Anatomický ústav (Foto M. Polák, únor 2022)

Anatomický ústav 1. LF UK, U Nemocnice čp.1563/3 (Nové Město)

Bývalý německý universitní anatomický ústav

Budova Anatomického ústavu 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy byla původně anatomickým ústavem s histologickým oddělením Karlo-Ferdinandovy univerzity. Po rozdělení univerzity na českou a německou část, připadla budova ústavu německé lékařské fakultě.

Historie

Samostatně stojící novorenesanční budova anatomického ústavu se nachází mezi ulicemi U Nemocnice a Salmovská v místech, kde se původně rozkládala Salmovská zahrada. Podle plánů vypracovaných c. k. místodržitelským technickým úřadem byla postavena v roce 1877 a do školního roku 1883-184 sloužila jako anatomický ústav s histologickým oddělením Karlo-Ferdinandovy univerzity. Po rozdělení univerzity na českou a německou část, připadl ústav německé lékařské fakultě. Tato situace trvala až do roku 1945.

Během náletu spojeneckých vojsk na Prahu 14. února 1945 byla budova zasažena a těžce poškozena. Částečně shořela střecha, byly poškozeny stropy a stěny. Byla zničena i část vnitřního vybavení, nábytku, modelů a preparátů. Zachována zůstala jen posluchárna a knihovna, která byla uložena ve sklepě. Zatímco zde sídlil německý univerzitní anatomický ústav, anatomický ústav české fakulty se nacházel v prostorech dnešního děkanátu v Kateřinské 1660/32, od roku 1945 je umístěn v dnešní budově U Nemocnice 1563/3. Kromě anatomického ústavu se v budově nachází s vchodem ze Salmovské ulice 1563/5 i Ústav tělovýchovného lékařství 1. LF Univerzity Karlovy.

Součástí Anatomického ústavu 1. LF Univerzity Karlovy je i muzeum, kde jsou uchovávány preparáty, které slouží ke studiu normální anatomie člověka a preparáty z oblasti srovnávací anatomie obratlovců, které umožňují poznávání jejich stavby a jejich podobnosti s anatomií člověka. Muzeum slouží především posluchačům lékařských a přírodovědeckých fakult a rovněž i vědeckým účelům.

Stavba

Hlavní průčelí do ulice U Nemocnice samostatně stojící budova je dvoupatrové s rizality po obou stranách. Mohutný vchod je přístupný po širokém schodišti s představenými polosloupy nesoucími tři oblouky arkád. Portál nese tříosý balkon s balustrádou. Přízemí zdobí bosáž, a zatímco první patro je vystavěno v novorenesančním stylu, přistavěné druhé patro z roku 1925 již nese prvky kubismu. Křídlo do Salmovské ulice je toliko jednopatrové. Budova je pětikřídlá. Ve středním křídle, kolmém na ulici U Nemocnice, je reprezentační schodiště, původní velká posluchárna a nad ní nová posluchárna přistavěná v roce 1925.

Architekt přístavby z roku 1925

Inženýr architekt Václav Křepel se narodil v roce 1888 v Přešticích. Studoval architekturu na české technice. Kromě návrhu přístavby a interiérových změn anatomického ústavu, v roce 1926 adaptoval dětskou nemocnici v nároží ulice Na Moráni a Karlova náměstí čp. 1359/1.

Galerie: 
Anatomický ústav (Foto M. Polák, únor 2022)
Vchod do ústavu (Foto M. Polák, 2022)
Instituce sídlící v ústavu s vchodem ze Salmovské ulice
Katastrální území

Název: Anatomický ústav 1. LF UK

Umístění: U Nemocnice čp. 1563/3, Salmovská 5

Výstavba: 1876

Nástavba a změny v interiéru: 1924-1925

Architekt nástavby: Václav Křepel

Adresa
U Nemocnice 1563
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 25.4964" N, 14° 25' 19.6716" E
Zvětšit mapu
Štítky: 
Odkazy a literatura:
Datum poslední aktualizace: 8.11.2023 10:40
Datum vytvoření: 16.2.2022 18:02

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?