Joaneum, Salmovská 1538/8 (Nové Město)

Johaneum, Johanneum, JABOK

Joaneum bylo založeno roku 1888 jako útulna pro katolické učně v Praze. Později sloužilo jako škola a sirotčinec. Dnes zde sídlí JABOK, Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. 

Útulna

Joaneum bylo založeno roku 1888 jako útulna pro katolické učně v Praze. Hrabě Arnošt Silva–Tarouca pro tento účel zakoupil velký dům v Salmovské ulici č. 8-11, nechal jej zrekonstruovat a 30. prosince 1888 jej předal instituci k bezplatnému užívání. Zpočátku zde bylo 18 chovanců, o tři roky později již 146.  Budova byla přeplněna a bylo tedy nutno přistavět další křídlo. Jak se uvádí v dobovém tisku, účelem instituce „jest nábožensko-mravní výchova učňů, jejich odborné vzdělávání a vychování tak, aby jednou řádnými tovaryši a mistry státi se mohli.“

V útulně chovanci bydleli a většinou se i stravovali. Předseda Joanea rozhodoval o tom, kdo bude přijat. Přijímaný musel být katolického vyznání, musel mít ukončené základní vzdělání, zachovávat domácí řád ústavu a platit za ubytování a stravu. Měsíční poplatek obnášel zpravidla 12 zlatých, mohl být však snížen. 1. října 1889 zde byla se svolením úřadů otevřena i průmyslová pokračovací škola. Jejími žáky byli jak chovanci Joanea, tak i učňové bydlící jinde. Žáci zde neplatili školné a pomůcky ke vzdělání dostávali zdarma.

Sirotčinec

Útulek učňů byl roku 1915 přeměněn na sirotčinec pro sirotky ve věku 6-14 let po padlých vojínech a legionářích a současně zde vznikla pětitřídní obecná škola. Vedle výchovy měl ústav chovancům poskytovat i vzdělání a o sirotky se měl starat až do jejich osamostatnění. Již brzy po vyučení však děti musely ústav opustit, nejdelší lhůta pro odchod ze sirotčince činila 3 měsíce. Instituce byla řízena kongregací Bratři škol křesťanských a byla přičleněna k Ústředí svazu katolické charity.

Postupem doby ubývalo dorostu z řad válečných sirotků a Joaneum se začalo přeměňovat zpět v učňovský útulek a sirotčinec bez přesného původu dětí. V době druhé světové války v roce 1942 byla budova zabrána pro potřeby Všeobecné nemocnice a po roce 1989 navrácena řádu Školských bratří. Ti se ale do Čech již nevrátili a objekt pronajali pražské Salesiánské provincii. Dnes je v budově umístěn JABOK, Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická.

JABOK

Vyšší odborná škola, která nabízí vzdělání v oblasti sociální práce a sociální a speciální pedagogiky a teologie, byla založena v roce 1993. Zřizovatelem školy se stala Salesiánská provincie Praha  Dona Boska. Původní projekt vycházel ze vzdělávacího programu Malá teologie, který byl realizován tajně v době komunismu od r. 1979. V roce 1999 byla uzavřena smlouva o spolupráci mezi Jabokem a Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy, která v různých podobách trvá dodnes. Aktuálně Jabok nabízí studium v dálkové i denní formě v oboru Sociální pedagogika a teologie a to v zaměření sociální práce a speciální pedagogika. Jabok je otevřenou, katolickou, ekumenickou školou. Při vzdělání a výchově studentů vychází z pedagogiky Dona Boska a Jana Ámose Komenského.

 

Galerie: 
Katastrální území

Název: Joaneum

Umístění: Salmovská 1538/8

Architekt: František Kaubský

Rok: 1874

Adresa
Salmovská 1538/8 12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 27.9552" N, 14° 25' 22.8324" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
KOBOSIL, Josef. Válečný sirotčinec Joanneum, in: ČKD (Časopis katolického duchovenstva), r. 1916, č. 2, s. 128
Útulny pro učně, in: Obrana, časopis věnovaný zájmům katolicko-politickým, r. XIV, 1898, č. 4, s. 53
FREMROVÁ, Květa. Pražská ústavní péče o sirotky a opuštěné děti v první polovině 20. století, Bakal.práce FF UK r.2012, s. 55
Datum poslední aktualizace: 27.6.2023 15:32
Datum vytvoření: 21.4.2020 7:52

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?