Stavby

Významné stavby včetně kostelů, účelových budov (administrativní, školy, kulturní zařízení, nemocnice aj.), dopravních staveb apod. Jejich historie, architekti a stavitelé, popis aj. Převážně památkově chráněné objekty.

Sdílet
Zobrazuji 94 položek. Zobrazit grafický výpis
Název Území Popis
Křesťanský domov mládeže u sv. Ludmily Vinohrady Křesťanský domov mládeže (KDM) u svaté Ludmily se nachází v ulici Francouzská (číslo... Zobrazit
Kříž kostelů Karla IV. Nové Město Karel IV. postupoval při zakládání Nového Města pražského (zal. 1348) podle promyšlené koncepce.... Zobrazit
Městský špitál a chudobinec u sv. Bartoloměje Nové Město Budova bývalého městského špitálu a chudobince u sv. Bartoloměje je dnes sídlem... Zobrazit
Nádraží Královské Vinohrady Vinohrady Bělehradská 22, Pod Nuselskými schody, čp. 407/XII, Praha 2−Vinohrady Josef Heindl 1887, 1912-1913... Zobrazit
Nuselský most Vinohrady, Nusle Sokolská-Legerova, Praha 2‒Vinohrady,  5.  května, Praha 4­‒Nusle Soutěž 1959–... Zobrazit
Rotunda sv. Longina Nové Město Na Rybníčku, Praha 2 – Nové Město první polovina 12. století, kolem 1650, 1904, 1929­‒1941 Zobrazit
Rotunda sv. Martina Vyšehrad V Pevnosti, Praha 2 - Vyšehrad 1116 (?), po 1710, 1878–1880 Zobrazit
Spolek pro podporování stavby votivního chrámu Páně sv. Ludmily na Královských Vinohradech Vinohrady Královské Vinohrady (původním názvem Viniční Hory) byly správním celkem rozkládajícím se za... Zobrazit
Vila zv. Amerika (Michnův letohrádek) Nové Město Ke Karlovu 20, Na Bojišti 1, čp. 462/II, Praha 2–Nové Město Kilián Ignác Dientzenhofer (uváděný ve... Zobrazit
Borůvkovo sanatorium, dvojdům Legerova 1627/61 a 1607/63 Nové Město V Legerově ulici v domě 1627/61 z roku 1882 se původně nacházelo sanatorium MUDr.... Zobrazit
Budova bývalé České polytechniky (dnes ČVUT) Nové Město Architektem Ignácem Vojtěchem Ullmannem navržená novorenesanční stavba tvoří dominantu pražského... Zobrazit
Budova bývalé Tělocvičné jednoty Pražské (Sokol Pražský) Nové Město Výstavba Ullmannovy budovy Sokola Pražského na rohu ulic Sokolské a Žitné je spjata se založením... Zobrazit
Budova bývalého c. k. trestního soudu Nové Město Od dob vlády Josefa II. se na místě bývalé Novoměstské radnice nachází sídlo trestního soudu. K... Zobrazit
Budovy Českého rozhlasu Vinohrady Výstavba komlexu budov na Vinohradské parcele probíhala s přestávkami od roku 1927 až do roku... Zobrazit
Budovy Sdružení projektových ateliérů Nové Město Budovy dnešního Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy mezi Karlovým náměstím a Emauzským... Zobrazit
Bývalá vila Voračických z Paběnic Nové Město Autor stavby, která dnes slouží účelům Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní... Zobrazit
Činžovní dům U Prasátků č.p. 397 Nové Město Třípatrová budova v Trojické ulici byla postavena roku 1897 podle návrhu stavitele a zároveň... Zobrazit
Divadlo na Vinohradech č.p. 1450 Vinohrady Vinohradský divadelní stánek navrhl pro soutěž vyhlášenou roku 1902 architekt Alois Čenský. Tehdy... Zobrazit
Doprava a sklad dekorací Národního divadla, dříve malírny Nové Město Stavbu sloužící původně jako umělecké malírny a sklady dekorací vystavěl pro potřeby Národního... Zobrazit
Dům Černý pivovar Nové Město Podle plánů Karla Kotase byla mezi lety 1932–1933 postavena šestipatrová funkcionalistická budova v... Zobrazit
Dům České zemské hasičské jednoty Vinohrady Víceužitkovou budovu vystavěnou společností Pražák a Moravec můžeme nalézt mezi dvěma dalšími... Zobrazit
Dům Jednoty čsl. soukromých úředníků Vinohrady Z dílny Jaromíra Krejcara pochází sedmipatrová budova postavená v letech 1930 - 1931 ve stylu... Zobrazit
Dům na Karlově náměstí čp. 288/17 Nové Město Vystavěl roku 1894 c. k. stavitel Rudolf Tereba na místě někdejšího domu U Božích muk či U Sedlerů... Zobrazit
Dům sochaře Bohuslava Schnircha Vinohrady V ulici Mikovcova na Vinohradech se nachází tato neorenesanční stavba ze 70. let 19. století... Zobrazit
Fara u sv. Štěpána Nové Město Na místě dnešní farní budovy se ve středověku nacházela starší stavba sloužící ke stejným účelům.... Zobrazit
Gröbeho vila (Grébovka) č.p. 58 - Havlíčkovy sady Vinohrady Dominantu Havlíčkových sadů navrhli pro podnikatele Moritze Gröbeho stavitelé Antonín Viktor... Zobrazit
Hlávkova studentská kolej Nové Město Kolej nese název po svém zakladateli – architektu a mecenáši Josefu Hlávkovi, který tuto stavbu... Zobrazit
Hlavní nádraží Vinohrady V průběhu let se název tohoto nádraží několikrát změnil. Mezi lety 1871–1919 se jednalo o... Zobrazit
Hlavův ústav Nové Město Název budovy, kde sídlí patologicko-anatomický ústav, je odvozen od jména svého zakladatele... Zobrazit
Kancelářská budova Čs. tabákové režie Vinohrady Mohutná Vinohradská kancelářská budova postavená pro Ústřední ředitelství Čs. tabákové režie v... Zobrazit
Kapitulní kostel sv. Petra a Pavla Vyšehrad Novogotický chrám, dominanta Vyšehradu a dílo slavného architekta Josefa Mockera je přestavbou... Zobrazit
Kaple sv. Rodiny Vinohrady Malá kaplička zakončena sanktusníkem byla na pozemku Karla Bepty vystavěna roku 1755. Správcem této... Zobrazit
Klášter Benediktinů Na Slovanech s kostelem P. Marie, sv. Jeronýma, Cyrila a Metoděje, Vojtěcha a Prokopa Nové Město Emauzské opatství bylo slavnostně založeno Karlem IV. jako součást Nového města pražského. Ve své... Zobrazit
Komplex bývalého Plynárenského dispečinku a Federálního ministerstva paliv a energetiky (dnes budovy ČEZ a.s.) Vinohrady Na dohled od budov pražského Národního muzea se do nedávné doby tyčil komplex Transgasu, dílo... Zobrazit
Kostel Nejsvětější Trojice Nové Město Římskokatolický kostel v Trojické ulici v Podskalí (Nové Město).  Počátky původně gotické... Zobrazit
Kostel Panny Marie a Karla Velikého na Karlově a klášter augustiniánů kanovníků Nové Město Kostel s augustiniánským klášterem je možné nalézt při ústí Nuselského mostu na Karlově.... Zobrazit
Kostel Panny Marie Sedmibolestné a klášter alžbětinek s nemocnicí Nové Město Začátky alžbětinské ženské nemocnice ve 20. letech 18. století byly spjaty s velmi skromnými... Zobrazit
Kostel sv. Apolináře Nové Město V 60. letech 14. století se započalo s výstavbou kolegiátní kapituly sv. Apolináře, která... Zobrazit
Kostel sv. Cyrila a Metoděje (dříve sv. Karla Borromejského) s bývalým domem pro vysloužilé kněze Nové Město Kostel byl postaven v letech 1730-1740 pod vedením architektů Pavla Ignáce Bayera, následně... Zobrazit
Kostel sv. Ignáce s jezuitskou kolejí a kaplí sv. Františka Xavera Nové Město Jezuitský komplex budov na Karlově náměstí vyrostl v průběhu 17. století podle návrhu Carla... Zobrazit
Kostel sv. Jana Nepomuckého Na Skalce Nové Město Karlovo náměstí, Vyšehradská, Praha 2 – Nové Město Kilián Ignác Dientzenhofer 1730–1738 Zobrazit
Kostel sv. Kateřiny s klášterem augustiniánů poustevníků Nové Město Kateřinská 30, Ke Karlovu 13, Viničná 2, čp. 468/II, Praha 2–Nové Město anonym, František Maxmilián... Zobrazit
Kostel sv. Kosmy a Damiána Nové Město Vyšehradská 49 Zobrazit
Kostel sv. Ludmily Vinohrady náměstí Míru, Praha 2-Vinohrady Josef Mocker 1887–1893 (stavba), 1893–1905 (interiér) Zobrazit
Kostel sv. Štěpána, zvonice a fara Nové Město Kostel vznikl se založením Nového Města pražského. Výstavba původně gotického kostela sv. Štěpána... Zobrazit
Kostel sv. Václava na Zderaze Nové Město Resslova 6, Dittrichova 300/II, Praha 2­­–Nové Město 1181, 1324–před 1379, 1926–1929 Zobrazit
Kostel Zvěstování Panny Marie Na trávníčku Nové Město Historie: Na území nově založeného Nového Města se při starší kapli Panny Marie v době Karla... Zobrazit
Kovařovicova vila Vyšehrad Libušina 3, čp. 49/VI, Praha 2-Vyšehrad Josef Chochol 1912– 1913 Zobrazit
Kubistické činžovní domy Vyšehrad Neklanova 2, 30, čp. 56/VI, čp. 98/VI, Praha 2–Vyšehrad Josef Chochol 1913‒1914 Zobrazit
Kubistický trojdům Vyšehrad Rašínovo nábřeží 6, 8, 10, čp. 42/VI, 47/VI, 71/VI, Praha 2-Vyšehrad Josef Chochol 1912– 1913 Zobrazit
Lékařský dům Nové Město Sokolská 31 František Vahala 1929-1931 Novodobá architektura, postavená v letech 1929 - 1931... Zobrazit
Měšťanský dům Štefánikův č.p. 486 Nové Město Sokolská 33, Ječná 42, Kateřinská, Praha 2 – Nové Město Jan Zázvorka, Vojtěch Kerhart 1929–1930 Zobrazit
Měšťanský dům U Kamenného stolu Nové Město Novostavba z r. 1911 vystavěná na místě zbořeného domu, u něhož dříve stával... Zobrazit
Městská ústřední tržnice (Vinohradská tržnice) Vinohrady Vinohradská 50, Slezská 17, U Tržnice 1, Budečská 17, čp. 1200/XII, Praha 2‒Vinohrady Antonín... Zobrazit
Ministerské budovy Nové Město Palackého náměstí 4, Na Moráni 2, 4, 6, 8, Po Slovany 19, 21, 23, čp. 375/II, Na Poříčním právu 1,... Zobrazit
Nádraží Vyšehrad Vyšehrad Svobodova 2, čp. 86/VI, Praha 2−Vyšehrad Josef Heindl 1904−1905 Zobrazit
Nájemní dům v Anglické ulici Vinohrady Jaroslav Vaculík, Jiří Brusnický, Miroslav Skála Anglická 18, čp. 225/XII, Praha 2‒Vinohrady 1954‒... Zobrazit
Nakladatelský dům Orbis Vinohrady Vinohradská 46, čp. 1896/XII, Slezská 13, čp. 2127/XII, Praha 2‒Vinohrady Alois Dryák 1924–1925,... Zobrazit
Národní dům na Vinohradech - Společenský dům č.p. 820 Vinohrady Antonín Turek 1893–1894 Zobrazit
Nemocnice pražského obchodnictva (Kupecká nemocnice) Nové Město Ke Karlovu 4, Sokolská, čp. 458/II Ignác Vojtěch Ullmann a Bernard Grueber (?) 1859–1860 Zobrazit
Neobarokní nájemní domy na náměstí Míru a neogotický nájemní dům na Vinohradské třídě Vinohrady Neobarokní nájemní domy na náměstí Míru náměstí Míru 2, 3, 4, 5, 6, čp. 1219/XII, 1220/XII, 1221/... Zobrazit
Novoměstská radnice Nové Město Nejvýznamnějším gotická stavba na Novém Městě. Byla vybudována  na... Zobrazit
Novoměstské opevnění Nové Město Innocenzo Conti, C. Geer, Giovanni Pieroni a Carlo Lurago Zobrazit
Palác Mladotovský, zv. Faustův dům (dvůr Opavských vévodů) Nové Město Karlovo nám. 40, Praha 2–Nové Město Anton Schmidt před 1348, kolem 1618, 1701–1704, po 1769, 1838 Zobrazit
Palác Radio Vinohrady Vinohradská 1789/40, Praha 2‒Vinohrady Alois Dryák 1922–1924 Zobrazit
Podskalská celnice zv. Výtoň Nové Město Rašínovo nábřeží 42, Plavecká 1, čp. 412/II, Praha 2 – Nové Město 1561 Zobrazit
Poliklinika na Karlově náměstí Nové Město Ferdinand Fencl a Vojtěch Kerhart 1935−1955 Zobrazit
Polyfunkční dům pro JUDr. Svojsíka Vinohrady Francouzská 22, čp. 145/XII, Praha 2­­–Vinohrady Rudolf Novotný 1937 Zobrazit
Proboštství Křižovníků Božího hrobu (klášter Na Zderaze) Nové Město Na Zderaze 269/4, Na Zderaze, Na Zbořenci, Praha 2-Nové Město Zobrazit
Rekonstrukce domů Záhřebská 23 a 25, čp. 170/XII a 244/XII Vinohrady Petr Franta, spolupráce Hana Kačírková a Jiří Sedláček 1998–2000 Zobrazit
Rodinný dům - Laichterův dům č.p. 1543 Vinohrady Chopinova 4, čp. 1543/XII, Praha 2-Vinohrady Jan Kotěra Zobrazit
Sborový dům Českobratrské církve evangelické Vinohrady Korunní 60, čp. 1440/XII, Praha 2­‒Vinohrady Antonín Turek, Antonín Dvořák 1904–1907 Zobrazit
Secesní činžovní domy na Rašínově nábřeží Nové Město Rašínovo nábřeží 78, 70, čp. 2000/II a čp. 1980/II, Praha 2−Nové Město Vácslav Havel 1904−1905 Zobrazit
Secesní vila Na Libušince Vyšehrad Rašínovo nábřeží 26, čp. 50/VI, Praha 2-Vyšehrad Emil Králíček 1912–1913 Zobrazit
Sequensova vila Vyšehrad Libušina 5, čp. 48/VI, Praha 2-Vyšehrad Otakar Novotný 1912–1913 Zobrazit
Škola Na Smetance Vinohrady Na Smetance 1, Italská 33, Španělská 12, čp. 505/XII, Praha 2­‒Vinohrady Antonín Turek a Josef... Zobrazit
Spolkový dům Zemědělské osvěty Vinohrady Slezská 7, Blanická 11, Římská 46, čp. 100/XII, Praha 2-Vinohrady Josef Gočár 1924– 1926 Zobrazit
Studentská kolej Budeč Vinohrady Wenzigova 20, Lublaňská 2, Bělehradská 43, čp. 1982/XII, Praha 2‒Vinohrady Bohumír Kozák 1923–... Zobrazit
Tančící dům Nové Město Rašínovo nábřeží 80, Jiráskovo náměstí 6, čp. 1981/II, Praha 2-Nové Město Frank Owen Gehry, Vlado... Zobrazit
Tělocvična - sokolovna č.p. 2400 Vinohrady Polská 1a, čp. 2400/XII, Praha 2 - Vinohrady František Marek a Václav Vejrych 1936−1941 Zobrazit
Tiskárna Unie Nové Město Svobodova 1, čp. 1961/II, Praha 2‒Nové Město František Zvěřina, fasády Karel Hermann 1906−1907 Zobrazit
Univerzitní areál Albertov Nové Město Albertov 4, čp. 2048/II, Hlavova 8, čp. 2030/II; Viničná 7, čp. 1594/II, Praha 2−Nové Město Rudolf... Zobrazit
Usedlost Vondračka Vinohrady Perucká 13, čp. 61/XII, Praha 2-Vinohrady kolem 1750, kolem 1838 Zobrazit
Vila Osvěta a vinohradské historizující vily Vinohrady Jana Masaryka 22, čp. 165/XII, Praha 2­­­–Vinohrady Alois Bureš 1882 Zobrazit
Vila Pod Zvonařkou čp. 1746/7, zv. Roubenka Vinohrady Pod Zvonařkou čp. 1746/7, Praha 2-Vinohrady Maxmilián Duchoslav Zobrazit
Vila továrníka Josefa Eismana Vinohrady Perucká 18, čp. 2247/XII, Praha 2–Vinohrady Karel Stráník 1930–1932 Zobrazit
Vinohradská synagoga (zbořená) Vinohrady Sázavská 5, čp. 830/XII, Praha 2-Vinohrady Wilhelm Stiassny, Karel Horák 1894–1896 Zobrazit
Vinohradská záložna Vinohrady Anglická 20, čp. 136/XII, Jugoslávská 19, Londýnská 54, čp. 322/XII, Praha 2‒Vinohrady František... Zobrazit
Všeobecná fakultní nemocnice (bývalá Všeobecná nemocnice a novoměstský Ústav šlechtičen) Nové Město U nemocnice 2, Pod Karlovem, čp. 502/II a 499/II, Praha 2–Nové Město Marcantonio Canevalle, Jan... Zobrazit
Všeobecný penzijní ústav Nové Město Rašínovo nábřeží 42, čp. 390/II, Praha 2−Nové Město Jan Kotěra a Josef Zasche 1913–1914 Zobrazit
Vyšehrad, barokní pevnost s branami Vyšehrad Carlo Lurago, Gion Decapaoli 1348–1350, po 1637, 1650–1652, 1653–1661 (1679), kolem 1750, 1808–... Zobrazit
Železniční most Vyšehrad Rašínovo nábřeží (Výtoň)−Smíchovské nábřeží, Praha 2−Vyšehrad konstruktér Jan Kolář 1871, 1900−1901 Zobrazit
Zemská porodnice Nové Město Apolinářská 18, Ke Karlovu 9, čp. 441, Praha 2-Nové Město Josef Hlávka, Čeněk Gregor 1865–1875 Zobrazit
Zubní muzeum prof. Jesenského Nové Město Viničná 9, čp. 481/II, Praha 2­–Nové Město Jaromír Krejcar 1927–1928 Zobrazit