Kříž kostelů

Kříž kostelů Karla IV. (Nové Město)

Novoměstský kříž kostelů

Karel IV. postupoval při zakládání Nového Města pražského (zal. 1348) podle promyšlené koncepce. Při budování Prahy jako nového hlavního města Svaté říše římské vycházel z koncepce nebeského Jeruzaléma. Kříž tvořený významnými církevními stavbami měl přinést městu zvláštní požehnání.

Někteří historikové poukazují na skutečnost, že Karel IV. postupoval při zakládání Nového Města pražského (zal. 1348) podle promyšlené koncepce. Pět významných novoměstských kostelů založených Karlem IV. tvoří na mapě obrovský pravidelný kříž. Severojižní rameno kříže spojuje kostely sv. Kateřiny (zal. 1355) a Zvěstování P. Marie na Trávníčku (zal. 1360). Západovýchodní rameno pak vede od kostela P. Marie a slovanských patronů v Emauzích (zal. 1347) ke kostelu P. Marie a sv. Karla Velikého na Karlově (zal. 1352). Ramena kříže se pak protínají v kostele sv. Apolináře (zal. 1362).

Toto uspořádání není náhodné. Karel IV. byl známý svým důrazem na křesťanskou mystiku a symboliku a při budování Prahy jako nového hlavního města Svaté říše římské vycházel z koncepce nebeského Jeruzaléma. Kříž tvořený významnými stavbami měl přinést městu zvláštní požehnání.

Mezi jednotlivými kostely jsou zřejmé spojitosti: Všechny byly postaveny jako kostely klášterní, sv. Apolinář pak byl kostelem kapitulním. Tři kostely na severojižním rameni mají stejné architektonické řešení osmibokých věží. Kostely na příčném rameni odkazují na tradici křesťanského západu (zasvěcení sv. Karlu Velikému jako obnoviteli západní Římské říše) a východu (zasvěcení slovanským patronům a zbudování nového centra církevní slovanské vzdělanosti). Protáhneme-li svislé rameno kříže dále k jihu, dostaneme se navíc ke kapitulnímu chrámu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě (nebo přesněji k místu, kde stával jeho presbytář ve středověku). Kříž je tak orientován ke starému královskému sídlu na Vyšehradě, které Karel IV. také velkoryse přebudoval.

Karel IV. usiloval o obnovení spolupráce východní a západní církve. Jeho odkaz je v současnosti zajímavým způsobem oživen i v novoměstském kříži kostelů: Dva z nich (sv. Kateřina a Zvěstování P. Marie) totiž dnes slouží pravoslavné církvi, zbylé jsou římskokatolické (Emauzský klášter však poskytl prostor k bohoslužbám též církvi řeckokatolické). Tak v Karlově Novém Městě žije opět vedle sebe tradice křesťanského západu i východu.

(zpracováno dle publikace Kostely Prahy 2, text Matěj Čadil)

Galerie: 
Kříž kostelů 2
Katastrální území

Kostely:
Severojižní rameno:
kostely sv. Kateřiny (zal. 1355), 
kostel  Zvěstování P. Marie na Trávníčku (zal. 1360)

Západovýchodní rameno:
kostel P. Marie a slovanských patronů v Emauzích (zal. 1347), 
kostel P. Marie a sv. Karla Velikého na Karlově (zal. 1352)

střed:
kostele sv. Apolináře (zal. 1362).

Adresa
Apolinářská (střed kříže)
120 00 Praha 2
Česká republika
50° 4' 15.0564" N, 14° 25' 26.0256" E
Zvětšit mapu
Datum poslední aktualizace: 19.9.2023 14:06
Datum vytvoření: 14.5.2019 16:01

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?