Kostel sv. Jana Nepomuckého Na Skalce (Nové Město)

Kostel ve Vyšehradské ulici byl postaven ve 30. letech 18. století pražským architektem Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem na místě původní kaple. Kostel je významnou památkou českého dynamického baroka. 

Historie

Na místě, na kterém dnešní kostel vznikl, se uctíval Jan z Nepomuku dlouho před jeho svatořečením. Již 16. května 1697 tu na vinici byla k jeho cti vysvěcena kaple, kterou založil novoměstský měšťan Kristián Florián Höger. Při kapli, v níž vykonávali duchovní správu servité z nedalekého novoměstského konventu na Slupi (říká se Na trávníčku), vzniklo Bratrstvo ku cti Jana z Nepomuku pod ochranou Panny Marie. To iniciovalo stavbu větší svatyně, konsistoří ale nepovolené. Dokonce v roce 1709 položili ke svatyni základy asi v rozsahu dnešní střední částí kostela. Autorem návrhu byl Pavel Jihlavec, snad Pavel Ignác Bayer, jihlavský rodák, ale stavbu, která byla nakonec na zásah pražské arcibiskupské konsistoře zastavena, vedl Giacomo Antonio Canevalle. Teprve svatořečení Jana Nepomuckého v roce 1729 dalo poslední impuls ke stavbě, k níž byl asi koncem srpna 1730 položen základní kámen. Projekt nepochybně vypracoval Kilián Ignác Dientzenhofer, jehož tvorbě architektura chrámu plně odpovídá. Kostel byl stavebně dokončen do roku 1738, ale vybavování interiéru pokračovalo: roku 1750 se platilo truhláři za zábradlí v oratoři a dvoje velké dveře v chóru, kameník dostal zaplaceno za stupně do presbyteria, až z roku 1753 pocházejí kostelní lavice a dlažba. Teprve v roce 1768 – již dlouho po Dientzenhoferově smrti – byl pověřen Jan Antonín Kunz vybudováním ohradní zdi. Vstupní brána z Karlova náměstí je ještě mladší, vznikla až po zřízení obydlí administrátora z části Faustova domu v roce 1769. Podle smlouvy z 20. května 1769 prováděl tyto úpravy až architekt, Anton Schmidt. Nová regulace Vyšehradské třídy, navržená v roce 1852, si vyžádala podchycení ohradní zdi a úpravu přístupového schodiště.

Popis:

Kostel patří k Dientzenhoferovým nejpozoruhodnějším realizacím. Ústřední prostor, který má tvar oktogonu s konvexně zprohýbanými stěnami a je uzavřen baldachýnovou klenbou, doplňují na protilehlých stranách oválná tělesa. Dientzenhofer tento prostorový systém, odvozený z tvorby rakouského architekta Johanna Lucase von Hildebrandta, uskutečnil poprvé u kostela sv. Vojtěcha v Počáplech na Litoměřicku a pak jej několikrát opakoval i v dalších svých projektech. Klenby kostela zkrášluje fresková výzdoba Karla Kováře z roku 1738, zachycující výjevy ze života sv. Jana Nepomuckého. Také zařízení kostela, pořízené jednotně na náklad hraběte K. G. Schafgotsche v letech 1739–1749, je ojedinělé. V průčelní fasádě mají dominantní postavení věže, nakoso svírající dynamicky vypouklé průčelí. I tento zneklidňující prvek odvodíme z vídeňské architektury, z Peterskirche, který patrně rovněž vytvořil Hildebrandt. Zachované skicy Peterskirche z Dientzenhoferovy ruky dokazují, že architekt tento vídeňský kostel dobře znal.

Současnost

Kostel je v majetku římsko-katolické církve a patří k farnosti u Nejsvětější Trojice.

Další podrobnosti v publikaci vydané MČ Praha 2: Kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce (PDF) 

Galerie: 
Kazatelna je dílem F. I. Platzera (foto M. Polák)
Nástropní freska Apoteóza svatého Jana Nepomuckého z roku 1738 od Františka Antonína Müllera (Foto M. Polák, 2020)
Katastrální území

Umístění:Karlovo náměstí, Vyšehradská

Architekt: Kilián Ignác Dientzenhofer

Výstavba: 1730–1738

Adresa
Vyšehradská
12000 Praha 2 - Nové Město
Česká republika
50° 4' 20.4672" N, 14° 25' 7.0176" E
Štítky: 
Odkazy a literatura:
Kolektiv autorů, Slavné stavby Prahy 2, FOIBOS BOOKS, s. 39–41, Praha 2011.
Věra Naňková, Nová zjištění k baroknímu umění v Čechách, in: Umění XIX, 1971, s. 91 ad. ‒ Kilián Ignác Dientzenhofer a umělci jeho okruhu, Praha 1989, s. 66-67.
Růžena Baťková (ed.), Umělecké památky Prahy, Nové Město‒Vyšehrad, Praha 1998, s. 104–107.
Datum poslední aktualizace: 19.10.2022 15:57
Datum vytvoření: 20.7.2018 11:42

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?