Činžovní dům U Prasátků čp. 397 (Nové Město)

Třípatrová budova v  Trojické ulici byla postavena roku 1897 podle návrhu stavitele a zároveň stavebníka Rudolfa Tereby. Obě fasády domu vyzdobil figurálními výjevy malíř Adolf Liebscher a mimo jiné se také váží k zasvěcení sousedního kostelu Nejsvětější Trojice. K domu patří funkcionalistické garáže, které vyprojektoval architekt Oldřich Tyl.

Historie

Název činžovního domu u Prasátků je odvozen od původního domu se zahradou zvaného U Prasátků v Ozerově. Vznikl na místě někdejších zahrad a dřevařských ohrad. Původní dům i okolní drobné stavení, a zahrady byly nahrazeny roku 1897 stávajícím činžovním domem projektovaným majitelem a stavitelem Rudolfem Terebou. K domu náleží také garáže obdélného půdorysu, s železobetonovou konstrukcí a plochou střechou, vybudované roku 1930 podle plánů architekta Oldřicha Tyla, které jsou přístupné průjezdem mezi domem a sousedním kostelem Nejsvětější Trojice. Zvláštní součástí jednoho ze dvou vjezdů jsou kovové reliéfy sv. Benedikta, sv. Josefa s Ježíškem a původně také sv. Kryštofa, který se bohužel nedochoval.

 Popis

Třípatrový nárožní dům U Prasátků je postaven na půdorysu L. Tvoří jej trojtraktová dispozice. Uliční průčelí je pětiosé a boční východní je tvořeno šesti osami, zakončené valbovou střechou. Pod domem se nachází sklepení klenuté zrcadlovými klenbami. Toutéž klenbou je klenutá chodba nacházející se v ose přízemí. Kromě dvou pokojů v prvním patře jsou všechny místnosti plochostropé.

 Nároží zdobené sochou sv. Ludmily je zakončeno o patro vyšší věžičkou s jehlancovou střechou.  Hlavní vstup do domu je tvořen portálem rámovaným edikulou, okna jsou rámovaná šambránami a nadokenními římsami.

Celá fasáda je pak pokryta sgrafity Adolfa Liebschera. Na průčelí do ulice jsou malby s náboženskou tematikou. V prvním patře dvojice světců, ve druhém Nejsvětější Trojice a ze třetího shlížejí andělé. Průčelí naproti kostelu zdobí v prvním patře trojice staročeských postav (sadařka, panoš se štítem s monogramem stavitele RT, žena s přeslicí). Ve druhém patře je alegorická malba ženy s mečem představující Prahu a z obou stran s rytíři v brnění s praporci se znaky Starého Města (vlevo) a Nového Města (vpravo). Ve třetím patře jsou opět andělé.  

Současnost

V dnešní době slouží část domu také jako mateřská škola.

Výtvarník

Adol Liebscher byl český malíř, příslušník generace Národního divadla. Jeden z nejpopulárnějších umělců 80. a 90. let 19. století. Bratr malíře Karla Liebschera, otec architekta a malíře Adolfa Liebschera mladšího.  S jeho tvorbou se setkáváme na několika místech v Praze 2.

Adolf Liebscher se narodil 11. března 1857 v  Praze, zemřel 11. června 1919 v Potštejně.

Galerie: 
sv- Ludmila
Katastrální území

NÁZEV: U Prasátků

UMÍSTĚNÍ:  Trojická čp. 397/18

STAVITEL: Rudolf Tereba

ARCHITEKT GARÁŽÍ: Oldřich Tyl

MALBA NA FASÁDĚ: Adolf Liebscher

VÝSTAVBA: 1897

Adresa
Trojická 397/18
12000 Praha 2 - Nové Město
Česká republika
50° 4' 14.4876" N, 14° 25' 2.5608" E
Zvětšit mapu
Štítky: 
Datum poslední aktualizace: 17.11.2023 12:09
Datum vytvoření: 20.8.2019 11:42

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?