Autoři

Organizace spolupracující na tvorbě Encyklopedie.

Ivan Malý

PhDr. Ivan Malý, Archiv Českého rozhlasu

Městská část Praha 2

Městská část Praha 2 se dlouhodobě věnuje aktivitám v oblasti propagace kulturně historického dědictví, péče o památky, připomínek významných okamžiků historie i osobností, včetně těch, kteří bojovali za svobodu a demokracii (tematické a vzpomínkové akce, publikace, pamětní desky, udělování čestného občanství, ale i činnost klubu Dvojka pro přátele kultury aj.). Součástí tohoto úsilí je i projekt webové Encyklopedie Prahy 2, který městská část iniciovala a zajišťuje jeho realizaci i další rozvoj. Koordinaci projektu zajšťuje za samosprávu místostarosta pro kulturu Jaroslav Šolc, za Úřad MČ pak oddělení kultury (odbor kancelář starostky a vnějších vztahů). Na projektu spolupracují i další útvary ÚMČ – oddělení územního rozvoje (vazba na WebGIS Prahy 2 aj.), oddělení vnějších vztahů (redakce Novin Prahy 2 a webových stránek), odbor informatiky (hosting) a další. MČ Praha 2 je i autorem některých hesel encyklopedie.

Ondřej Jurásek

PhDr. Ondřej Jurásek, Ph.D., Archiv Českého rozhlasu

Pražský literární dům

Pražský literární dům autorů německého jazyka

MILPO MEDIA s.r.o.

Nakladatelství a vydavatelství MILPO vzniklo v roce 1991 (od roku 1997 MILPO MEDIA s.r.o). Vydalo již na sto knižních titulů. Jeho nejznámější ediční řadou jsou Knihy o Praze. Témata Městské části Praha 2 jsou zpracována např. v knihách Praha 2 křížem krážem, Město Královské Vinohrady, Novoměstská radnice a Karlovo náměstí, Grébovka – Zelená perla Královských Vinohrad, Náměstí Míru na Královských Vinohradech aj. Tematické zaměření nakladatelství rozšiřují další ediční řady Z historie průmyslu nebo O českých a moravských městech. Redaktoři nakladatelství se podíleli i na přípravě několika výstav. Společnost zajišťuje hlavní redakční práce pro Encyklopedii Prahy 2, včetně konzultací k rozvoji obsahu. Autory článků jsou Ing. Milan Polák a Dagmar Broncová.

FOIBOS BOOKS s.r.o.

Vydavatelství FOIBOS BOOKS s.r.o. se specializuje na prezentaci a propagaci architektonického dědictví prostřednictvím výstav, přednášek a vydáváním publikací. V minulých letech připravili úspěšné projekty Slavné vily, Slavné stavby, edici knih UNESCO nebo monografie významných architektů. Jednou z vydaných knih je titul Slavné stavby Prahy 2. Realizuje také projekt Stavby století republiky 1918-2018. Sídlí v Trmalově vile v Praze 10, kde působí i jako Kotěrovo centrum architektury v čele s Dr. O. Janotou. Spolupracuje s týmem autorů zaměřených na historii architektury, kteří se podíleli i na článcích pro Encyklopedii Prahy 2 se zaměřením na stavby a architekturu. Koordinátorem autorského týmu je Eva Šinclová (roz. Pavlíková).

www.slavnestavby.cz
www.trmalovavila.eu
https://www.facebook.com/SlavneStavby

drualas s.r.o.

Společnost se zabývá tvorbou webových stránek, aplikací a dalšími službami v oblasti informačních technologií. Disponuje zkušenostmi z projektů realizovaných pro zákazníky z privátní i veřejné sféry. Vytvořili webové stránky i pro řadu obcí a městských částí hl. m. Prahy (např. Kunratice, Dolní Počernice, Ďáblice aj.). Pro MČ Praha 2 vytvořili webové stránky Encyklopedie Prahy 2 (technické řešení, grafika aj.). Zástupci společnosti drualas s.r.o. zajišťují technický provoz stránek, podílejí se na návrzích a řešení nových funkcionalit, zajišťují vazby encyklopedie na jiné systémy.

Svatá Ludmila 1100 let z.s.

Spolek Svatá Ludmila 1100 let vznikl za účelem realizace stejnojmenného projektu věnovaného památce svaté Ludmily, která je patronkou rodin a první českou a slovanskou světicí. Název spolku připomíná i kulaté výročí jejího zavraždění v Tetíně připadající na rok 2021. Jeho členy jsou města, obce a farnosti, která se odkazu sv. Ludmily aktivně věnují. Praha 2 se spolkem spolupracuje a v rámci této spolupráce bylo mj. vytvořeno několik hesel pro encyklopedii s tématy svatoludmilských míst v Praze 2 a osobností převážně z duchovní oblasti.

Post Bellum: Paměť národa

Paměť národa je rozsáhlou sbírkou dokumentace vzpomínek pamětníků, která vzniká v rámci projektu koordinovaného obecně prospěšnou společností Post Bellum. Tematicky se projekt zaměřuje zejména na období 2. světové války a komunistické totality, ale mapuje i další epochy. Na projektu a správě portálu prezentujícího sbírku vzpomínek spolupracují Český rozhlas a Ústav pro studium totalitních režimů. Dílčí regionální aktivity jsou realizovány i v součinnosti s městy a obcemi. Praha 2 ve spolupráci s Post Bellum iniciovala výběr již realizované i vznik nové dokumentace vzpomínek pamětníků se vztahem k městské části. Spolupracuje i na projektu pro školy Příběhy našich sousedů. Výběr dokumentace byl začleněn do Encyklopedie Prahy 2.

Autoři hesel