Ječná 530-II/27 (Foto 7. února 2021, M. Polák)

Církevní škola a Ústav sv. Anny, Ječná čp. 530/27 (Nové Město)

Gymnázium, SOŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Praha

Dvoupatrový dům s hostincem U Apolla se stal v roce 1863 sídlem Kongregace Školských sester de Notre Dame s Ústavem pro vzdělání učitelek u sv. Anny a s nejstarší dívčí školou v Praze. Dům byl postupně rozšiřován a nyní slouží jako škola pro sluchově postižené žáky a studenty.

Historie

V místech, kde se dnes nachází školy a speciální pedagogické centrum pro sluchově postiženou mládež, se do roku 1868 rozprostírala velká zahrada hrabat Salmů, podle nichž je nazvána Salmovská ulice. Na jejím severním okraji byl postaven dvoupatrový dům, který sloužil jako hostinec U Apolla. V roce 1862 zdejší místnosti využíval spolek Sokol a od následujícího roku zde našly sídlo Školské sestry de Notre Dame. Kongregace Školských sester de Notre Dame je katolická řeholní kongregace českého původu, která se zaměřuje na výuku a výchovu dětí. Vznikla po vzoru Kongregace Chudých školských sester de Notre Dame, která byla založena v Německu roku 1933 blahoslavenou Karolinou Gerhardingerovou. Řádové sestry v bývalém hostinci U Apolla založily nejstarší dívčí školu v Praze a Ústav pro vzdělání učitelek u sv. Anny, pojmenovaný podle kaple sv. Anny, která vznikla úpravou z bývalého tanečního sálu. Stavitel Svoboda přistavěl v roce 1885 napravo od hlavního vchodu přístavbu v délce osmi okenních os. Fasáda dostala jednotný novorenesanční sloh. V roce 1894 byly Josefem Hercíkem upraveny suterénní místnosti a přízemí, v roce 1896 byla vystavěna nástavba druhého patra na část spojující hlavní křídlo s kaplí. V roce 1907 bylo přistavěno podle návrhu Františka Chvojky boční levé křídlo a hlavní křídlo, takže uliční fasáda získala dalších pět okenních os nalevo od vchodu. V letech 1932-1933 přistavil Tomáš Šašek další patro a obytné podkroví. Kongregace Školských sester de Notre Dame čelila za války perzekuci ze strany Němců, po válce činnost sice obnovila, ale komunistický puč v roce 1948 znamenal na dlouhou dobu konec řádu, když mu byly v roce 1949 bez náhrady zabaveny kláštery a školy. Po společenských změnách v roce 1989 byl řád obnoven a objekt se vrátil řádovým sestrám.  Nyní Kongregace Školských sester de Notre Dame působí v Praze 4 v Krči, v Hornokrčské ulici 3, kde se nachází mateřská a základní škola a gymnázium sv. Augustina (zřizovatelem školy je Česká provincie řádu sv. Augustina).

Současnost

Nyní je škola v Ječné 27 zřízena jako příspěvková organizace hlavního města Prahy a zahrnuje Mateřskou školu pro sluchově postižené, Základní školu pro sluchově postižené, Střední školu pro sluchově postižené, Školní jídelnu, Družinu, Internát a Speciální pedagogické centrum.

Galerie: 
Bosovaná fasáda a frontony nad okny (Foto M. Polák, 7. 2. 2021)
Portál do budovy (Foto M. Polák, 2021)
Ječná 530-II/27 (Foto M. Polák, 7. 1. 2021)
Katastrální území

Původní název: Církevní škola a Ústav sv. Anny

Současný název: Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené

Umístění: Ječná čp. 530/27

Stavitel: Svoboda

Rok: 1885

Přístavba levého křídla: František Chvojka

Rok: 1907

Přístavba patra: Tomáš Šašek

Rok: 1932-1933

Adresa
Ječná 27
12000 Praha 2 - Nové Město
Česká republika
50° 4' 33.2256" N, 14° 25' 31.2096" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
Baťková R.: Umělecké pamáítky Prahy, Academia 1998, Praha
Datum poslední aktualizace: 27.6.2023 15:32
Datum vytvoření: 20.2.2021 10:42

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?