Kostel Nejsvětější Trojice

Kostel Nejsvětější Trojice (Nové Město)

Římskokatolický kostel v Trojické ulici v Podskalí (Nové Město).  Počátky původně gotické kaple sahají do 14. století. Dnešní podoba kostela je dána barokní přestavbou v 18. století. Jedna z mála původních staveb, které se dochovaly po asanaci Podskalí. Věž kostela se svými 32 metry patří k nejnižším kostelním věžím v Praze.

Doplňkové informace

Betlém v kostele Nejsvětější Trojice

Betlém v kostele Nejsvětější Trojice pochází z řezbářské dílny Františka Vratislava Buka (1855 - 1927). Jedná se asi o nejstarší doložené jesle, které jsou v Praze od této firmy. V Praze 2 jeho dílo najdeme ještě v kostele sv. Ludmily a v kostele sv. Štěpána.. Betlém byl do kostela Nejsvětější Trojice pořízen v roce 1895. Některé z figur nacházíme i v dalších betlémech této firmy. Že se jedná o starý betlém je patrné na tvaru chýše, který je zpracován naivistickou formou a firma od tohoto zpracování později ustoupila.

Betlém v kostele Nejsvětější Trojice

Historie

Původní gotická kaple se na místě dnešního kostela v Trojické ulici Nejsvětější Trojice nacházel již ve 14. století. Její původní zasvěcení není jasné, s největší pravděpodobností se jednalo o patrocinium sv. Antonína nebo sv. Ondřeje. Roku 1358 je doložena jako kaple všech řemeslníků. Především byla určena těm řemeslníkům, kteří pracovali na výstavbě nedalekého emauzského kostela Panny Marie na Slovanech. Podle badatelů byla snad její zmenšenou kopií. Během husitských válek, kdy byla kaple vypálena, bylo zasvěcení roku 1463 během rekonstrukcí financovaných vyšehradskou kapitulou, ustáleno Nejsvětější Trojici.

Dnešní podoba kostela již vychází z barokních přestaveb. Velkorysý návrh Pavla Ignáce Bayera z roku 1724, který zahrnoval přístavbu několika bočních kaplí a výstavbu kupole, se neuskutečnil a o čtyři roky později došlo jen k prodloužení lodi směrem k západu. Závěr zůstal zachován. Nové přístavby v podobě čtvercové kaple Kalvárie se kostel dočkal roku 1751, masivní věže a osmiboké sakristie mezi lety 1781-1782. Roku 1871 bylo přistaveno zádveří ke vchodu na kruchtu.

Během asanace Podskalí na přelomu 19. a 20. století byl tento kostel jednou z mála budov, které nebyly srovnány se zemí

Popis

Jednolodní podélnou loď kostela ze západu zakončuje polygonální závěr a osmiboká sakristie. Západnímu průčelí dominuje mohutná věž s cibulovou střechou a z jihu je ke hmotě kostela přistaveno zádveří, které skrývá vchod do kostela a na hudební kruchtu.

Interiér kostela je zdoben malebnými barokními oltáři. Hlavní portálový oltář je zasvěcen Nejsvětější Trojici a pochází zřejmě z konce 17. století. Doplněn je soškou Pražského jezulátka ve zlacené skříni. Severní stěna kostelní lodi je osazena bočními oltáři Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Anny. Jižní stěnu zdobí oltář sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie Královny. V kapli Kalvárie můžeme nalézt oltář sv. Kříže.

V podlaze kostela se nachází několik náhrobních kamenů z 16. – 18. století, nejzajímavější patří lékaři Václavovi a pochází z roku 1585.

Galerie: 
Kostel Nejsvětější Trojice
Katastrální území

 

Název: Kostel Nejsvětější Trojice

Umístění: Trojická ulice

Výstavba: 14. století

Dnešní podoba: 18. století

 

 

Adresa
Trojická 20
120 00 Praha 2-Nové Město
Česká republika
50° 4' 14.1132" N, 14° 25' 3.8928" E
Zvětšit mapu
Štítky: 
Datum poslední aktualizace: 17.11.2023 12:09
Datum vytvoření: 20.5.2019 18:12

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?