Dům Salmovská 498/7, průčelí. Foto: P. Líbal

Dům s ateliérem Olbrama Zoubka, Salmovská čp. 498/7 (Nové Město)

Salmovská ulice, dříve též Krupná, Krupičná nebo Malá Svinská, původně probíhala až k ulici U nemocnice, zvané Lipová, neboť zalomení ulice vzniklo až v 19. století. Značnou část zaujímala zahrada, která zanikla roku 1868. Tuto oblíbenou oázu zeleně nechal u paláce v Ječné ulici čp. 506 vybudovat František starohrabě Salm-Reifferscheidt.

Historie

Původně se zde nacházela zmíněná Salmovská zahrada s čp. 498, a toto číslo popisné převzala novostavba, vybudovaná roku 1875 podle plánů Františka Václavíka. Majitelem byl též kamenický mistr Giovanni Ciani, který provozoval dílnu ve dvoře. Ciani, narozený 18. března 1847, se stal členem Spolku architektů a inženýrů. Provedl mramorovou dlažbu a dvojici krbů, navržených Bohuslavem Schnirchem, v Pantheonu Národního muzea, a roku 1915 vytvářel kamenické detaily pro hřbitovní kapli v Českém Brodě. V domě neproběhly žádné zásadní úpravy, pouze roku 1962 došlo k přestavbě části podkroví na byt.

Roku 1965 se do domu nastěhoval významný sochař Olbram Zoubek (1926–2017), uvedený v samostatném medailonu, a pracoval zde dvaapadesát let až do své smrti. „Mě ovlivnily dvě věci, zaprvé cesta do Řecka, setkání s antickým a etruským uměním a s tím paralelně na mě zapůsobil Alberto Giacometti“ se zde vyznal ze svých inspirací. Z jeho díla ve veřejném prostoru patří k nejzásadnějším Pomník obětem komunismu na malostranském úpatí vrchu Petřína. Kromě toho se s jeho dílem můžeme potkat i na Vyšehradském hřbitově, kde vytvořil plastiky Socha ženy Postava ženy , Torzo ženy a symbolickou stélu znázorňující Smutek.

Popis

Jedná se o řadový novorenesanční dům. Vjezd se nachází v jižní partii bosovaného parteru a na tabulce nad vjezdem je nápis G. CIANI, upomínající na jméno kameníka. Na krajích sedmiosého průčelí vystupují rizality, které také pokrývá až do 2. patra bosáž. Obdélná okna jsou v 1. patře završena trojúhelnými frontony nesenými volutovými konzolkami a ve 2. patře mají okna frontony segmentového tvaru. Okna ve 3. patře rámují pilastry. Dvorní průčelí je ploché. Jelikož dům stojí na konci řady nájemních domů, má na jižní straně naznačenou fasádu a nad ní valbu, zakončující sedlovou střechu.

Dispozičně se jedná o trojtrakt. Uvnitř probíhá visuté dvouramenné schodiště s bohatě profilovaným litinovým zábradlím, umístěné ve dvorním traktu. Sklepy mají segmentové klenby, obdobně jako mezaniny. Ve dvorním stavení se nachází barokní mramorová fontána, pravděpodobně pozůstatek výzdoby Salmovské zahrady.

Autor

František Václavík (1833–?) je představen u nájemního domu s lékárnou U svaté Ludmily v Belgické ulici na Vinohradech.

Současnost

V domě sídlí Nadační fond Kmentová Zoubek, který spravuje sochařský ateliér ve dvoře. Jinak dům slouží převážně bytové funkci.

Galerie: 
Dům Salmovská 498/7, detail vstupu s nápisem G. Ciani. Foto: P. Líbal
Sochy Jinoch na startu a muž v cíli v Obchodním centru Lužiny,. Foto: P. Líbal
Pomník obětem komunismu. Foto: V. Hnátková
Katastrální území

Umístění: Salmovská čp 498/7, Praha 2 - Nové Město

Autor:František Václavík

Realizace:1875

Adresa
Salmovská 498/7
120 00 Praha 2
Česká republika
50° 4' 28.218" N, 14° 25' 20.3556" E
Zvětšit mapu
Štítky: 
Odkazy a literatura:
Růžena Baťková a kol., Umělecké památky Prahy – Nové Město, Vyšehrad, Vinohrady, Praha 1998, s. 359.
Patrik Líbal, Pražské sochařské ateliéry. Místa drsné práce, kde hmota získává duši, místa samoty i společenských setkání, Časopis Společnosti přátel starožitností 3/2021, s. 165-166.
Pavel Vlček (ed.), Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, s. 682.
Datum poslední aktualizace: 2.4.2024 15:02
Datum vytvoření: 19.7.2022 22:11

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?