Místa

Objekty lokalizované v prostoru, tj. zobrazované i na mapě. Členěné dále do tematických kategorí jako Území (katastry), Ulice (vč. náměstí), Parky a příroda, Stavby, Plastiky, Pamětní desky, ale též Organizace V této kategorii jsou zařazeny i Vycházkové trasy a Proměny v čase (překrývané dvojice fotografií, staré mapy a letecké snímky,  historie v obrazech)