Katalog kulturních nemovitých památek na území městské části Praha 2

Katalog kulturních nemovitých památek na území městské části Praha 2

Vydala městská část Praha 2. Zpracováno v návaznosti na dokument Aktualizace programu regenerace MPR a MPZ MČ Praha 2  v roce 2013. ÚMČ Praha 2, oddd. územního rozvoje. V PDF i v interaktivní verzi (HTML).

Publikace obsahuje soupis kulturních nemovitých památek na území MČ Praha 2 - tři národkí kulturní nemovité památky a desítky kulturrních nemovitých památek podle katastrálních území. V úvodném přehledu jsou uvedeny názvy, typ,  umístění (č.p., parcela) a vlastnictví. V jednotlivých katalogových listech jsou pak detailní informace včetně fotografií, zákresu v mapě, identifikace dle rejstříku UKSP i stručný poipis včetně historie. Katalog je dostupný v interaktivní podobě jako součást mapového portálu MČ Praha 2 (WebGIS) i jako PDF publikace.

Poznámka: V roce 2020 byla zpracována aktualizovaná verze, která je k dispozizi zatím v podobě  PDF publikace.

Datum poslední aktualizace: 2.10.2023 19:13
Datum vytvoření: 3.2.2019 23:10

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?