Hlavní záložky

Katastrální území Adresa
Trojická 397/18
12000 Praha 2 - Nové Město
Česká republika
50° 4' 14.4876" N, 14° 25' 2.5608" E
Sdílet

Činžovní dům U Prasátků č.p. 397 (Nové Město)

Trojická č.p. 397/18

Rudolf Tereba, výzdoba Adolf Liebscher

1897

Historie:

Název činžovního domu u Prasátků je odvozen od původního domu se zahradou zvaného U Prasátků v Ozerově. Vznikl na místě někdejších zahrad a dřevařských ohrad. Původní dům i okolní drobné stavení, a zahrady byly nahrazeny roku 1897 stávajícím činžovním domem projektovaným majitelem a stavitelem Rudolfem Terebou. K domu náleží také garáže obdélného půdorysu, s železobetonovou konstrukcí a plochou střechou, vybudované roku 1930 podle plánů architekta Oldřicha Tyla, které jsou přístupné průjezdem mezi domem a sousedním kostelem Nejsvětější Trojice. Zvláštní součástí jednoho ze dvou vjezdů jsou kovové reliéfy sv. Benedikta, sv. Josefa s Ježíškem a původně také sv. Kryštofa, který se bohužel nedochoval.

 Popis:

Třípatrový nárožní dům U Prasátků je postaven na půdorysu L. Tvoří jej trojtraktová dispozice. Uliční průčelí je pětiosé a boční východní je tvořeno šesti osami, zakončené valbovou střechou. Pod domem se nachází sklepení klenuté zrcadlovými klenbami. Toutéž klenbou je klenutá chodba nacházející se v ose přízemí. Kromě dvou pokojů v prvním patře jsou všechny místnosti plochostropé.

 Nároží zdobené sochou sv. Ludmily je zakončeno o patro vyšší věžičkou s jehlancovou střechou.  Hlavní vstup do domu je tvořen portálem rámovaným edikulou, okna jsou rámovaná šambránami a nadokenními římsami.

Celá fasáda je pak pokryta sgrafity Adolfa Liebschera. Na průčelí do ulice jsou malby s náboženskou tematikou. V prvním patře dvojice světců, ve druhém Nejsvětější Trojice a ze třetího shlížejí andělé. Průčelí naproti kostelu zdobí v prvním patře trojice staročeských postav (sadařka, panoš se štítem s monogramem stavitele RT, žena s přeslicí). Ve druhém patře je alegorická malba ženy s mečem představující Prahu a z obou stran s rytíři v brnění s praporci se znaky Starého Města (vlevo) a Nového Města (vpravo). Ve třetím patře jsou opět andělé.  

Současnost:

V dnešní době slouží část domu také jako mateřská škola.

Katastrální území Adresa
Trojická 397/18
12000 Praha 2 - Nové Město
Česká republika
50° 4' 14.4876" N, 14° 25' 2.5608" E
Galerie: 
Datum poslední aktualizace: 6.9.2019 12:12
Datum vytvoření: 20.8.2019 11:42