Publikace

Vybrané publikace o Praze 2.
Knihy různých nakladelství i publikace MČ Praha 2 dostupné rovněž on-line (PDF).
Brožury o kostelích, k událostem, vzpomínky aj.