Nároží ulic Lípové a U Nemocnice (Foto M. Polák, 2022)

Bývalý německý univerzitní chemický ústav, U Nemocnice čp. 478/5 (Nové Město)

Nárožní novorenesanční budova bývalého německého chemického ústavu Univerzity Karlo-Ferdinandovy zaujímá prostor mezi ulicemi U nemocnice, Lípová a Salmovská.

Historie

Na místě dnešní novorenesanční budovy se dříve nacházela část Salmovské zahrady a bývalý hostinec U Apolla. Stavba z roku 1876 byla postupně upravována v letech 1951, 1956, 1961, 1980-1982 a 1993. Postavena byla spolu s vedlejší budovou bývalého německého anatomického ústavu Karlo-Ferdinandovy univerzity v ulici U Nemocnice čp. 1563/3.

Nyní jsou zde umístěny tyto ústavy:  Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN, Ústav patologické fyziologie 1. LF UK, Ústav lékařských biomodelů, Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK a Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK. V roce 1951 architekti Antonín Studený a Richard Vyškovský navrhli projekt adaptace budovy pro experimentální patologii a další rekonstrukce z let 1956 a 1961 jsou dílem architekta Viléma Loskota.

Budova

Hlavní průčelí do ulice U Nemocnice je o jedenadvaceti okenních osách se středním patnáctiosým rizalitem a trojosým vstupem tvořeným otevřenou sloupovou halou, která je hlavnímu vstupu do budovy předložena, tzv. sloupovým portikem. Po stranách vchodu dva toskánské sloupy nesou trojúhelný štít. Přízemí je bosované. V ose vchodu je nad římsou barokizující štít s volutovými křídly. Průčelí do Salmovské ulice je rovněž o jedenadvaceti okenních osách, ale je se dvěma vchody. Průčelí do Lípové je osmnáctiosé a bez vchodu. Budova má šest křídel. Na hlavní křídlo s průčelím do ulice U Nemocnice navazuje v ose vchodu střední křídlo s velkou posluchárnou. Ke křídlu s posluchárnou je vloženo přízemní dvorní příčné křídlo. Vstupní vestibul má valenou klenbu s lunetami. Vede z něj široké schodiště na mezipatro se vstupem do velké posluchárny. Odtud se schodiště dělí na dvě symetrická boční schodiště do pater.

Zajímavost

Architekt přestavby v roce 1951 Richard Vyškovský vystudoval architekturu a později pracoval ve Státním ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů. Proslavil se však jako autor vystřihovánek v časopise ABC mladých techniků a přírodovědců. Od konce 60. let do své smrti nakreslil plánky na sestavení modelů lidových staveb, zámků, hradů nebo historických domů. První papírovou stavebnici, kterou vytvořil, byl v roce 1968 model historického automobilu. Mezi ručně kreslenými modely, které Richard Vyškovský vytvořil, bychom našli kromě památek i auta, lodě, letadla, pohyblivé stroje, figurky a panoramata. Richard Vyškovský zemřel v srpnu 2019 ve věku 90 let.

Galerie: 
Hlavní vchod (Foto M. Polák, 2022)
Zdobený štít (Foto M. Polák, 2022)
Fasáda do Lípové ulice (Foto M. Polák, 2022)
Nároží do Salmovské ulice (Foto M. Polák, 2022)
Katastrální území

Název: Bývalý německý univerzitní chemický ústav

Umístění: U Nemocnice čp. 478/5, Salmovská čp. 478/1 a 3

Projekt: C. k. místodržitelský technický úřad

Rok: 1876

Adresa
U Nemocnice 478/5
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 25.6692" N, 14° 25' 23.8512" E
Zvětšit mapu
Štítky: 
Datum poslední aktualizace: 27.6.2023 15:32
Datum vytvoření: 17.5.2022 11:49

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?