Fara Apolinářská čp. 443/10 (Nové Město)

Hodnotný barokní dům z první poloviny 18. století byl původně postaven pro vikáře od sv. Apolináře. Je ceněný především pro logicky vyvinutý půdorys a původní hmotové a materiálové členění. Jedná se o prvek původní zástavby v bezprostřední blízkosti kostela sv. Apolináře.

Historie

Při kostele sv. Apolináře, jehož součástí byla od roku 1362 kolegiátní kapitula augustiniánských kanovníků ze Sadské, byl postaven roku 1733–1734 soukromý dům vikáře, který dříve sídlil v domě kapitulním. Nachází se východním směrem od kostela, skrytý ve vedlejší uličce.

Popis

Patrový barokní dům se rozkládá na půdorysu písmene L. Hlavní trojosá fasáda směřuje do ulice, napojuje se na ni přístavek se vstupem, nad nimž se nachází terasa. Obdélná okna s šambránami jsou nahoře zakončena středovými klenáky, stejně tak je pojednán i vstup to domu. Na boční fasádě jsou prolomena dvě okna. Jižní průčelí je již poznamenáno pozdějšími úpravami, během nichž byly pozměněny okenní otvory a balkon. Na jihozápadním nároží je doposud dochován původní opěrný pilíř. Jižním směrem se také rozkládá zahrada patřící k domu, vstupuje se sem půlkruhově zakončeným otvorem. V interiéru se dochovalo původní kamenné schodiště s litinovým zábradlím a klenební pas v přízemí. Zdivo domu je z opuky a klenuté stropy cihelné.

Současnost

V současnosti se zde nachází fara u kostela sv. Apolináře, kterou využívá římskokatolická komunita Chemin neuf. Dům je památkově chráněn od roku 1958.

Galerie: 
Katastrální území

UMÍSTĚNÍ: Apolinářská čp. 443/10, Praha 2-Nové Město

VÝSTAVBA: 1733–1734

Adresa
Apolinářská 443/10
12000 Praha 2 - Nové Město
Česká republika
50° 4' 15.4236" N, 14° 25' 28.6572" E
Zvětšit mapu
Štítky: 
Odkazy a literatura:
Datum poslední aktualizace: 17.11.2023 10:54
Datum vytvoření: 24.6.2020 11:42

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?