O projektu

Jak vznikl nápad na Encyklopedii Prahy 2?

Je nás hodně, koho baví kultura a historie, kdo rád poznává a objevuje zajímavosti, zejména týkají-li se míst, kde žijeme a kudy často procházíme. Praha 2 je čtvrtí bohatou na kulturně historické dědictví. O poznávací komentované vycházky je značný zájem nejen z řad členů našich Dvojkových klubů. Stejně tak o publikace věnované zajímavým událostem a místům, ať již z produkce radnice nebo o pragensie obecně. V dnešní době je běžné hledat informace na internetu, kde jsou dostupné pro zájemce z celého světa. Nabídka není malá, počínaje wikipedií až po různé servery orientované na turistický ruch či konkrétní dílčí témata. Rozhodli jsme se přispět k takové nabídce trochu jinak – encyklopedií zahrnující více témat, ale obsahově zaměřenou na Prahu 2. V roce 2017 vznikl záměr na projekt „Encyklopedie Prahy 2 – kulturně historické dědictví“ (dále i jen „Encyklopedie“). Encyklopedií vycházíme vstříc našim spoluobčanům, jimž chceme pomoci poznávat svou městskou část. Chceme posilovat vzájemnou sounáležitost, povědomí o historii a hrdost na naši obec. Stále je co objevovat a chytré technologie nám v tom mohou efektivně pomáhat.

Jak jsme připravili dnešní verzi Encyklopedie?

V závěru roku 2017 jsme si udělali přehled o stávajících zdrojích zajímavých informací a vymezili si kategorie zájmových objektů (ulice, pamětní desky, plastiky, slavné stavby, osobnosti). Vybrali jsme si pro zpracování obsahu dodavatele s bohatými zkušenostmi ve zpracování historických a encyklopedických informací, nejen o Praze. Zahájili jsme tak pilotní etapu, na níž jsme stanovili počáteční rozsah Encyklopedie a vyladili podobu informací.  Údaje pro naplnění kategorií ulice, pamětní desky, plastiky, osobnosti nám zpracovali lidé z nakladatelství Milpo (mj. autoři knihy „Praha 2 křížem krážem“ a dalších publikací o Praze 2). Údaje o slavných stavbách pak zpracovalo nakladatelství Foibos (mj. autoři knihy „Slavné stavby Prahy 2“). Jednou z podmínek bylo i poskytnutí otevřené licence ke zpracovaným údajům.

V roce 2018 jsme s uvedenými dodavateli pokračovali ve zpracování informací, které dnes tvoří startovní obsah encyklopedie. Vybrali jsme též zpracovatele webových stránek – společnost Drualas, která nám pomohla i s prvotním naplněním obsahu. Informace nezbytné pro zobrazování v mapě byly zpracovány v součinnosti se správcem Mapového portálu Prahy 2 (Web GIS). Encyklopedie je vytvořena na bázi redakčního systému Drupal a díky tzv. responzivnímu designu si ji lze pohodlně prohlížet na počítači, na tabletu i v mobilu. Startovní verze Encyklopedie byla uvedena do provozu ke konci srpna 2018.

Jak chceme Encyklopedii dále rozvíjet?

Elektronická Encyklopedie je dílo určené k neustálému rozvíjení – k rozšiřování obsahu a zdokonalování uživatelských funkcí.  Již nyní máme v šuplíku řadu nápadů. Po obsahové stránce chceme zpracovat hesla vztahující se k významným událostem a doplňovat informace provázané s obsahem historické rubriky v Novinách Prahy 2. Víme o množství pamětních desek a bust uvnitř budov, o zajímavých adresách, kde žily významné osobnosti a na domech nejsou pamětní desky. Chceme doplňovat profily dalších významných osobností Prahy 2, nabídnout uživatelům i vzpomínky našich spoluobčanů, mj. ve spolupráci s organizací Post Bellum a jejím projektem Paměť národa. Máme i další nápady, jak rozvíjet obsahovou nabídku, ale i jak obohatit Encyklopedii o nové uživatelské funkce. Například pokročilejší práce s mapou, nástroje pro užší spolupráci v komunitě uživatelů, atraktivní prezentace údajů i pro potřeby výuky apod. Máme v plánu řešit i automatizované provázání obsahu s jinými webovými servery.

Jak se můžete zapojit i Vy?

Především budeme rádi, když shledáte Encyklopedii pro Vás zajímavou a užitečnou. Uvítáme, pokud se s námi o své dojmy podělíte a také řeknete o Encyklopedii svým přátelům a sousedům s podobnými zájmy. Při využití Encyklopedie můžete zpočátku narazit na nějaké nesrovnalosti v obsahu či závady ve funkčnosti. Dejte nám o nich vědět. Kontaktní formulář zde. Máte nějaké zajímavé nápady na nová hesla, něco důležitého Vám v Encyklopedii schází? Napište nám o tom, třeba to nemáme v současném zásobníku námětů. Ale zato máme ještě jednu speciální nabídku. Máte zkušenosti s vkládáním údajů na internet (např. na wikipedii či jiné webové stránky) a chtěli byste se stát součástí týmu osob, které vkládají údaje do Encyklopedie? Přihlaste se nám, můžeme se domluvit.

Jaroslav Šolc, 27. srpna 2018
jaroslav.solc@praha2.cz