Dům č.p. 485 (Foto M. Polák, 2021)

Měšťanský dům Kateřinská č.p. 485/20 (Nové Město)

Svažitá Kateřinská ulice je lemována klasicistními domy, z nichž dům č.p. 485/20 byl vystavěn podle plánů Johanna Fialy.

Stavitel

Johann Fiala se narodil kolem roku 1772 v Červených Janovicích, zemřel 15. července 1842 v Praze. Byl synem Šimona Fialy, zedníka v (Červených) Janovicích v klatovském kraji. V roce 1807 byl přijat do kutnohorského cechu zedníků a kameníků, ale později přesídlil do Prahy. Záhy se uplatnil při výstavbě domů na Malé Straně i Starém Městě. Z hlediska dnešního území Prahy 2 je zajímavá jeho úprava (ve spolupráci s M. Rankem) v erární nemocnici (původně augustiánského kláštera) č.p. 468/30 v Kateřinské ulici (dnes neurologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty UK). V letech 1826 až 1828 prováděl změny v budově vojenského eráru (původně kláštera servitů) na Slupi čp. 450/4 (nyní revmatologický ústav). V roce 1827 předložil plány na zvýšení domu v nároží dnešních ulic Myslíkovy 1275/12 a Na Zderaze1275/15. Vedle dalších staveb pak ještě krátce před smrtí vyhotovil rovněž v Kateřinské ulici č.p. 491/12 plány klasicistní výstavby domu, které byly realizovány téhož roku.

 

Stavba

Klasicistní dům v Kateřinské ulici č.p. 485/20 se nachází v místě bývalé zahrady kláštera sv. Kateřiny. První zmínka o zástavbě v této lokalitě pochází z roku 1654. Na plánu z roku 1808 najdeme barokní patrový dům dvoutraktové dispozice s průjezdem v levé části domu. V roce 1837 byl tento dům přestavěn zároveň s vedlejším domem původního č.p. 486 podle návrhu Johanna Fialy. Další úprava domu proběhla v roce 1914.

Dům se nachází ve svažitém terénu. Na jeho šestiosém průčelí lze dobře poznat, že vznikl původně z dvou samostatných objektů. Fasáda je členěna výraznou římsou nad přízemím a rámovými špaletami kolem oken. V prvním patře jsou výrazně odsazeny nadokenní římsy. Pravý ze středových vstupů v přízemí slouží jako vchod do domu a navazuje na původní dispozici domu s průjezdem do dvora. Před dvorní fasádu hlavního domu předstupují arkády pavlačí, které přecházejí i na pravé křídlo. Valeně klenutá chodba vede k trojramennému pilířovému schodišti. Dům je v přízemí zaklenutý valenou klenbou, v patře se nacházejí dvě místnosti s valeným klenbami, jinak jsou místnosti plochostropé. Postranní dvorní křídla byla původně nehluboká. Zadní trakt byl plochostropý. Dům prošel celkovou rekonstrukcí, kdy získal další místnosti v půdní vestavbě a změnila se i dispozice objektu.

Galerie: 
Vchod do domu (Foto M. Polák, 2021)
Průčelí domu do Kateřinské ulice, detail oken (Foto M. Polák, 2021)
Katastrální území

Umístění: Kateřinská č.p. 485/20

Návrh: 1835

Výstavba: 1837

Architekt: Johann Fiala

Adresa
Kateřinská 485/20
12000 Praha 2 - Nové Město
Česká republika
50° 4' 23.9304" N, 14° 25' 25.8312" E
Štítky: 
Odkazy a literatura:
Baťková R.: Umělecké památky Prahy, Akademie věd České republiky, Praha 1998
Datum poslední aktualizace: 5.6.2023 10:59
Datum vytvoření: 19.4.2021 11:42

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?