Ulice

Ulice, náměstí, příp. jiná prostranství. Jejich vznik, původ názvů a jejich historie aj. Pozn.: Parky, sady, zahrady aj. jsou uvedeny v samostatné kategorii Parky.