Původní název ulice byl Krupná, neboť se zde konaly trhy, podle nichž byla pojmenována i ulice Ječná. Od 15. století nesla název Krupičná. Od poloviny 18. století se jmenovala Salmova a od roku 1870 se používá současný název Salmovská.

Německý šlechtický rod Salm-Reifferscheidtové pochází ze středního Porýní. Posléze se Salmové rozšířili do mnoha částí střední Evropy. Všechny větve rodu byly výhradně katolické, dvě z nich sehrály významnou roli v českých dějinách. Členové rodu používají titul „starohrabě ze Salmu, urozený pán na Reifferscheidtu“. František starohrabě Salm-Reifferscheidt nechal v místech dnešní Salmovské ulice na sklonku 18. století vybudovat velkou zahradu, která se těšila velké oblibě Pražanů. Zahrada byla považována za překrásnou, ale postupně po roce 1868 začala ustupovat rozrůstající se zástavbě.

Katastrální územíHistorie názvu
Krupná do 15. století
Krupičná od 15. století
Salmova 1750–1870
Salmovská 1870 – dosud
Adresa
Salmovská
12000 Praha 2 - Nové Město
Česká republika
50° 4' 29.4996" N, 14° 25' 20.784" E
Datum poslední aktualizace: 13.9.2020 16:51
Datum vytvoření: 13.7.2018 13:47