Nové Město

Nové Město

Nové Město je dnes městská čtvrť (část obce) a katastrální území s rozlohou 3,34 km2, jehož část leží v hranicích městské části Praha 2 (44%). Nové Město založil roku 1348 český král Karel IV. Dříve samostatné město se stalo roku 1784 součástí Královského hlavního města Praha.

Nové Město pražské je neodmyslitelně spojeno s největším panovníkem českých dějin Karlem IV. Na počátku Karlovy vlády tvořilo Prahu trojměstí - Hradčany, Menší Město pražské a Staré Město pražské. Karel IV. se rozhodl vybudovat v oblouku Vltavy okolo hradeb Starého Města další, mnohem rozsáhlejší. A tak "... léta Páně 1348 o první indikci, 8. března, ve třetím roce našeho kralování..." založil Nové Město pražské.

V celé Evropě se ve 14. století nepodařilo vybudovat takové stavební dílo. Hradební pás Nového Města byl tři a půl kilometru dlouhý, hradební zeď šest metrů vysoká a zpevněná čtyřhrannými věžemi. Podle dobových pramenů vyrostlo opevnění během pouhých dvou let. Přístup do města byl veden čtyřmi branami - Špitálskou, Horskou, Koňskou a Svinskou.
Město mělo tři hlavní náměstí. Dobytčí trh (dnes Karlovo náměstí) byl největším náměstím ve středověké Evropě a dodnes je největším v Praze. Koňský trh (dnešní Václavské náměstí) představoval zároveň výpadovou trasu dlouhou tři čtvrti kilometru, širokou 60 metrů a zakončenou Koňskou bránou. Třetím náměstím či tržištěm byl Senný trh (náměstí Senovážné).

Na obrovském území uprostřed nově vztyčených hradeb vznikla postupem let účelně rozložená síť ulic s půldruha tisícem domů, radnicí, řadou kostelů a klášterů. Mezi nimi i klášter Na Slovanech, v němž usadil král mnichy benediktiny, kteří konali bohoslužby ve staroslovanském jazyce.

Nové Město vyrůstalo rychle, protože král poskytoval všem, kdo se ve městě usadili a do 18 měsíců si tu vybudovali kamenný dům, daňové úlevy a četné výhody. Ze Starého Města sem nechal přemístit příliš hlučná nebo špinavá řemesla. Nové Město bylo budováno podle přesného plánu a pod přísným dohledem samotného panovníka. 

Novoměstské hradby byly v 70. letech 19. století převážně zbourány kvůli růstu  Prahy a spojení Nového Města s okolím.  

DOPORUČUJEME: Vyzkoušejte a doplňte si své znalosti o historii a území Nového Města v  kvízu.

Galerie: 
Novoměstská radnice
Nové Město, znak
Historie názvu
1348 - založení, Karel IV.
1784 - součástí Královského hlavního města Prahy
Adresa
Nové město
Praha 2
Česká republika
50° 4' 33.0348" N, 14° 25' 8.6304" E
Zvětšit mapu
Datum poslední aktualizace: 18.7.2023 14:54
Datum vytvoření: 4.2.2019 10:45

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?