Doporučené další zdroje informací na webu

Praha 2
Mapy OpenStreetMap:
https://www.openstreetmap.org/copyright
Pokladové mapy v detailech hesla.
Mapový portál Prahy 2 http://webgis.praha2.cz/portalMapa historického dědictví (památkově chráněné objekty, plochy, areály, Informační mapa (kostely, kulturní instituce aj.)
Další části webu MČ Praha 2 http://www.praha2.cz/O-Praze-2O Praze 2: Oddíly Historie, Historické památky a významné budovy, Moderní architektura, Publikace o Praze 2 (PDF, kostely aj.). Čestní občané Prahy 2.
www.praha2.cz/Naucne-stezky-Prahou-2Naučné stezky: 3 naučné stezky Prahou 2 (PDF).
http://www.praha2.cz/Noviny-Prahy-2Noviny Prahy 2 na webu MČ. Pravidelné rubriky Město a lidé (osobnosti – rozhovory, vzpomínky), Výlety do historie (objekty, osobnosti) aj.)
Hl. m. Praha
Magistrát hl. m. Prahy www.praha.euOdkaz na stránky odboru kultury a cestovního ruchu, odboru památkové péče, na web Praha turistická http://kultura.praha.eu, http://pamatky.praha.eu
Interaktivní mapa odboru památkové péče MHMP http://mpp.praha.eu/app/map/PamatkovaPece/MHMP, odbor památkové péče. Nemovité (národní) kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny aj. Zařazeno do Geoportálu Praha
Městská knihovna v Praze - mapa projektu Praha město literatury https://www.prahamestoliteratury.cz/cz/historicka-mapa/ https://www.prahamestoliteratury.cz/cz/mapa/V mapě Sídla institucí, Literární události, Autoři, Literární díla. Stručné info s vazbou na adresu. Zařazeno do Geoportálu Praha.
Městská knihovna v Praze. Mapa projektu Praha v knihovně https://www.mlp.cz/cz/projekty/on-line-projekty/praha-v-knihovne/Místa a objekty v mapě a výskyt jejich popisu v různých knihách o Praze. Též přehled knih Pragensia. Zařazeno do Geoportálu Praha
Prague City Tourism (Pražská informační služba) http://www.praguecitytourism.cz/cs Turistický informační portál http://www.prague.eu/csTuristický informační portál – sekce Co Vás zajímá: Památky & Architektura, Zahrady & Parky, Kultura & Zábava aj.
Muzeum hl. m. Prahy www.muzeumprahy.cz  Podskalská celnice http://www.muzeumprahy.cz/podskalska-celnice-na-vytoni/
Galerie hl. m. Prahy www.ghmp.czOn-line sbírky http://www.ghmp.cz/online-sbirky/ On-line veřejná plastika (mapa+detail) http://www.ghmp.cz/online-verejna-plastika/
Archiv hl. m. Prahy http://www.ahmp.czFondy a pomůcky - Archivní katalog, Knihovní katalog aj.
Ostatní zdroje
Ministerstvo kultury https://www.mkcr.czSekce Kulturní dědictví / Památková péče. Odkazy do on-line katalogů (i NPÚ)
Integrovaný informační systém památkové péče. Národní památkový ústav. https://iispp.npu.cz/Památkový katalog http://www.pamatkovykatalog.cz  Geoportál aj.
Portál cestovního ruchu. Agentura CzechTourism (zřiz. MMR) https://www.czechtourism.cz/nase-sluzby-pro-vas/on-line/ www.kudyznudy.czTuristický portál s popisem vybraných objektů
České dědictví UNESCO www.unesco-czech.czZákladní informace – centrum Prahy http://www.unesco-czech.cz/praha/predstaveni/
Národní muzeum (Muzeum Antonína Dvořáka) http://www.nm.czNavštivte nás / Muzeum Antonína Dvořáka
http://www.nm.cz/Hlavni-strana/Navstivte-nas/Muzeum-Antonina-Dvoraka.html (expozice, akce, historie budovy). Katalogy a databáze
http://www.nm.cz/Katalogy-a-databaze/
Wikipedie (otevřená encyklopedie). Wikimedia. https://cs.wikipedia.org a další Wiki projektyKomunitní portál, česká verze globálního projektu (Wikimedia). Články k jednotlivým heslům (Praha 2, náměstí/parky/ulice, stavby/památky, osobnosti aj.)
Mapy.cz. Mapová služba portálu Seznam.cz (privátní) www.mapy.czKulturně historické zájmové objekty v mapě s obrázkem a popisem (stavby/kostely, domy s pamětními deskami, pomníky, sochy aj.). Zobrazuje se při dostatečném zvětšení.
Archiweb https://www.archiweb.cz/Web pro komunitu architektů. Zprávy, architekti, stavby, salon, místa, katalog, diskuse aj. 
Pamětní desky v Praze (venkovní) http://www.pametni-desky-v-praze.czKatalog pamětních desek umístěných na veřejně přístupných místech, se základními popisnými údaji a fotografiemi. Spravuje pan V.Bártík.
Pamětní desky (uvnitř objektů) http://pametnidesky-in.webnode.czPamětní desky a busty uvnitř pražských objektů, katalog se základními popisnými údaji a fotografiemi. Spravuje pan J.Kareš.
Vojenská pietní místa www.vets.cz Spolek pro vojenská pietní místa, výstup projektu mapování vojenských pietních míst. Základní popis, foto.  Objekty i v územním členění/Praha 2 (http://www.vets.cz/vpm/mista/obec/322-praha-2)
Praha Neznámá www.prahaneznama.czTematické články (městské části/čtvrt Pražská NEJ, Z minulosti aj.) https://www.prahaneznama.cz/praha-2/ 
Česko-Slovenská filmová databáze www.csfd.czÚdaje o filmech, pořadech, sdílené recenze aj. Včetně osobností (tvůrci, herci aj.). POMO Media Group s.r.o.
Databáze osobností kultury http://www.osobnosti-kultury.czÚdaje o osobnostech. Přehled článků a rozhovodů vydaných v tisku, recenzí aj.  eStudio.cz (pan J.Jakl)
Celebwiki http://celebwiki.blesk.czTéž životopisné údaje o osobnostech/celebritách žijících i nežijících (herci, zpěváci aj.). Czech News Center  a.s. (CNC).