Parky a příroda

Parky, sady, zahrady aj.
Významné plochy zeleně evidované samostatně i jako součást jiného prostanství (např. náměstí).