Měšťanský dům U Kozolupských, Vyšehradská čp. 426/33 (Nové Město)

Řadový dvoupatrový dům je dokladem původní zástavby ve Vyšehradské ulici. Hlavní průčelí do ulice je klasicistní, na průčelí ve dvoře se nachází pavlače se schodištěm.

Historie

Do přestavby v roce 1852 stál na místě dnešního domu U Kozolupských zřejmě středověký dům, což lze odvodit od nepravidelného rozvržení stavby. Dokladem by byl i starý stav dvou valeně klenutých sklepních místností. Roku 1852 byly vyhotoveny plány na výstavbu nového domu architektem Josefem Lieblem a Bretschneiderem, které dispozičně upravil A. Hellmich. Přestavbami prošel dům dále roku 1882, kdy byly zřízeny koupelny a WC, poté v letech 1929 a 1937 podle plánů Josefa Beneše a nakonec roku 1987.

Popis

Řadový dům u Kozolupských se rozkládá na půdorysu písmene U. Tvoří jej obdélné hlavní uliční křídlo, na které se do dvora napojuji další dvě kolmá křídla. Hlavní průčelí bylo v 50. letech 19. století upraveno klasicistně. Přízemí budovy člení bosované zdivo. Nachází se zde valeně klenutý průjezd a v ose dvě okna. Po obou stranách průjezdu se v přízemí vchází do, v dnešní době nevyužívaných, komerčních prostor. První a druhé patro tvoří osmiosé okenní průčelí s okenními otvory lemovanými lizenovými rámci a průběžnými parapetními římsami. Vertikálně je fasáda prvního a druhého patra členěna čtyřmi pilastry vysokého řádu zakončenými bohatě zdobenými kompozitními hlavicemi s florálním motivem, volutami a Feston – dekorativní prvek, tvořený závěsem z listů nebo květů7 festony. Sedlovou střechu od fasády dělí profilovaná korunní římsa. V ose průčelí je na úrovni prvního patra nad parapetní římsou vytvořen štukový reliéf s motivem korunování Panny Marie Nejsvětější Trojicí. Levá část fasády dvorního křídla je tvořena pavlačí se schodištěm lemovaným litinovým zábradlím. Pravá strana je bez pavlače.

Architekti

Stavitel v Terezíně a v Praze Joseph Liebl se narodil 25. července 1806 v Heilgenkreuzi u Klatov, zemřel 1. března 1873 v Praze.Je autorem mnoha přestaveb a rekontrukcí domů na Malé Straně i Starém a Novém Městě.

Současnost

V přízemí domu se nachází dva nevyužité komerční prostory. Zbytek slouží k obytným účelům. Dům je památkově chráněn od roku 1958.

Galerie: 
Katastrální území

UMÍSTĚNÍ: Vyšehradská čp. 426/33

ARCHITEKT: A. Hellmmich, Josef Liebl

VÝSTAVBA: 1852

Adresa
Vyšehradská 426/33
12000 Praha 2 - Nové Město
Česká republika
50° 4' 12.6444" N, 14° 25' 6.4596" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
Baťková, Růžena: Umělecké památky Prahy 2. - Nové Město, Vyšehrad. Praha 2000
Datum poslední aktualizace: 18.11.2023 10:57
Datum vytvoření: 20.6.2020 11:42

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?