady Na území dnešní městské části se nacházely ještě na přelomu 19. a 20. století pozůstatky starých... Zobrazit
Budova akcízu a výběrčího mýta čp. 12/7 na Vyšehradě Vyšehrad V ulici V Pevnosti se naproti budově Jedličkova ústavu nachází malebný přízemní domek, který... Zobrazit
Budova bývalé České polytechniky (dnes ČVUT) Nové Město Architektem Ignácem Vojtěchem Ullmannem navržená novorenesanční stavba tvoří dominantu pražského... Zobrazit
Budova bývalé Tělocvičné jednoty Pražské (Sokol Pražský) Nové Město Výstavba Ullmannovy budovy Sokola Pražského na rohu ulic Sokolské a Žitné je spjata se založením... Zobrazit
Budova bývalého c. k. trestního soudu Nové Město Od dob vlády Josefa II. se na místě bývalé Novoměstské radnice nachází sídlo trestního soudu. K ... Zobrazit
Budova Charles Square Center Nové Město Moderní administrativně obchodní budova Charles Square Center je novou masivní skleněnou dominantou... Zobrazit
Budova Jedličkova ústavu a školy pro postižené děti, V Pevnosti čp. 13/4 Vyšehrad Na místě dnešního Jedličkova ústavu se kdysi nacházela mohutná věž, nahrazená ve druhé polovině 17... Zobrazit
Budova Mateřské školy, Koperníkova Vinohrady Koperníkova ulice, která vznikla již roku 1889 a od té doby nese své jméno, má velice pestrý... Zobrazit
Budova OMG Panorama, Škrétova čp. 490/12 Vinohrady Obdélný blok domů mezi Škrétovou ulicí, Vinohradskou, tehdy Jungmannovou třidou, a ulicemi... Zobrazit
Budova poštovního úřadu, Moravská čp. 1530/9 Vinohrady V Moravské ulici, probíhající od Sadů Bratří Čapků až k Sázavské ulici, nalezneme domy s ... Zobrazit
Budova původní mateřské školy, Jana Masaryka čp. 360/25 Vinohrady Na sklonku 19. století se na Královských Vinohradech nacházely hned tři mateřské školy – chlapecká... Zobrazit
Budova Teplotechny, Ječná čp. 243/39a Nové Město V původně středověké Ječné ulici se nacházejí stavby od doby baroka po 20. století. K nejmladším... Zobrazit
Budova Urologické kliniky Nové Město Lokalita, na které se nachází tato nemocniční stavba, se nachází prakticky na východním konci... Zobrazit
Budova zemského nalezince Nové Město Na přelomu 19. a 20. století se výstavbou tří poměrně rozlehlých zdravotnických komplexů na Karlově... Zobrazit
Budovy Českého rozhlasu Vinohrady Výstavba komlexu budov na Vinohradské parcele probíhala s přestávkami od roku 1927 až do roku 2000... Zobrazit
Budovy Sdružení projektových ateliérů Nové Město Budovy dnešního Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy mezi Karlovým náměstím a Emauzským... Zobrazit
Bývalá kaplanka, V Pevnosti č.p. 9/3 Vyšehrad Kaplanka, nebo též Vikárka, byla postavena v novobarokním slohu v roce 1933 místo přízemní budovy z... Zobrazit
Bývalá kaple Všech Svatých, V Tůních 5, Na Rybníčku 20 Nové Město Původní pozdně gotická kaple stávala v areálu kostela sv. Štěpána, dnes na nároží ulic V Tůních a... Zobrazit
Bývalá škola u sv. Štěpána, Na Rybníčku čp. 535/2 Nové Město Škola u sv. Štěpána patří mezi vůbec nejstarší školy v Praze. Původní budova farní školy při... Zobrazit
Bývalá vila Voračických z Paběnic Nové Město Autor stavby, která dnes slouží účelům Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní... Zobrazit
Bývala vyšehradská radnice Vyšehrad Budovu bývalé vyšehradské radnice navrhl a vybudoval v letech 1867–1871 stavitel Josef Horký,... Zobrazit
Bývalý německý univerzitní chemický ústav, U Nemocnice čp. 478/5 Nové Město Nárožní novorenesanční budova bývalého německého chemického ústavu Univerzity Karlo-Ferdinandovy... Zobrazit
Bývalý vážní domek na Tylově náměstí Vinohrady Na okraji Tylova náměstí při Rumunské ulici stávaly v prvních letech 20. století dřevěné veřejné... Zobrazit
Centrální kotelna Všeobecné fakultní nemocnice Nové Město Území, na kterém stojí tato industriální stavba, se nachází na východním konci Nového Města... Zobrazit
Českoslovanská obchodní akademie, Resslova 1940-II/5 Nové Město Českoslovanská obchodní akademie našla své nové působiště v roce 1961 v budově někdejší dívčí... Zobrazit
Chemický ústav UK, Hlavova čp. 2030/8 Nové Město Budova Chemického ústavu ve slohu české renesance byla postavena v rámci areálu univerzitních budov... Zobrazit
Chudobinec, Vratislavova čp. 66/15 Vyšehrad Pozdně klasicistní budovu vyšehradského chudobince založil vyšehradský probošt Vojtěch Ruffer v ... Zobrazit
Churchill Square, Italská čp. 2581/67, 2584/69 Vinohrady Churchill Square je kancelářský a bytový komplex v Praze 2 nedaleko Hlavního nádraží. Stojí v ... Zobrazit
Cikánka Vinohrady Na prastaré vinici Bernada Chotka, nacházející se u Vinohradské třídy pod nynějším náměstím Jiřího... Zobrazit
Činžovní dům čp. 1618/6 Nové Město Dům, vystavěný v 80. letech 19. století, slouží v dnešní době jako hotel. Podle dochovaných skic... Zobrazit
Činžovní dům č.p. 1904-II/9 U Podskaláka Nové Město Novorenesanční dům na rohu ulic Trojická a Pod Slovany je zdoben malbami zobrazujícími povolání... Zobrazit
Činžovní dům čp. 2013-II Nové Město Počátkem 20. století, kdy docházelo k rozsáhlým úpravám nábřeží, vznikl také dům, jenž vyniká... Zobrazit
Činžovní dům čp. 2014-II Nové Město Neobarokní nárožní dům  byl postaven současně se sousedním domem č. p. 2013. Jeho vznik je spjat s ... Zobrazit
Činžovní dům čp. 388/48 Nové Město Dům byl postaven podle plánů architekta Jaroslava Vomáčky roku 1911 na místě dřívějšího domu U... Zobrazit
Činžovní dům čp. 389/43 Nové Město Tak jako řada okolních domu na Rašínově nábřeží, tak i dům č.p. 389 nahradil během asanace Podskalí... Zobrazit
Činžovní dům čp. 407 Nové Město Z let 1912–1913 pochází pozdně secesní činžovní dům od stavitele Miroslava Buriánka. Čtyřpatrová... Zobrazit
Činžovní dům čp. 409 Nové Město Součástí řadové činžovní zástavby na Rašínově nábřeží je pozdně secesní dům navržený architektem... Zobrazit
Činžovní dům čp. 564-II, U Bílého lva Nové Město Nájemní dům s neorenesanční fasádou navazuje na původní středověkou parcelaci. Je tvořen čtyřmi... Zobrazit
Činžovní dům s lékárnou U Spasitele čp. 1411/24 Nové Město Klasicizující měšťanský dům se nachází ve Vyšehradské ulici. V přízemí domu se nachází lékárna U... Zobrazit
Činžovní dům Svobodova čp. 144/4 Vyšehrad Dům na nároží ulic Svobodova a Na Slupi v blízkosti Vyšehradského nádraží byl vystavěn na počátku... Zobrazit
Činžovní dům U Prasátků čp. 397 Nové Město Třípatrová budova v Trojické ulici byla postavena roku 1897 podle návrhu stavitele a zároveň... Zobrazit
Činžovní dům, Chopinova čp. 1564/8 Vinohrady Moderně pojatý řadový dům v Chopinově ulici navrhl architekt Bohumil Waigant, žák slavného Jana... Zobrazit
Činžovní dům, Italská čp. 36/25 Vinohrady Čtyřpodlažní neorenesanční dům v Italské ulici je hodnotný svým architektonickým provedením a... Zobrazit
Činžovní dům, Italská čp. 504/31 Vinohrady Výrazný funkcionalistický dům na nároží ulic Italská a Na Smetance od Jaroslava Vančury z let 1937... Zobrazit
Činžovní dům, Londýnská čp. 334/83 Vinohrady Funkcionalistický činžovní dům s obchody na rohu Londýnské a Anglické byl postaven podle návrhu... Zobrazit
Činžovní dům, Římská čp. 2312/44 Vinohrady Funkcionalistický nájemní dům v Římské ulici. Byl postaven v letech 1933 -1934 podle návrhu Václava... Zobrazit
Církevní škola a Ústav sv. Anny, Ječná čp. 530/27 Nové Město Dvoupatrový dům s hostincem U Apolla se stal v roce 1863 sídlem Kongregace Školských sester de... Zobrazit
Cukrárna Vanille, náměstí Míru Vinohrady Na náměstí Míru se nacházejí dvě stavby, které stojí solitérně, takže by se chtělo téměř napsat, že... Zobrazit
ČVUT a Chemický ústav bývalé německé univerzity Nové Město Původní budova Chemického ústavu bývalé německé univerzity v novoklasicistním slohu z roku 1919... Zobrazit
Divadlo Na Slupi Nové Město Divadlo Na Slupi, ležící ve stejnojmenné ulici, bylo významným kulturním stánkem založeným za ... Zobrazit
Divadlo na Vinohradech, náměstí Míru čp. 1450/7 Vinohrady Vinohradský divadelní stánek navrhl pro soutěž vyhlášenou roku 1902 architekt Alois Čenský. Tehdy... Zobrazit
Divadlo Pštroska, Vinohradská Vinohrady Nejstarší vinohradská aréna se nacházela v zahradě Pštroska, poblíž jihozápadního cípu dnešních... Zobrazit
Dolní Landhauska Vinohrady Na přelomu 16. a 17. století vznikly na dnešním území Havlíčkových sadů dvě usedlosti, nesoucí... Zobrazit
Domeček u vyšehradského tunelu, Rašínovo nábřeží Vyšehrad  Při severním portálu Vyšehradského tunelu se nacházely nejmalebnější veřejné záchodky v Praze. ... Zobrazit
Domek pizzerie, Ostrčilovo náměstí 60 Nusle Malá stavba na Ostrčilově náměstí připomíná svou architekturou veřejné záchodky, ale tomuto poslání... Zobrazit
Domek správce sadu a hřiště, Čechovy sady Vinohrady Poblíž křižovatky ulic Slezské a U Vodárny se nachází v Čechových sadech domek správce hřiště,... Zobrazit
Domy čp. 2042/7 a čp. 2045/1 se sochami plavců Nové Město Činžovní domy v Ladově ulici odkazují na život v Podskalí sochami plavců a sgrafity. Zobrazit
Domy v Plavecké ulici čp. 402/10 a 403/8 Nové Město Dvojici výrazných funkcionalistických nájemních domů v Podskalí navrhl významný architekt Bohumír... Zobrazit
Doprava a sklad dekorací Národního divadla, dříve malírny Nové Město Stavbu sloužící původně jako umělecké malírny a sklady dekorací vystavěl pro potřeby Národního... Zobrazit
Dr. Eduard Grégr a syn, knihtiskárna v Praze Nové Město Na nároží Hálkovy ulice a ulice v Tůních se nachází citlivě zrekonstruovaná stavba bývalé... Zobrazit
Dům "U assyrských králů", Polská čp. 1283/18 Vinohrady Výrazný nájemní dům, postavený v eklektickém stylu, vycházejícím z francouzské renesance.... Zobrazit
Dům "U Madeliny Růžičkové", Na Zbořenci čp. 275/10 Nové Město Ulice Na Zbořenci se jmenuje podle ruin kláštera řádu křižovníků – Strážců Božího hrobu, který... Zobrazit
Dům "U Švantlů", Ječná čp. 548/7 Nové Město Ječná ulice vznikla již ve 14 století, tedy v počátcích Nového Města pražského, a tomu odpovídá i... Zobrazit
Dům "U Vodičků", Karlovo nám. čp. 318/4 Nové Město Přestože Karlovo náměstí má středověký původ a nacházejí se zde stavby z několika století, tak se... Zobrazit
Dům "U zlatého vola" Karlovo nám. 557/30 Nové Město Karlovo náměstí vzniklo sice již ve středověku, ale jeho zástavba je stylově velice pestrá. Vedle... Zobrazit
Dům Bílý lev, Žitná čp. 564/14 Nové Město Dům Bílý lev v Žitné ulici je pozoruhodný především svými slavnými obyvateli. Pobýval zde malíř... Zobrazit
Dům Černý pivovar Nové Město Podle plánů Karla Kotase byla mezi lety 1932–1933 postavena šestipatrová funkcionalistická budova v... Zobrazit
Dům České zemské hasičské jednoty Vinohrady Víceužitkovou budovu vystavěnou společností Pražák a Moravec můžeme nalézt mezi dvěma dalšími... Zobrazit
Dům Chopinova 1556/6 Vinohrady Nájemní dům, který stojí uprostřed výrazné architektonické skupiny, postavené ve stylu geometrické... Zobrazit
Dům čp. 1252-II/24 s reliéfem štěrkaře Nové Město Dům architekta Ladislava Čapka z roku 1922 na rohu Podskalské a Na Poříčním právu zdobí reliéf... Zobrazit
Dům čp. 1449-II/25 s reliéfem plavců Nové Město Dům na rohu ulic Podskalská a Trojická z roku 1912 je zdoben reliéfem plavců Zobrazit
Dům čp. 2005/8 U Tunclů s malbami ze starých pověstí českých Nové Město Dům U Tunclů ve Vyšehradské ulici č.p. 2005-II/8 z roku 1906 na sobě mísí prvky secese,... Zobrazit
Dům Gorazdova čp. 1995/11 Nové Město Secesní dům v Gorazdově ulici č.p. 1995/11 spolu s vedlejším domem U Kapínů č.p. 1996/13 navrhl,... Zobrazit
Dům Gorazdova č.p. 332/20 Nové Město Na místě původního Šeborovského domu, jenž nesl v roce 1904, kdy byl zbořen, název U Outratů,... Zobrazit
Dům Hrdibor, Štěpánská čp. 539/9 Nové Město Pozdně klasicistní dům Hrdibor je poprvé zmíněn v roce 1376, prvky druhého rokoka získal v roce... Zobrazit
Dům Jednoty čsl. soukromých úředníků Vinohrady Z dílny Jaromíra Krejcara pochází sedmipatrová budova postavená v letech 1930 - 1931 ve stylu... Zobrazit
Dům Karlovo náměstí č.p. 285/19 Nové Město Nárožní funkcionalistickou budovu na západním okraji Karlova náměstí navrhl a vybudoval stavitel... Zobrazit
Dům kostelníka, Štulcova 102/2 Vyšehrad Dům kostelníka navrhl v (pro něj netypickém) novogotickém slohu stavitel Václav Sigmund v roce 1886. Zobrazit
Dům na Karlově náměstí čp. 288/17 Nové Město Vystavěl roku 1894 c. k. stavitel Rudolf Tereba na místě někdejšího domu U Božích muk či U Sedlerů... Zobrazit
Dům Resslova 1775/1 Nové Město Blok domů na Jiráskově náměstí č.p. 1772/3, Dittrichova č.p. 1773/25 a Resslova 1775/1 tvoří... Zobrazit
Dům s ateliérem Olbrama Zoubka, Salmovská čp. 498/7 Nové Město Salmovská ulice, dříve též Krupná, Krupičná nebo Malá Svinská, původně probíhala až k ulici U... Zobrazit
Dům s Václavskou pasáží, Karlovo náměstí 315/6 Nové Město Na místě zájezdního hostince U Sýkorů byl v letech 1937–1938 vybudován funkcionalistický obchodní a... Zobrazit
Dům s Vilímovou lékárnou, Jugoslávská čp. 1/9 Vinohrady Dům v Jugoslávské ulici č. 9 představuje standardní novorenesanční kvalitu, ale daleko... Zobrazit
Dům sochaře Bohuslava Schnircha Vinohrady V ulici Mikovcova na Vinohradech se nachází tato neorenesanční stavba ze 70. let 19. století... Zobrazit
Dům U Bachorů, Štěpánská čp. 567/15, Žitná 20 Nové Město Na rohu Štěpánské a Žitné ulice stával známý pražský pivovar U Bachorů. V roce 1949 jej nahradila... Zobrazit
Dům U čtrnácti svatých pomocníků Nové Město Secesní nájemní dům v Ječné č.p. 547/15 nese název U čtrnácti svatých pomocníků, který je napsán i... Zobrazit
Dům U Dvou tisíc Nové Město Sobor nájemních domů 2000/78 a 1980/70  je hodnotným dílem secesní architektury s kultivovanou... Zobrazit
Dům U Kapínů, Gorazdova čp. 1996/13 Nové Město Secesní dům v Gorazdově ulici čp. 1996/13 spolu s vedlejším domem Gorazdova č.p. 1995/11 navrhl,... Zobrazit
Dům U Korunních znaků, Trojická čp. 1912/11 Nové Město Novorenesanční dům U Korunních znaků na rohu ulic Trojická a Pod Slovany je zdoben vlasteneckými... Zobrazit
Dům U Pěti králů, Vyšehradsk čp. 415/9 Nové Město Novorenesanční čtyřpatrový činžovní dům U Pěti králů na rohu ulic Na Hrobci a Vyšehradské z roku... Zobrazit
Dům U Pomníku, Palackého náměstí 357/3 Nové Město Stavbu honosného nárožního domu na Palackého náměstí s hlavním průčelím do Gorazdovy ulice navrhl a... Zobrazit
Dům U Šálků Nové Město Dům s pivovarem a hospodou, který stával do roku 1938 na nároží Karlova náměstí a Resslovy ulice.... Zobrazit
Dům U Tří božích bojovníků čp. 399/11 Nové Město Dům U Tří božích bojovníků v Plavecké 11 nese název podle bust tří historických osobností na fasádě Zobrazit
Dům U Varhaníků, Štěpánská čp. 543/3 Nové Město Profesor František Ruth uvádí ve své Kronice královské Prahy a obcí sousedních o původním domě čp.... Zobrazit
Dům v Podskalské čp. 391/9 s reliéfy dětí a čp. 392/7 se sovami na portále Nové Město Dvojice domů v Podskalské ulici, které postavil architekt Kamil Hilbert, průkopník památkové péče a... Zobrazit
Dům Vratislavova čp. 67/17 Vyšehrad Nájemní dům s historizující novogotickou a novorenesanční fasádou byl postaven podle plánů... Zobrazit
Fara Apolinářská čp. 443/10 Nové Město Hodnotný barokní dům z první poloviny 18. století byl původně postaven pro vikáře od sv. Apolináře... Zobrazit
Fara u kostela sv. Jana Nepomuckého, Vyšehradská čp. 1991/28 Nové Město Architektonicky i urbanisticky hodnotná budova bývalé fary je součástí areálu se zahradou s... Zobrazit
Fara u sv. Štěpána Nové Město Na místě dnešní farní budovy se ve středověku nacházela starší stavba sloužící ke stejným účelům.... Zobrazit
Fara, Vyšehradská čp. 430/41 Nové Město Klasicistní dům se nachází v pohledově exponované nárožní poloze. Dodnes slouží jako fara při... Zobrazit
Fišpanka, Pod Slovany, Na Poříčním právu Nové Město Na místě dnešního parčíku Pod Slovany se do třicátých let minulého století nacházela Fišpanka,... Zobrazit
Folimanka Vinohrady Jméno Folimanka se dochovalo od středověku, kdy se tak označoval vinohrad, až do současnosti, kdy... Zobrazit
František Holoubek, první český závod na výrobu margarinu Vinohrady Továrnou na výrobu mýdel, svíček a margarinu Františka Holoubka procházela tehdejší hranice mezi... Zobrazit
Funkcionalistický nájemní dům, Vratislavova čp. 62/11 Vyšehrad Vratislavova ulice, která sleduje trasu staré cesty, spojuje Vyšehrad s vltavským nábřežím a dále... Zobrazit
Funkcionalistický nájemní dům, Americká čp. 316/42 Vinohrady Americká ulice, která v letech 1884 až 1926 nesla jméno Krameriova, probíhá prakticky jižním směrem... Zobrazit
Funkcionalistický nájemní dům, Karlovo náměstí čp. 551/34 Nové Město Funkcionalistický dům na Karlově náměstí byl postaven v (pro nás těžko pochopitelném)  rozmezí... Zobrazit
Funkcionalistický nájemní dům, Na Rybníčku čp. 1350/14 Nové Město Ulice Na Rybníčku se řadí k mladším novoměstským komunikacím, neboť vznikla až roku 1844. Avšak... Zobrazit
Funkcionalistický nájemní dům, Římská čp. 1389/42 Vinohrady Zástavba bloku domů, nacházejícího se východně od Vinohradského divadla, vznikala postupně částečně... Zobrazit
Funkcionalistický obchodní a nájemní dům, Londýnská čp. 565/62 Vinohrady Londýnskou ulici, která se v letech 1884 až 1926 jmenovala Hálkova, nazývali také Tunelová, neboť... Zobrazit
Fyzikální ústav, Ke Karlovu čp. 2026/5 Nové Město Stavbu budovy s novobarokní fasádou vedl v letech 1905–1907 podle plánů Jana Gerstla inženýr a... Zobrazit
Fyziologický ústav, Albertov čp. 2029/5, čp. 2049/7 Nové Město V roce 1904 byl vybudován Fysiologický ústav bývalé německé univerzity. V roce 1909 byla k němu... Zobrazit
Galerie Vyšehrad, Vyšehradské sady Vyšehrad Budova galerie je pozůstatkem středověké strážní věže, která byla součástí středověkého opevnění. Zobrazit
Gorlice, V Pevnosti Vyšehrad Sál umístěný v bastionu opevnění, Gorlice, sloužil jako shromaždiště vojska, sklad potravin a... Zobrazit
Gotický sklep na Vyšehradě Vyšehrad V gotickém sklepě, který je torzem jedné ze čtyř palácových staveb královského okrsku, se nachází... Zobrazit
Gröbeho vila (Grébovka) čp. 58 - Havlíčkovy sady Vinohrady Dominantu Havlíčkových sadů navrhli pro podnikatele Moritze Gröbeho stavitelé Antonín Viktor... Zobrazit
Grotta v Grébovce Vinohrady Umělou jeskyni v Grébovce tvoří romantické skály, úzké chodbičky, kašna se sochou Neptuna a několik... Zobrazit
Gymnázium Botičská čp. 424/1 Nové Město Novorenesanční budovu vystavěnou v roce 1882 využívala od roku 1956 jedenáctiletá škola, nyní její... Zobrazit
Hamáčková Vinohrady Údolí kolem potoka Botič a nad ním se dříve nazývalo Viničné vzhledem k množství úrodných vinic,... Zobrazit
Hlávkova studentská kolej Nové Město Kolej nese název po svém zakladateli – architektu a mecenáši Josefu Hlávkovi, který tuto stavbu... Zobrazit
Hlavní nádraží Vinohrady V průběhu let se název tohoto nádraží několikrát změnil. Mezi lety 1871–1919 se jednalo o nádraží... Zobrazit
Hlavův ústav, Studničkova čp. 2039/2 Nové Město Název budovy, kde sídlí patologicko-anatomický ústav, je odvozen od jména svého zakladatele... Zobrazit
Horní Landhauska Vinohrady Na přelomu 16. a 17. století vznikly na dnešním území Havlíčkových sadů dvě usedlosti, nesoucí... Zobrazit
Hospodářská usedlost čp. 16, K Rotundě 3 Vyšehrad Původně hospodářská usedlost ze 17. století se dnes skládá ze tří samostatných budov a dvora... Zobrazit
Hostinec U Paroplavby, Rašínovo nábřeží čp. 1781/64 Nové Město V domě s novorenesanční fasádou na Rašínově nábřeží se nacházela restaurace U Paroplavby, nyní... Zobrazit
Hotel Kriváň, I. P. Pavlova čp. 1789/5 Nové Město Novobarokní hotel nechal vybudovat Alfréd Gráf, podle něhož hotel nesl jméno až do znárodnění. Za... Zobrazit
Hotel Moráň, Na Moráni čp. 326/15 Nové Město Nájemní novobarokní dům z konce 19. století byl v roce 1934 adaptován na hotel Moráň. Dnes se... Zobrazit
Hotel Mosaic House, Odborů čp. 278/4 Nové Město Ulice Odborů, dříve Zderazská ulička a též Na Zbořenci, vychází z Karlova náměstí směrem na západ.... Zobrazit
Hotel Union, Ostrčilovo nám čp. 462/4 Nusle Hotel Union byl vystavěn v prvním desetiletí 20. století ve slohu florální secese, který si podržel... Zobrazit
Hůlkovský pivovar, Karlovo náměstí čp. 554/34 (32) Nové Město V ulici Žitné a na Karlově náměstí stály v 16. století hned dva pivovary, které nesly po svém... Zobrazit
Hůlkovský pivovar, Žitná čp. 561/6 Nové Město V ulici Žitné a na Karlově náměstí stály v 16. století hned dva pivovary, které nesly po svém... Zobrazit
Hygienický ústav, Studničkova čp. 2027/7 Nové Město Novobarokní budova Hygienického ústavu bývalé německé univerzity pochází z první etapy výstavby... Zobrazit
Jan Kotěra, funerální architektura Vyšehrad Jan Kotěra, který bývá nazýván zakladatelem moderní české architektury, nenavrhoval jen obytné domy... Zobrazit
Jedová chýše, Apolinářská čp. 445/6 Nové Město Krčma Jedová chýše byla postavena ve 13. století, zbourána 1933. Na místě zaniklé Jedové chýše se... Zobrazit
Joaneum, Salmovská 1538/8 Nové Město Joaneum bylo založeno roku 1888 jako útulna pro katolické učně v Praze. Později sloužilo jako škola... Zobrazit
Kanálka Vinohrady V druhé polovině 18. století byla v prostoru budoucích Královských Vinohrad založena známá zahrada... Zobrazit
Kancelářská budova Čs. tabákové režie Vinohrady Mohutná Vinohradská kancelářská budova postavená pro Ústřední ředitelství Čs. tabákové režie v... Zobrazit
Kanovnická rezidence, K Rotundě 90,91/12,14 Vyšehrad Novogotický dvojdům s jednotnou romantizující fasádou stojí na místě, které náleželo ke kapitulnímu... Zobrazit
Kanovnický dům čp. 447/4 Nové Město V těsném sousedství kostela sv. Apolináře byl koncem 14. století založen kanovnický dům pro nově... Zobrazit
Kapitulní kostel sv. Petra a Pavla Vyšehrad Novogotický chrám, dominanta Vyšehradu a dílo slavného architekta Josefa Mockera je přestavbou... Zobrazit
Kapitulní rezidence, K rotundě 92/18 Vyšehrad Pozdně klasicistní budova kapitulní rezidence stojí v zahradě chráněné vysokou zdí. Nyní slouží... Zobrazit
Kaple Božího hrobu na Zderaze Nové Město Z bývalého kláštera křížovníků – Strážců Božího hrobu v osadě na Zderaze se do dnešních dnů... Zobrazit
Kaple Božího těla na Karlově náměstí Nové Město Zděná Kaple Božího těla zdobila Karlovo náměstí téměř 400 let. Byla postavena na místě původní... Zobrazit
Kaple sv. Rodiny Vinohrady Malá kaplička zakončena sanktusníkem byla na pozemku Karla Bepty vystavěna roku 1755. Správcem této... Zobrazit
Karlovka Vinohrady Nad údolím Botiče se již ve středověku rozkládalo na svazích množství úrodných vinic. Při nich se... Zobrazit
Kavárna Demínka, Škrétova čp. 386/1 Vinohrady Vinohradské kavárny bývaly vždy velkým pojmem. Z čtyřlístku Hlavovka, Valdek, Vika (Vinohradská... Zobrazit
Kavárna Hlavovka, Italská čp. 1219/2, Anglická čp. 1219/27 Vinohrady Na nároží ulic Italské a Anglické býval vchod do oblíbené Hlavovy kavárny, běžně nazývané Hlavovka... Zobrazit
Kavárna Valdek, Anglická čp. 620/30, Jugoslávská čp. 620/29 Vinohrady Palác Valdek, s průčelím na náměstí Míru a zabírající prostor mezi Anglickou a Jugoslávskou ulicí... Zobrazit
Klášter Benediktinů Na Slovanech s kostelem P. Marie, sv. Jeronýma, Cyrila a Metoděje, Vojtěcha a Prokopa Nové Město Emauzské opatství bylo slavnostně založeno Karlem IV. jako součást Nového Města pražského. Ve své... Zobrazit
Kleovka, Na Kleovce 2040/1 Vinohrady Původně zde existovaly dvě vinice: Grünwaldka a Kleovka. Vinice zde byla funkční ještě v polovině... Zobrazit
Knížecí a královský okrsek akropole Vyšehrad Samotný vznik a historie Vyšehradu jsou dnes zahaleny neprostupnou mlhou. Nehledě na celkem obvyklé... Zobrazit
Komplex bývalého Plynárenského dispečinku a Federálního ministerstva paliv a energetiky (dnes budovy ČEZ a.s.) Vinohrady Na dohled od budov pražského Národního muzea se do nedávné doby tyčil komplex Transgasu, dílo... Zobrazit
Konstantinka Vinohrady Na území dnešní městské části Praha 2 se již ve středověku rozkládaly úrodné vinohrady a při nich... Zobrazit
Kostel Nanebevzetí Panny Marie a Karla Velikého na Karlově a klášter augustiniánů kanovníků Nové Město Kostel s augustiniánským klášterem je možné nalézt při ústí Nuselského mostu na Karlově. Historie... Zobrazit
Kostel Nejsvětější Trojice Nové Město Římskokatolický kostel v Trojické ulici v Podskalí (Nové Město).  Počátky původně gotické kaple... Zobrazit
Kostel Panny Marie Šancovské, V Pevnosti Vyšehrad Novobarokní kostel Panny Marie Šancovské je nápadná a půvabná stavba s věžičkou v ulici V Pevnosti. Zobrazit
Kostel Panny Marie Sedmibolestné a klášter alžbětinek s nemocnicí Nové Město Začátky alžbětinské ženské nemocnice ve 20. letech 18. století byly spjaty s velmi skromnými poměry... Zobrazit
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele, V Pevnosti Vyšehrad Původně gotický kostel Stětí sv. Jana Křtitele se nachází na Vyšehradě v ulici V Pevnosti. Je... Zobrazit
Kostel sv. Apolináře Nové Město V 60. letech 14. století se započalo s výstavbou kolegiátní kapituly sv. Apolináře, která byla... Zobrazit
Kostel sv. Cyrila a Metoděje (dříve sv. Karla Boromejského) s bývalým domem pro vysloužilé kněze Nové Město Kostel byl postaven v letech 1730-1740 pod vedením architektů Pavla Ignáce Bayera, následně Jana... Zobrazit
Kostel sv. Ignáce s jezuitskou kolejí a kaplí sv. Františka Xavera Nové Město Jezuitský komplex budov na Karlově náměstí vyrostl v průběhu 17. století podle návrhu Carla Luraga... Zobrazit
Kostel sv. Jana Nepomuckého Na Skalce Nové Město Kostel ve Vyšehradské ulici byl postaven ve 30. letech 18. století pražským architektem Kiliánem... Zobrazit
Kostel sv. Kateřiny s klášterem augustiniánů poustevníků Nové Město Pravoslavný původně gotický barokizovaný kostel, který býval součástí kláštera augustiniánek. Leží... Zobrazit
Kostel sv. Kosmy a Damiána Nové Město Kostel svatých Kosmy a Damiána je raně barokní stavba v areálu Emauzského kláštera (Na Slovanech).... Zobrazit
Kostel sv. Ludmily Vinohrady Katolický kostel je dominantou náměstí Míru. Typická neogotická památka postavená po vzniku... Zobrazit
Kostel sv. Petra a Pavla (na Zderaze) Nové Město Kostel sv. Petra a Pavla, který se nacházel na Zderaze, byl součástí kláštera řádu Křižovníků... Zobrazit
Kostel sv. Štěpána, zvonice a fara Nové Město Kostel vznikl se založením Nového Města pražského. Výstavba původně gotického kostela sv. Štěpána... Zobrazit
Kostel sv. Václava na Zderaze Nové Město Gotický jednolodní kostel z konce 12. století. Nachází se na rohu ulic Resslova a Dittrichova, v ... Zobrazit
Kostel Zvěstování Panny Marie Na trávníčku Nové Město Řád servitů, který nechal postavit nynější chrám Zvěstování přesvaté Bohorodice, se za vlády Karla... Zobrazit
Kovařovicova vila, Libušina čp. 3/49 Vyšehrad Vrcholné dílo kubistické architektury bylo postaveno podle návrhu Josefa Chochola v letech 1912 a... Zobrazit
Kozačka Vinohrady Údolí kolem potoka Botič a nad ním se dříve nazývalo Viničné vzhledem k množství úrodných vinic,... Zobrazit
Kravín, Budečská čp. 781/26 Vinohrady Usedlost Bál (Kravín) byl původně poplužní dvůr; r. 1817 bylo hospodářské stavení proměněno v ... Zobrazit
Křesťanský domov mládeže u sv. Ludmily, Francouzská čp. 585/1 Vinohrady Nároží na křižovatce mezi náměstím Míru a Francouzskou ulicí (tehdy Purkyňovým náměstím a Palackého... Zobrazit
Kříž kostelů Karla IV. Nové Město Karel IV. postupoval při zakládání Nového Města pražského (zal. 1348) podle promyšlené koncepce.... Zobrazit
Kryt Folimanka Kryt (bunkr) Folimanka je významnou podzemní stavbou na území městské části Praha 2, vybudovanou v... Zobrazit
Kubistický činžovní dům, Neklanova čp. 56/2 Vyšehrad Mezi kubistické domy pod Vyšehradem od architekta Josefa Chochola patří také činžovní dům v ... Zobrazit
Kubistický trojdům, Rašínovo nábřeží čp. 42, 47,71/ 6, 8, 10 Vyšehrad Výstavbu kubistického trojdomu si u architekta Chochola objednal advokát Jan Bayer. Dům patří mezi... Zobrazit
Kuchynka Vinohrady Samota Kuchynka s bývalým číslem popisným 27 se v polovině 18. století nacházela v prostoru... Zobrazit
Lauderovy školy, Belgická čp. 67/25 Vinohrady Původně dvoupatrový novorenesanční dům stojí od roku 1881 v Belgické ulici č.p. 67/25. Do roku 1943... Zobrazit
Lékařský dům, Sokolská čp. 460/31 Nové Město Lékařský dům v Sokolské ulici je představitelem novodobé architektury z let 1929-1931 s pozdějšími... Zobrazit
Leopoldova brána, V Pevnosti Vyšehrad Leopoldova brána představuje hlavní vchod do vlastní pevnosti. Postavena byla po roce 1653, do... Zobrazit
Libušina lázeň, Vyšehradská skála Vyšehrad Zřícenina pětiboké stavby na vyšehradské skále byla součástí opevnění Vyšehradu z doby Karla IV. Zobrazit
Limnigraf na Výtoni Nové Město Menší secesní stavba na Rašínově nábřeží je limnigraf neboli vodočet – přístroj sloužící k odčítání... Zobrazit
Maceškův palác, Vinohradská čp. 2165/48 Vinohrady Velkouzenář a pivovarník Emanuel Maceška se narodil 24. března 1877 v městečku Načeradec na... Zobrazit
Mariánský ústav Kongregace Dcer Božské lásky, Ječná čp. 527/33 Nové Město V severní frontě Ječné ulice se nachází novorenesanční stavba, která svým výrazem jen částečně... Zobrazit
Matematický a přírodovědecký ústav UK, Ke Karlovu čp. 2027/3 Nové Město Budova s novobarokní fasádou se secesními prvky byla postavena na nezastavěné parcele v roce 1907 v... Zobrazit
Měnírna Bělehradská, Bělehradská čp. 2535/41a Vinohrady Funkcionalistická budova v Bělehradské ulici zdařile skloubila několik funkcí: sloužila jako... Zobrazit
Měšťanský dům Apolinářská čp. 444/8 Nové Město Klasicistní domek má podobu, kterou získal po roce 1828. Zachoval se goticko-renesanční sklep... Zobrazit
Měšťanský dům Kateřinská čp. 485/20 Nové Město Svažitá Kateřinská ulice je lemována klasicistními domy, z nichž dům č.p. 485/20 byl vystavěn podle... Zobrazit
Měšťanský dům Kateřinská čp. 489/14 Nové Město Řada klasicistních domů ve svažitém terénu Kateřinské ulice vyrostla na pozemcích původní zahrady... Zobrazit
Měšťanský dům Malá Štěpánská čp. 540/19, Štěpánská čp. 540/4 Nové Město Nárožní klasicistní dům s prvky druhého rokoka pochází z roku 1844. Vznikl přestavbou domu, který... Zobrazit
Měšťanský dům Myslíkova čp. 1275/12, Na Zderaze čp. 1275/15 Nové Město Nájemní nárožní klasicistní dům byl vystavěn podle plánů stavitele Johanna Fialy v letech 1828–1829 Zobrazit
Měšťanský dům Štefánikův čp. 486/33 Nové Město Štefanikův dům je po celou dobu své existence spjat s armádou. Zobrazit
Měšťanský dům U Českého bratra, Lípová čp. 477/9 Nové Město V jádru klasicistní dům postavený na gotické parcele dokazuje středověký zakřivený tvar Lípové... Zobrazit
Měšťanský dům U Charvátů, Apolinářská čp. 439/9 Nové Město Dům U Charvátů se v Apolinářské ulici nachází naproti kostelu sv. Apolináře a dříve stávala v jeho... Zobrazit
Měšťanský dům U Kamenného stolu, Ječná čp. 550/1 Nové Město Novostavba z r. 1911 vystavěná na místě zbořeného domu, u něhož dříve stával kamenný stůl používaný... Zobrazit
Měšťanský dům U Kolíbalů, Vyšehradská čp. 420/19 Nové Město Barokní stavba ve Vyšehradské ulici je dokladem původní zástavby Podskalí ještě před jeho asanací.... Zobrazit
Měšťanský dům U Kozolupských, Vyšehradská čp. 426/33 Nové Město Řadový dvoupatrový dům je dokladem původní zástavby ve Vyšehradské ulici. Hlavní průčelí do ulice... Zobrazit
Měšťanský dům U Sliveneckých, Ječná čp. 545/19 Nové Město Průchozí dům č.p. 545/19 se sladovnou náležel Mikuláši Sliveneckému, kterému patřil i dům na nároží... Zobrazit
Měšťanský dům U Stříbrného melounu, Ke Karlovu čp. 457/7 Nové Město Na místě dnešního domu U Stříbrného melounu stál do 18. století středověký objekt, který byl... Zobrazit
Měšťanský dům U sv. Václava, Botičská čp. 419/2 Nové Město Klasicistní dvoupatrový dům je poznamenaný mnoha dílčími úpravami. Dominantou a zároveň domovním... Zobrazit
Měšťanský dům U Zítků, Vodičkova čp. 12/5 Nové Město V jádru gotický dům postavený na nepravidelném půdorysu v sousedství Novoměstské radnice ve... Zobrazit
Měšťanský dům U Zlatého kříže, Ječná čp. 516/28 Nové Město Klasicistní dům postavený v druhé polovině 19. století, později rozšířený architektem Lieblem,... Zobrazit
Měšťanský dům Vyšehradská čp. 421/21 Nové Město Klasicistní dům se rozkládá na lichoběžném půdorysu a je dokladem původní zástavby Vyšehradské... Zobrazit
Měšťanský dům Žitná čp. 562/10 Nové Město Řadový neorenesanční dům navržený Josefem Blechou není významný jen svými dochovanými prvky v ... Zobrazit
Městská dívčí odborná škola rodinná a živnostenská, Podskalská čp. 365/10 Nové Město V této části Podskalí stojí, až na několik výjimek, stavby vybudované převážně ve 20. století. Část... Zobrazit
Městská ústřední tržnice, Vinohradská čp. 1200/50 Vinohrady Druhá pražská krytá tržnice byla na Královských Vinohradech postavena mezi lety 1901–1903 podle... Zobrazit
Městský dům, Vratislavova čp. 33/2 Vyšehrad Neoklasicistní dům ve Vratislavově ulici byl postaven firmou V. Nekvasil podle plánu architekta... Zobrazit
Městský špitál a chudobinec u sv. Bartoloměje Nové Město Budova bývalého městského špitálu a chudobince u sv. Bartoloměje je dnes sídlem Ministerstva... Zobrazit
Ministerské budovy na Palackého náměstí Nové Město Výstavba Ministerských budov je spjata s asanací Podskalí. Na počátku minulého století se řada... Zobrazit
MŠ Na Rybníčku čp. 1428/8 Nové Město Dům bývalé dětské opatrovny a chudinského ředitelství patří spolu se zvonicí a rotundou sv. Longina... Zobrazit
Nádraží Královské Vinohrady Vinohrady Více než kilometr dlouhý tunel vedený pod Královskými Vinohrady byl budován mezi lety 1869−­1871... Zobrazit
Nádraží Vyšehrad Vyšehrad Roku 1888 vznikla z původního nákladiště na trati pod Vyšehradem zastávka, která v letech 1904−1905... Zobrazit
Nájemní domy Františka Jiskry, Boženy Němcové čp. 1335/11 a čp. 1299/13 Nové Město Severní partie domovního bloku mezi ulicemi Boženy Němcové, Legerovou, Wenzigovou a Lublaňskou se... Zobrazit
Nájemní domy Moravská čp. 1502/19, 1503/21, 1504/23, 1545/25, 1546/27, 1603/29 Vinohrady Zástavba v Moravské ulici, probíhající východo-západně od Sadů bratří Čapků až k Sázavské ulici,... Zobrazit
Nájemní domy Myslíkova čp. 257 a čp. 258/6 a 8, Náplavní 10 Nové Město Původně dva domy, vystavěné obchodníkem s dřívím V. Bubeníčkem podle projektu architekta Josefa... Zobrazit
Nájemní dům s obchody, Bělehradská čp. 234/120 Vinohrady Bělehradská ulice, původně prastará komunikace, vznikla v rané fázi výstavby Královských Vinohrad,... Zobrazit
Nájemní dům Vinohradská čp. 1233/22 Vinohrady Přestože je Vinohradská ulice velice stará komunikace, zástavba činžovních domů v některých částech... Zobrazit
Nájemní dům "New York", U Havlíčkových sadů čp. 1526/7 Vinohrady Zástavba v ulici U Havlíčkových sadů, která vznikla na místě vinice a zahrady usedlosti Hamáčková,... Zobrazit
Nájemní dům "U Námořníka" Bělehradská č.p. 236/116 Vinohrady Bělehradská ulice, původně Havlíčkova třída, která kopírovala původní historickou komunikaci,... Zobrazit
Nájemní dům "U Přívozu", Palackého nám. čp. 358/2 Nové Město Palackého náměstí v této části získalo svoji podobu kolem poloviny devadesátých let 19. století... Zobrazit
Nájemní dům Anglická čp. 391/17 Vinohrady Anglická ulice, dříve Palackého třída, zobrazuje pestrý stylový vývoj Vinohrad, neboť zde nalezneme... Zobrazit
Nájemní dům Anny Letenské čp. 34/7 Vinohrady Vinohradská třída převzala trasu pradávné komunikace, spojující Prahu s východem Čech. Naproti tomu... Zobrazit
Nájemní dům Bělehradská čp. 573/61 Vinohrady Bělehradská ulice kopíruje starou komunikaci vedoucí od Koňské brány, která se nacházela v ... Zobrazit
Nájemní dům Blanická čp. 750/8 Vinohrady Blok domů mezi Blanickou, Korunní, Sázavskou a Francouzskou ulicí vznikl až v další fázi výstavby... Zobrazit
Nájemní dům firmy "Müller a Kapsa", Podskalská čp. 294/2 Nové Město Výrazný puristický dům s kubistickými prvky a mansardovou střechou byl postaven v letech 1921 -... Zobrazit
Nájemní dům firmy Novozámský, Bělehradská čp. 597/65 Vinohrady Zástavba v Bělehradské ulici, kopírující starou komunikaci, vyrůstala již od sedmdesátých let 19.... Zobrazit
Nájemní dům Gorazdova č.p. 1983/17 Nové Město Architekt a stavitel Jan Petrák navrhl, postavil a vlastnil v Gorazdově ulici několik nájemních... Zobrazit
Nájemní dům Gorazdova čp. 356/3 Nové Město Podskalí včetně své severní části procházelo počátkem 20. století rozsáhlou proměnou, spočívající v... Zobrazit
Nájemní dům Ječná č.p. 1584/39 V Tůních 2 Nové Město Novorenesanční nájemní dům navrhl v roce 1879 architekt Josef Benischek, nástavbu navrhl Ladislav... Zobrazit
Nájemní dům Ječná čp. 529/29 Vinohrady Severní strana Ječné ulice je v tomto domovním bloku architektonicky velice pestrá, nacházejí se ... Zobrazit
Nájemní dům Josefa Svobody, Šubertova čp. 1353/4 Vinohrady Domovní blok mezi Šubertovou, Římskou, Blanickou a Slezskou ulicí vznikal postupně a tento vývoj se... Zobrazit
Nájemní dům Karla Horáka, Římská čp. 1199/ 35 Vinohrady Nájemní dům Karla Horáka v Římské ulici. Východní část ulice za Vinohradským divadlem s pozdně... Zobrazit
Nájemní dům Mánesova čp. 1056/40 Vinohrady Mánesova ulice, která nese jméno slavného malíře již od 19. století (ale nazývala se několikrát i... Zobrazit
Nájemní dům Mánesova čp. 1645/87 Vinohrady Téměř na východním konci Mánesovy ulice, nedaleko vyústění do Náměstí Jiřího z Poděbrad, se nachází... Zobrazit
Nájemní dům Myslíkova čp. 2018/2 Nové Město Tato oblast Nového Města pražského procházela počátkem 20. století rozsáhlou proměnou, a proto... Zobrazit
Nájemní dům Na Švihance čp. 1476/1 Vinohrady Činžovní domy v ulici Na Švihance vznikly až koncem prvního desetiletí 20. století, a proto se... Zobrazit
Nájemní dům Nad Museem, Vinohradská čp. 343/6 Vinohrady Vinohradská třída sice vede již od Václavského náměstí, ale Praha 2 začíná u této významné... Zobrazit
Nájemní dům Náplavní čp. 2011/5 Nové Město Většina domů v bloku mezi Myslíkovou ulicí, Náplavní a nábřežím vznikly počátkem 20. století v ... Zobrazit
Nájemní dům pojišťoven Assicurazioni Generali a Moldavia Generali, Italská čp. 384 Vinohrady Nápadný funkcionalistický multifunkční dům na nároží Anglické a Italské ulice. Nechaly jej v druhé... Zobrazit
Nájemní dům s kavárnou Demínka, Anglická 386/5 Vinohrady V domovním bloku na rozhraní Nového Města a Vinohrad, který se nachází mezi ulicemi Anglickou,... Zobrazit
Nájemní dům s lékárnou U svaté Ludmily, Belgická čp. 238/37 Vinohrady Na nároží Rumunské a Belgické ulice (dříve ulice Vávrova a Komenského) stojí dům navržený... Zobrazit
Nájemní dům Škrétova čp. 43/4 Vinohrady Ve Škrétově ulici pochází většina domů na východní straně již z osmdesátých let 19. století, ale... Zobrazit
Nájemní dům Štěpánská čp. 534/4 Nové Město V nejbližším okolí kostela sv. Štěpána se nenachází jen historická zástavba, ale také stavby z 20.... Zobrazit
Nájemní dům Svobodova čp. 135/11 Vyšehrad Blok domů naproti Nádraží Vyšehrad vznikl až počátkem 20. století, tedy prakticky ve stejné době... Zobrazit
Nájemní dům Trojická č.p. 386/1 Nové Město Blok domů mezi Zítkovými sady, resp. Dřevnou ulicí, Rašínovým nábřežím, Trojickou a Podskalskou... Zobrazit
Nájemní dům U Kozáků, Ječná č.p. 528/31 Nové Město Novorenesanční nájemní dům v Ječné č.p. 6528/31 má sochařskou výzdobu v tympanonu od Josefa Václava... Zobrazit
Nájemní dům v Anglické ulici čp. 225/18 Vinohrady Na místě původního neorenesančního domu vyrostl mezi lety 1954‒1955 nový činžovní dům podle plánů... Zobrazit
Nájemní dům Vincence Bubeníčka, Náplavní čp.1501/8 Nové Město Zdánlivě nenápadný dům v Náplavní ulici s romantickou fasádou s novorenesančními prvky je... Zobrazit
Nájemní dům Vinohradská 1417/81 Vinohrady Nájemní domy v této části Vinohradské ulice (původně Jungmannovy třídy) naproti Sadům Svatopluka... Zobrazit
Nájemní dům Vinohradská 32/91 Vinohrady Fronta nájemních domů ve Vinohradské (tehdy Jungmannově) ulici naproti Sadům Svatopluka Čecha se... Zobrazit
Nájemní dům, Anglická čp. 390/19 Vinohrady Zástavba v Anglické ulici, dříve Palackého třídě, vyrůstala již od sedmdesátých let 19. století.... Zobrazit
Nájemní dům, Kladská č.p. 1462 Vinohrady Činžovní dům č.p. 1462 na nároží Lužické a Kladské ulice, naproti Sadům bratří Čapků (dříve Městský... Zobrazit
Nájemní dvojdům Legerova čp. Legerova čp. 934/66, 935/68 Vinohrady Původně na této lokalitě stál bastion sv. Xaveria, který se nacházel přímo před Slepou bránou,... Zobrazit
Nájemní dvojdům, Sokolská č.p. 464/27, 29 Nové Město Na západní straně Sokolské ulice stojí vedle Lékařského domu budova s keramickým obkladem, která... Zobrazit
Nakladatelský dům Orbis Vinohrady Tiskařská, nakladatelská a novinářská společnost akciová Orbis si nechala svou budovu navrhnout... Zobrazit
Národní aréna, Vinohradská, Italská Vinohrady Původně veliká dřevěná divadelní Aréna na hradbách byla zrušena a stavba přenesena do srdce... Zobrazit
Národní dům na Vinohradech - Společenský dům č.p. 820 Vinohrady Vznik Národního domu na Vinohradech byl spjat s povýšením Královských Vinohrad na město. Vyvstala... Zobrazit
Nárožní nájemní dům Ječná čp. 507/6 Nové Město Blok domů mezi Ječnou, Lipovou a Salmovskou, dříve Krupnou nebo Krupičnou, ulicí vznikl již ve... Zobrazit
Nemocnice na Křižovatce, Viničná č.p. 481/9 Nové Město Na místě české kliniky dětských nemocí ve Viničné ulici stával původně dům U Pecnářů, jehož... Zobrazit
Nemocnice pražského obchodnictva (Kupecká nemocnice) Nové Město Na místě dřívějšího letohrádku a později laboratoří na výrobu barev byla mezi lety 1859–1860... Zobrazit
Neobarokní nájemní domy na náměstí Míru a neogotický nájemní dům na Vinohradské třídě Vinohrady Jakožto výstavní domy byly na náměstí Míru, na místě dřívější zahrady Eichmanky, postaveny... Zobrazit
Neubergova Vinohrady Na území Prahy 2 se již od středověku zakládaly vinice a při nich lidé stavěli nejprve viniční lisy... Zobrazit
Nová brána, V Pevnosti Vyšehrad Nová brána je součástí opevnění Vyšehradu, ale vzhledem k tomu, že byla dostavěna v letech 1835 až... Zobrazit
Nové české divadlo Vinohrady Veliká dřevěná divadelní aréna nedaleko zbořené Žitné brány působila ke konci 19. století sice jen... Zobrazit
Nové děkanství, K Rotundě 100/10 Vyšehrad Výstavba novogotické budovy děkanství spadá do období velké stavitelské aktivity kanovníka Václava... Zobrazit
Nové proboštství, Štulcova 89/1 Vyšehrad Budovu Nového proboštství s kaplí sv. Klimenta nechal v roce 1872 vystavět podle plánu architekta... Zobrazit
Novobarokní nájemní dům, Slezská čp. 1297/3 Vinohrady Počátky výstavby domovního bloku mezi ulicemi Slezskou, tehdy Chocholouškovou, Šubertovou, původně... Zobrazit
Novobarokní nájemní dům, Slezská čp. 1333/46 Vinohrady Domovní blok naproti Sadům Svatopluka Čecha, ohraničený ulicemi Slezskou, Chodskou, Korunní a... Zobrazit
Novoměstská radnice Nové Město Nejvýznamnějším gotická stavba na Novém Městě. Byla vybudována  na konci 14. století, v době... Zobrazit
Novoměstské divadlo Vinohrady Výstavná budova dnešní Státní opery má velmi dlouhou historii. Tento kulturní svatostánek je... Zobrazit
Novoměstské opevnění Nové Město Innocenzo Conti, C. Geer, Giovanni Pieroni a Carlo Lurago Zobrazit
Novoměstský obecní dvůr, Sokolská č.p. 1595/62 Nové Město Na místě původního novoměstského obecního dvora mezi dnešními ulicemi Sokolskou a Legerovou byla... Zobrazit
Novorenesanční domy Na Bojišti č.p. 1732, č.p. 1733/12 a 14 Nové Město Dvojdům v ulici Na Bojišti proslavila zdejší restaurace U Kalicha, populární pivnice spojená s ... Zobrazit
Novorenesanční nájemní dům , Americká čp. 517/7 Vinohrady V této části Americké ulice, dříve Krameriovy, má zástavba spíše solitérní charakter a připomíná... Zobrazit
Novorenesanční nájemní dům, Anglická čp. 387/3 Vinohrady Domovní blok stojí v místech před bývalou Žitnou bránou, která se nacházela v novoměstském opevnění... Zobrazit
Novorenesanční nájemní dům, Škrétova čp. 70/10 Vinohrady Místo, kde stojí blok nájemních domů ohraničený Škrétovou, Římskou, Rubešovou a Anglickou ulicí, se... Zobrazit
Nuselský most Vinohrady, Nusle Návrhy na přemostění Nuselského údolí vznikaly již od počátku 20. století. Vítězným se nakonec stal... Zobrazit
Obchodní a nájemní dům Alexandera Schücka, Bělehradská 96, č.p. 644/XII Vinohrady Funkcionalistický dům, který vznikl v polovině třicátých let 20. století pro významného průmyslníka... Zobrazit
Orlová, Jana Masaryka č.p. 64/16 Vinohrady Na místě bývalé usedlosti s vinicí se nyní nachází výstavná vile, v níž je umístěn Dětský domov se... Zobrazit
Palác Charitas, Karlovo nám. čp. 317/5 Nové Město Karlovo náměstí má gotický charakter, ale jeho architektonická podoba se utvářela ještě několik... Zobrazit
Palác Continental, č.p. 2028/XII Vinohrady Palác Continental je stavbou postavenou v puristickém stylu v letech 1926 – 1928 v místech, kde... Zobrazit
Palác koruna česká s divadelním sálem, Korunní č.p. 926/XII Vinohrady V Korunní ulici má většina domů historizující nebo secesní fasády, ale některé prošly v ... Zobrazit
Palác Mladotovský, zv. Faustův dům (dvůr Opavských vévodů) Nové Město Pražské sídlo Opavských vévodů stálo na místě dnešního Mladotovského paláce již při zakládání... Zobrazit
Palác Radio, Vinohradská čp. 1789/40 Vinohrady Mezi jednu z Dryákových realizací na Vinohradech patří palác Radio, který byl postaven mezi lety... Zobrazit
Palác Valdek, Anglická čp. 620/30 Vinohrady Původní dům Na Valdeku z roku 1877 byl ve dvacátých letech minulého století přestavěn na Palác... Zobrazit
Palác YWCA – Spolkový dům č.p. 563 Nové Město Funkcionalistický šestipatrový dům stojící v Žitné ulici navrhl významný architekt Oldřich Tyl.... Zobrazit
Paroubka a Křížovka, Pštroska Vinohrady Na vinohradském návrší, které se táhne od Hlavního nádraží až k Olšanským hřbitovům, se od... Zobrazit
Pavilon Grébovka Vinohrady V Havlíčkových sadech se nachází překrásná stavba z let 1881–1888. Tento Pavilon byl tak jako... Zobrazit
Penzion a lázně Na Slupi, Apolinářská 434/1, Na Slupi 434/8 Nové Město Kdysi honosná budova s lázněmi Na Slupi ve stylu art deco sloužila lidem až do osmdesátých let... Zobrazit
Perucka, Perucká č.p. 62/15 Vinohrady Přestože se Perucka nachází v ulici, která nese její jméno, je jen obtížně přístupná uprostřed... Zobrazit
Pištěkova aréna Vinohrady Divadelní aréna, kterou vybudoval Jan Pištěk. Stála v letech 1893 - 1932 na Královských Vinohradech... Zobrazit
Pivní domeček, Karlovo náměstí Nové Město Na Karlově náměstí stávaly dva veřejné záchodky, Ten starší „u Ignáce“ naproti kostelu sv. Ignáce z... Zobrazit
Pivovar Libušinka, Vnislavova čp. 48/4, Libušina čp. 48/5 Vyšehrad V prostoru trianglu vymezeného ulicemi Vnislavovou, Libušinou a vltavským nábřežím zaujímal před... Zobrazit
Pivovar Na Slovanech, Vyšehradská čp. 2075, 2076, 2077/51,55,57 Nové Město V prostoru mezi Karlovým náměstím a Emauzským klášterem se nacházel pivovar Na Slovanech. Jeho... Zobrazit
Pivovar U Kamenného stolu, Karlovo náměstí čp. 550/35 Nové Město Název domu, stejně jako u severněji položeného Braunova domu rovněž na Karlově náměstí (bývalém... Zobrazit
Pivovar U Maternů, Karlovo náměstí čp. 319/3 Nové Město Pivovar U Maternů stával na nároží ulic Na Moráni a Karlova náměstí. Současnou podobu mu vtiskly... Zobrazit
Pivovar U Palmů, Karlovo náměstí čp. 2097/9 (původně čp. 312) Nové Město Pivovar U Palmů stával na Karlově náměstí v místě, kde končí do Karlova náměstí levé průčelí budovy... Zobrazit
Pivovar U Šálků, Karlovo náměstí čp. 310/13 Nové Město Pivovar se sladovnou U Šálků s vchodem do Resslovy ulice stával v místě dnešní budovy Charles... Zobrazit
Pivovar U Sedlerů, Karlovo náměstí čp. 288/17 Nové Město Jako korálky navlečené na niti stávaly vedle sebe ještě v 19. století pivovarské domy na Karlově... Zobrazit
Pivovar U Šerychů, Karlovo náměstí Nové Město Jako korálky na niti lemovaly Karlovo náměstí novoměstské pivovary. Jednalo se o poměrně velké domy... Zobrazit
Pivovarský dům, Lípová 511/15 Nové Město Funkcionalistický nárožní Pivovarský dům navrhl v letech 1936 až 1937 Gustav Paul. Je sídlem... Zobrazit
Podskalská celnice zv. Výtoň Nové Město Stavba patří mezi jedny z mála, které se zachovaly z původní barokní zástavby Podskalí. Tato budova... Zobrazit
Pojišťovna Generali, Bělehradská 299/132 Vinohrady Moderní administrativní budova na nároží Anglické a Bělehradské byla postavena v letech 1993 -1994... Zobrazit
Poliklinika na Karlově náměstí Nové Město O demolici tiskárenských domů založených Janem Ottem rozhodl stát na počátku 30. let 20. století.... Zobrazit
Polyfunkční dům pro JUDr. Svojsíka Vinohrady Příkladem funkcionalistické stavby v Praze 2 je dům z 30. let 20. století stojící ve Francouzské... Zobrazit
Pošta Praha 029, náměstí I. P. Pavlova čp. 1790/6 Nové Město Na sklonku 19. století prožívala Praha obrovský stavební boom, stejně jako přilehlé město Královské... Zobrazit
Pošta Praha 21, Jaromírova 11 Nusle Nuselský poštovní úřad Praha 21 se v Jaromírově ulici nacházel hned na dvou místech. Nejprve v ... Zobrazit
Pošta Praha 23, Belgická 519/21, Bruselská 519/18 Vinohrady Poštovní úřad Královské Vinohrady II byl zřízen 23. května 1892. Během let měnil své označení i... Zobrazit
Pošta Praha 27, Trojanova čp. 337/9 Nové Město Pošta Praha 27 se nacházela v budově z roku 1928, která byla postavena na místě Svatováclavských... Zobrazit
Pošta Praha 28, Na Hrádku čp. 1710/2 Nové Město Novoměstský poštovní úřad Praha 28 byl zřízen v nárožním domě v ulicích Na Hrádku a Vyšehradské již... Zobrazit
Přemostění Seifertovy ulice Vinohrady Na místě původních sedmi ocelových příhradových železničních mostů nad Seifertovou ulicí mezi... Zobrazit
Přírodovědecké ústavy UK, Albertov 2038/6 Nové Město Dnešní podobu budově Přírodovědeckých ústavů UK vtiskla přístavba z let 1924–1926. Budova je sídlem... Zobrazit
Prkénka Vinohrady Mezi zaniklé usedlosti, které se dříve rozkládaly se svými zahradami, vinicemi nebo polnostmi na... Zobrazit
Proboštství Křižovníků Božího hrobu (klášter Na Zderaze) Nové Město Klášter řádu křižovníků – strážců Božího hrobu tvořil celek se zaniklým kostelem sv. Petra a Pavla... Zobrazit
První česká parní továrna na leštidlo a tuky, Bělehradská čp. 350/50 Vinohrady V dolní části Bělehradské ulice směrem k Nuslím se nachází prodejna Billa. Stavba si zachovala... Zobrazit
První česká továrna na stroje měřící, Josef a Jan Frič Vinohrady Dílnu pro přesnou mechaniku, kde se vyráběly geodetické přístroje, založili synové známého... Zobrazit
První pražská reálka, Ječná 517/30 Nové Město Nová budova První pražské reálky (První české reálky) byla postavena v letech 1874–1875 v Ječné... Zobrazit
Puristický nájemní dům, Mikovcova čp. 475/7 Vinohrady Mikovcova ulice, která prakticky od vytyčení nese své pojmenování, vznikla prakticky na počátku... Zobrazit
Purkyňův ústav, Albertov 2048/4, Votočkova 3, Hlavova 1 Nové Město Ve dvacátých letech 20. století se prováděla úprava areálu Albertov pro medicínské a přírodovědecké... Zobrazit
Radnice MČ Praha 2, náměstí Míru č.p. 600/20 Vinohrady Na území Městské části Praha 2 se nacházejí hned tři historické budovy radnic. Na Karlově náměstí 1... Zobrazit
Redan vyšehradského opevnění Vyšehrad Trojúhelníkové redany se využívaly zejména jako prvky polních opevnění. U pevnostních staveb se... Zobrazit
Rekonstrukce domů Záhřebská 23 a 25, č.p. 170/XII a 244/XII Vinohrady Léta chátrající domy byly koncem 90. let 20. století zachráněny koupí anglického investora, jenž... Zobrazit
Restaurace a rozhledna Mlíkárna, Riegrovy sady Vinohrady Budova restaurace s rozhlednou Mlíkárna v Riegrových sadech je pozůstatek glorietu bývalé usedlosti... Zobrazit
Restaurace v Riegrových sadech, Riegrovy sady čp. 28 Vinohrady V Riegrových sadech byla ve třicátých letech minulého století budova bývalé usedlosti Švihanka... Zobrazit
Restaurace Vltava č.p. 2084-II Nové Město Dřevěná stavba je jedním z dokladů společenského života na Vltavské náplavce i v období první... Zobrazit
Revmatologický ústav, Na Slupi č.p. 450/4 V těsné blízkosti kostela Zvěstování Panny Marie Na trávníčku v ulici Na Slupi se nachází budova... Zobrazit
Rezidence Americká Park Projekt realizovaný za účelem výstavby nadstandardních bytů v blízkosti Havlíčkových sadů. Zobrazit
Rodinný dům - Laichterův dům č.p. 1543 Vinohrady Památkově chráněný dům v Chopinově ulici, která byla zastavěna podle studie z roku 1907, navrhl... Zobrazit
Románský most Vyšehrad Zbytky románského mostu jsou součástí Národní kulturní památky Vyšehrad. Lze je vidět na okraji... Zobrazit
Rotunda sv. Longina Nové Město Románská rotunda z poloviny 12. století. Do založení Nového Města a kostela sv. Štěpána císařem... Zobrazit
Rotunda sv. Martina Vyšehrad Rotunda svatého Martina je nejstarší zachovaná církevní stavba na území Prahy. Pochází patrně z... Zobrazit
Šafránka Vinohrady Na území Prahy 2 se hojně pěstovalo víno a kromě toho se zde dařilo i zahradnictví a štěpařství s ... Zobrazit
Sanatorium (Ondřeje Schneidera) č.p. 1771 Nové Město Nárožní budova ulic Ke Karlovu a Na Bojišti je význačná svým kruhovým arkýřem. Navržena byla... Zobrazit
Sborový dům Českobratrské církve evangelické Vinohrady Výnosem Ministerstva kultu a vyučování bylo umožněno založení Svobodné reformované církve a později... Zobrazit
Secesní činžovní domy na Rašínově nábřeží Nové Město Začátkem 20. století začal výstavbě nových domů vévodit secesní styl. Budování tohoto typu domů... Zobrazit
Secesní dům č.p. 2034-II/7 s reliéfem sv. Václava Nové Město Secesní dům postavený v roce 1908  na rohu ulic Na Hrobci a Na Výtoni 2034-II/7.  Zdobí jej mj.... Zobrazit
Secesní vila Na Libušince Vyšehrad Mezi lety 1912 až 1913 postavil architekt Emil Králíček na Rašínově nábřeží vilu ve stylu... Zobrazit
Sequensova vila Vyšehrad Rodinný dům učitele Františka Sequense a jeho ženy Zdeny byl proveden podle návrhu architekta... Zobrazit
Škola č.p. 536-II (bývalý špitál při kostele sv. Štěpána) Nové Město Nápis nad portálem s chronogramem 1617 svědčí o době již dokončené přestavby části bývalé školy na... Zobrazit
Škola na náměstí Míru 601/19 Vinohrady První školní budovou postavenou po vzniku samostatné obce Královské Vinohrady byla chlapecká a... Zobrazit
Škola Na Smetance Vinohrady Mezi lety 1886 a 1888 vyrostla v pořadí pátá škola na území Královských Vinohrad. Školní budova... Zobrazit
Škola střední ekonomická č.p. 1971 Vinohrady Za pouhý jeden rok byla pro Grémium pražského obchodnictva postavena podle projektu Františka... Zobrazit
Škola v Moravské ulici čp. 965/3 Vinohrady S bouřlivým rozvojem Královských Vinohrad se ukázala velká potřeba výstavby nových školních budov.... Zobrazit
Školka v Riegrových sadech, Vozová čp. 2507/2a Vinohrady Riegrovy sady jsou nejen oázou zeleně, ale nacházejí se zde také velmi zajímavé stavby. Školka od... Zobrazit
Slanečková bouda, Karlovo náměstí Nové Město Od doby Karla IV. se až do roku 1863 nacházela před budovou Novoměstské radnice velká stavba... Zobrazit
Slavín na Vyšehradském hřbitově Vyšehrad Slovutný Vyšehrad – národní kulturní památka – s bazilikou sv. Petra a Pavla, krásnými sady,... Zobrazit
Smetanka Vinohrady Jednou z viničních usedlostí na území Prahy 2 byla Smetanka s číslem popisným 37, jejíž jméno... Zobrazit
Spolek pro podporování stavby votivního chrámu Páně sv. Ludmily na Královských Vinohradech Vinohrady Královské Vinohrady (původním názvem Viniční Hory) byly správním celkem rozkládajícím se za ... Zobrazit
Spolkový dům Vyšehradské záložny, Vratislavova č.p. 30/8 Vyšehrad Původně Spolkový dům Vyšehradské záložny s historizující fasádou smíšeného stylu slouží od roku... Zobrazit
Spolkový dům Zemědělské osvěty Vinohrady Pozemek zvaný Seidlovka vykoupila pro výstavbu vyšší školy, kancelářských prostor a spolkového domu... Zobrazit
Sportovní hala Folimanka, Na Folimance 2490/2 Vinohrady V sadech Folimanka se nachází pohledná sportovní hala ze sedmdesátých let minulého století... Zobrazit
Stará rezidence, K Rotundě č.p. 81, 82/6,8 Vyšehrad Stavba kanovnického dvojdomu vznikla na popud kanovníků, kteří sídlili od třicetileté války pod... Zobrazit
Staré děkanství, Soběslavova 14/1 Vyšehrad Zbytky kostela sv. Vavřince jsou jedna z nejvýznamnějších vyšehradských památek. Během bouřlivých... Zobrazit
Staré probošství, Štulcova 69/3 Vyšehrad Staré probošství je barokní dům se zahradou z doby kolem roku 1710 a v interiéru s malířskou... Zobrazit
Staré purkrabství, Vyšehrad č.p. 161 Vyšehrad Středověká budova Starého purkrabství pochází ze 14. století, její dnešní podoba je z 18. století.... Zobrazit
Štikovna, náměstí Míru č.p.1219/2 Vinohrady Štikovna, Škopkovská, Ludáková, Vyšínovská, Lipová, Štěkovna či Eichmanka jsou všechno názvy jedné... Zobrazit
Stoletá kavárna, Na Zderaze 267/10, Na Zbořenci 267/1 Vinohrady Stoletá kavárna bývala rovněž nazývána Stoletkou. Věhlas jí přinesl zejména novinář a spisovatel... Zobrazit
Střední škola obchodní, Belgická čp. 250/29 Vinohrady Střední škola obchodní v Belgické ulici sídlí v druhé nejstarší vinohradské školní budově, která... Zobrazit
Studentská kolej Budeč Vinohrady Koleje, nazvané podle centra dávné vzdělanosti, hradišti Budeč, byly navrženy architektem Bohumírem... Zobrazit
Studentský domov, Albertov 7/3a Nové Město Poněkud skromně stojí stranou v ulici Albertov budova menzy Univerzity Karlovy, bývalý Studentský... Zobrazit
Svatováclavská trestnice Nové Město V letech 1823 a 1853 až 1854 byl úpravami a přístavbami proměněn na trestnici odsvěcený původní... Zobrazit
Svatováclavské lázně Nové Město Svatováclavské lázně se nacházely mezi Václavskou a Dittrichovou ulicí. Ve své době patřily k ... Zobrazit
Švihanka, Riegrovy sady 28 Vinohrady Na místě někdejší usedlosti byla vybudována restaurace, kterou v roce 1933 nahradila... Zobrazit
Táborská brána, V Pevnosti 35/11 Vyšehrad Pozdně renesanční brána byla vybudována nejpozději kolem roku 1640 jako součást předsunutého... Zobrazit
Tančící dům Nové Město Dekonstruktivistická, vysoce oceňovaná stavba z 90. let se stala jedním ze symbolů vltavského... Zobrazit
Teatro salone italiano, Škrétova Vinohrady Jedna z vinohradských arén měla jen velmi krátké trvání, ale i přesto se zapsala do našich... Zobrazit
Tělocvična - vinohradská sokolovna č.p. 2400 Vinohrady Polská 1a, č.p. 2400/XII, Praha 2 - Vinohrady František Marek a Václav Vejrych 1936−1941 Zobrazit
Tiskárna Unie Nové Město Svobodova 1, č.p. 1961/II, Praha 2‒Nové Město František Zvěřina, fasády Karel Hermann 1906−1907 Zobrazit
Továrna na Hašlerky Vinohrady Český obchodník a potravinářský podnikatel František Lhotský se narodil 17. října 1884 v Břežanech... Zobrazit
Tunely vyšehradské pevnosti Vyšehrad Pár metrů za Táborskou branou na Vyšehradě se nachází v ulici V Pevnosti můstek. Z obou jeho stran... Zobrazit
Umělecká zahrada Nusle Areál mezi Čiklovou ulicí a železniční tratí vedoucí Nuselským údolím. Od roku 1924 zde byl... Zobrazit
Univerzitní areál Albertov Nové Město Albertov 4, č.p. 2048/II, Hlavova 8, č.p. 2030/II; Viničná 7, č.p. 1594/II, Praha 2−Nové Město... Zobrazit
Usedlost Vondračka Vinohrady Usedlost Vondračka v Perucké ulici se díky přízni osudu a citlivým rekonstrukcím zachovala téměř v... Zobrazit
Vendelínka Vinohrady Na hřebeni, který se táhne od Riegrových sadů až k Olšanským hřbitovům a kterému se říká... Zobrazit
Veřejný záchodek, Štulcova ulice Vyšehrad Z mnoha vyšehradských veřejných toalet se zachoval v provozu pouze velmi navštěvovaný záchodek... Zobrazit
Vila Anny Chlumetzky, Koperníkova čp. 794/6 Vinohrady Jihozápadně od Koperníkovy ulice, která získala svůj název již v době vzniku roku 1889, se... Zobrazit
Vila Osvěta a vinohradské historizující vily Vinohrady Jana Masaryka 22, č.p. 165/XII, Praha 2­­­–Vinohrady Alois Bureš 1882 Zobrazit
Vila Pod Zvonařkou č.p. 1746/7, zv. Roubenka Vinohrady Stavba umístěná v zahradě nedaleko ústí železničního tunelu připomíná český a moravský roubený... Zobrazit
Vila továrníka Josefa Eismana Vinohrady Perucká 18, č.p. 2247/XII, Praha 2–Vinohrady Karel Stráník 1930–1932 Zobrazit
Vila zv. Amerika (Michnův letohrádek) Nové Město Ke Karlovu 20, Na Bojišti 1, č.p. 462/II, Praha 2–Nové Město Kilián Ignác Dientzenhofer (uváděný ve... Zobrazit
Viniční altán v Grébovce Vinohrady Jedna z nejromantičtějších staveb s poutavým výhledem na Prahu a do parku, kde lze popíjet víno,... Zobrazit
Vinohradská synagoga (zbořená) Vinohrady Sázavská 5, č.p. 830/XII, Praha 2-Vinohrady Wilhelm Stiassny, Karel Horák 1894–1896 Zobrazit
Vinohradská záložna Vinohrady Anglická 20, č.p. 136/XII, Jugoslávská 19, Londýnská 54, č.p. 322/XII, Praha 2‒Vinohrady František... Zobrazit
Vinohradské železniční tunely Vinohrady Vinohradské tunely přivedly železniční koleje od jihu do středu Prahy na dnešní hlavní nádraží.... Zobrazit
Vivárium, Havlíčkovy sady Vinohrady Vivárium se nacházelo v horní části Havlíčkových sadů naproti bývalé usedlosti Horní Landhauska, v ... Zobrazit
Volnočasový areál Jammertal, Folimanka Vinohrady Volnočasový multifunkční areál Jammertal pod Nuselským mostem, v parku Folimanka, nabízí zábavu,... Zobrazit
Vozová, Riegrovy sady Vinohrady Gloriet usedlosti Vozová byl přestavěn na restauraci s vyhlídkou. Pozdně klasicistní budova od roku... Zobrazit
Všeobecná fakultní nemocnice (bývalá Všeobecná nemocnice a novoměstský Ústav šlechtičen) Nové Město U nemocnice 2, Pod Karlovem, č.p. 502/II a 499/II, Praha 2–Nové Město Marcantonio Canevalle, Jan... Zobrazit
Všeobecný penzijní ústav Nové Město Mohutná administrativní budova na Rašínově nábřeží č.p. 390/42 byla vystavěna pro Všeobecný... Zobrazit
Vyšehrad, barokní pevnost s branami Vyšehrad Carlo Lurago, Gion Decapaoli 1348–1350, po 1637, 1650–1652, 1653–1661 (1679), kolem 1750, 1808–1809... Zobrazit
Vyšehradská sokolovna, Rašínovo nábřeží č.p. 65/24 Vyšehrad Funkcionalistická budova z třicátých let minulého století elegantně vyplňuje stísněný prostor na... Zobrazit
Vyšehradská zbrojnice Vyšehrad Z kdysi monumentální stavby vyšehradské zbrojnice se po ohromném požáru v roce 1927 dochovaly pouze... Zobrazit
Vyšehradský hřbitov Vyšehrad Vyšehradský hřbitov se rozkládá na ploše 0,81 ha. Na pozemku hřbitova se nachází kaple, márnice,... Zobrazit
Vyšehradský mlýn, č.p. 254-II/2 Nové Město Dům Na Výtoni 254/2 v sobě skrývá zbytky středověkého mlýna na Botiči, který patřil vyšehradské... Zobrazit
Vyšehradský tunel Vyšehrad Vyšehradský tunel umožnil přímé silniční a tramvajové spojení Podolí, Braníku a Modřan s vnitřní... Zobrazit
Základní škola Botičská, Botičská čp. 130/8 Vyšehrad Základní škole Botičská se dříve říkalo Na Děkance, protože v této části Vyšehradu bývaly příbytky... Zobrazit
Základní škola Kladská, Kladská 1201/1 Vinohrady Dva vzdělávací ústavy se nacházejí v bezprostřední blízkosti vedle sebe u sadů Bratří Čapků,... Zobrazit
Základní škola Londýnská, Londýnská čp. 782/34 Vinohrady V pořadí šestá školní budova na Královských Vinohradech byla postavena v Londýnské ulici místo... Zobrazit
Základní škola Praha 2, Jana Masaryka Vinohrady Vyučování v Základní škole Praha 2, Jana Masaryka, probíhá od 1. září 2007 podle Školního... Zobrazit
Základní škola Slovenská, Slovenská 1726/26 Vinohrady Budova I. státního reálného gymnázia byla vystavěna v těžkých letech první světové války; o patnáct... Zobrazit
Základní škola u sv. Štěpána, Štěpánská čp. 1286/8 Nové Město Škola u sv. Štěpána patří mezi vůbec nejstarší školy v Praze. Původní budova se nacházela v ... Zobrazit
Základní škola, Praha 2, Sázavská Vinohrady Na místě největší pražské židovské synagogy v Sázavské ulici na Královských Vinohradech byla na... Zobrazit
Základní škola, Vratislavova č.p. 64/16 Vyšehrad Novorenesanční školní budova byla vystavěna na přelomu 19. a 20. století stavitelem Antonínem... Zobrazit
Základy románského kostela sv. Jana Evangelisty na Bojišti, Kateřinská čp. 465/42 Nové Město V těchto místech proběhla dne 27. ledna 1179 bitva mezi Bedřichem a Soběslavem II., kterou vyhrál... Zobrazit
Zaniklá dětská nemocnice na Karlově Nové Město V místě předpolí Nuselského mostu se nacházela Česká dětská nemocnice Františka Josefa I. Pavilony... Zobrazit
Zaniklý Braunův letohrádek, Václavská čp. 340 Nové Město Ve Václavské ulici čp. 340 vedle tehdejšího domu čp. 328, který se nacházel uprostřed mezi dnešními... Zobrazit
Zdravotní ambulatorium, Italská čp. 1800/35 Vinohrady Původně se zde nacházely pozemky usedlosti Smetanka a zástavba v jihozápadní straně Helénské ulice... Zobrazit
Železniční most Vyšehrad Rašínovo nábřeží (Výtoň)−Smíchovské nábřeží, Praha 2−Vyšehrad konstruktér Jan Kolář 1871, 1900−1901 Zobrazit
Zemská porodnice Nové Město Apolinářská 18, Ke Karlovu 9, č.p. 441, Praha 2-Nové Město Josef Hlávka, Čeněk Gregor 1865–1875 Zobrazit
ZŠ a MŠ Resslova, Resslova 308-II/10 Nové Město Na poměrně krátké, byť dopravně vytížené, Resslově ulici, se nachází nezvykle velký počet... Zobrazit
ZŠ a SŠ Praha 2, Vinohradská, Vinohradská čp. 920/54, Slezská čp. 920/21 Vinohrady S tím jak se Královské Vinohrady měnily z příměstské obce na vzkvétající a dynamicky rostoucí... Zobrazit
Zubní muzeum prof. Jesenského Nové Město Viničná 9, č.p. 481/II, Praha 2­–Nové Město  (Dnes Neurologická klinika FVL UK. Muzeum po válce... Zobrazit
Zvonařka, U Zvonařky 65/1 Vinohrady Usedlost Zvonařka měla číslo popisné 65. Na jejím místě se nacházel později Chmelův uzenářský závod... Zobrazit