Fara u kostela sv. Jana Nepomuckého, Vyšehradská čp. 1991/28 (Nové Město)

Hotel U sv. Jana

Architektonicky i urbanisticky hodnotná budova bývalé fary je součástí areálu se zahradou s barokním pavilonem s relikty sochařské výzdoby a s ohradní zdí se vstupním schodištěm. Stavba navazuje na tvarosloví sousedního kostela sv. Jana Nepomuckého, s nímž je historicky úzce spjata.

Historie

Barokní kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce z let 1730–1738  byl navržen architektem Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem. Správním centrem a obydlím administrátora tohoto chrámu bylo od roku 1769 až do konce 19. století zadní křídlo sousedního Faustova domu. Na přelomu 19. a 20. století byla část Faustova domu navrácena a administrace se přesunula do nově vystavěné fary jižně od kostela. Roku 1889 byl k vypracování návrhu a rozpočtu vyzván arcibiskupský stavební ředitel J. Svoboda a stavitel E. Brabec. Jejich návrh však nebyl uskutečněn. Novobarokní budova byla nakonec provedena dle plánů architekta Antonína Wiehla a provedena firmou Ferdinanda Šamonila ze Smíchova mezi lety 1902–1904. Roku 1946 došlo v důsledku škod napáchaných během amerického bombardování k opravě a rekonstrukci budovy. Barokní pavilon, jenž je součástí areálu kostela sv. Jana Nepomuckého, pochází z počátku 18. století a zřejmě je dílem architekta Pavla Ignáce Bayera.

Popis

Areál sestává z hlavní budovy, přilehlé zahrady se zbytky sochařské výzdoby a z pohledově nápadného vstupního schodiště s ohradní zdi. Stavba, která má svým nebarokním stylem navazovat na tvarosloví sousedního kostela, k němuž obrací své hlavní průčelí, je postavena na obdélném půdorysu. Asymetricky řešené průčelí je dělené na dvě křídla vystupujícím rizalitem s trojúhelným štítem zasazeným v mansardové střeše. V rizalitu umístěný hlavní vstup je zakončený půlkruhově a po stranách jej doplňují oválná okna. Nad vstupem se nachází serliovské okno. Jedná se o typicky tvarované trojokno se střední částí zakončenou půlkruhově po stranách s obdélně, na nižší úrovni, zakončenými dvěma okny. Na pravé straně směrem do ulice jednoosé křídlo ustupuje loggii o třech arkádách. Nad ní se nachází balustrádou obehnaná terasa. Průčelí do směřující do ulice je čtyřosé. V přízemí se nachází půlkruhově zakončený vstup a stejně tvarovaná tři okna. První patro od druhého dělí jednoduchá římsa. Okna třetího podlaží jsou zdobena bohatě pojatými suprafenestrami. Nad korunní římsou je v sedlové střeše zakomponovaný okenní vikýř. V upravené zahradě se nachází také patrový barokní pavilon. Na budovu navazuje ohradní zeď se schodištěm a vstupním portálem s reliéfem zobrazujícím sv. Jana Nepomuckého.

Architekt

Stavitel a architekt, který patřil k průkopníkům české novorenesance. Antonín Wiehl se narodil  26. dubna 1846 v Plasích, zemřel 4. listopadu 1910 v Praze.Tento významný architekt je pochován v arkádách Vyšehradského hřbitova  S dílem Antonína Wiehla se na Vyšehradském hřbitově můžeme kromě Slavína a arkád setkat ještě i na hrobě č. 5-28 spisovatele Jana Karla Škody, kdy jeho návrh doplnila sochařská práce Josefa Václava Myslbeka a pro rodinu Prácheňských navrhl hrobku č. 14-7.

Současnost

V současnosti se v budově nachází Hotel u sv. Jana. Stavba je památkově chráněna od roku 1958.

Galerie: 
Katastrální území

UMÍSTĚNÍ: Vyšehradská 1991/28, Praha 2-Nové Město

ARCHITEKT: Antonín Wiehl

VÝSTAVBA: 1902–1904

Adresa
Vyšehradská 1991/28
12000 Praha 2 - Nové Město
Česká republika
50° 4' 19.47" N, 14° 25' 7.1796" E
Zvětšit mapu
Štítky: 
Datum poslední aktualizace: 19.9.2023 15:43
Datum vytvoření: 24.6.2020 11:42

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?