Podskalí

Kdysi vesnice pod skálou u břehu Vltavy, později součást Nového Města, jejíž charakter zásadně změnila asanace na počátku 20. století.  

Oblast na břehu Vltavy, jejíž jméno pochází od skály, na níž dnes stojí Emauzský klášter Na Slovanech a kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce. Sahá od zhruba Vyšehradu až po někdejší Šítkovské mlýny (dnes Mánes). První písemná zmínka o Podskalí je v listině krále Přemysla I. z roku 1199. Karel IV. nechal někdejší vesnici zahrnout do hradeb Nového Města. Tradiční obživou obyvatel Podskalí bylo plavení dřeva a obchod se dřevem i další práce související s řekou -ledování a pískaření, rybaření a prodej ryb.

Z vorů připlavených do Prahy se při ústí Botiče vybíralo clo ve formě vytínání určitého počtu klád (odtud název Výtoň). Příjemcem cla byla původně Vyšehradská kapitula, po husitských válkách pak z rozhodnutí Jiřího z Poděbrad Nové Město, později stát a roku 1829 bylo zrušeno. Podskalští obchodníci se dřevem se sdružovali do plaveckého cechu doloženého k roku 1523. Až roku 1783 byly plavba dřeva a obchod s ním prohlášeny za svobodné. Dnes tyto tradice připomíná spolek Vltavan, který byl založen 11. června 1871 v pražském Podskalí s názvem „Vzájemně se podporující spolek plavců, rybářů a pobřežných Vltavan“.

Na tehdejší dobu výstavní plavecké domy byly soustředěny v  Podskalské ulici. Směrem k řece ještě byly ohrady s rampou pro vytahování klád z vody. Dále za plaveckými domy byly menší domy řemeslníků a dělníků. Zánik Podskalí souvisí s regulací vltavských břehů na dnešním Rašínově nábřeží a výstavbou dopravního propojení skrze Vyšehradský tunel. Výstavba bezpečných nábřežních zdí definitivně oddělila bývalou plaveckou osadu od řeky. Jako první zanikla v období let 1876-1878 část Podskalí v okolí Moráně, v souvislosti s vybudováním mostu Palackého a jeho předmostí. Soustavná asanace území pak probíhala v letech 1904- 1914. Při velkorysé urbanistické úpravě prostoru pod Emauzy podle projektu B. Hypšmana byla roku 1924 zbořena poslední skupinka domů na sníženém terénu původní Podskalské třídy. Dodnes z celého Podskalí zbyl jen kostelík sv. Trojice v ulici Trojické a budova bývalé podskalské celnice na Výtoni, kde je expozice Muzea hl. m. Prahy věnovaná historii Podskalí a života u řeky. Asanace Podskalí je zpracována v samostatném článku encyklopedie. Zajímavá obrazová dokumentace je soustředěna i v  knize Zaniklé Podskalí / Vory a lodě na Vltavě od Josefa Jungmanna.

(Zpracováno s využitím podkladů Muzea hl. m. Prahy, výše uvedené knihy J. Jungmanna a informací ze stránek starapraha.cz)

DOPORUČUJEME: Vyzkoušejte a doplňte si své znalosti o historii a území Podskalí v  kvízu.

Galerie: 
Podskalí
U Koppů
Výtoň celnice
Odkazy a literatura:
Jan Jungmann: Zaniklé Podskalí / Vory a lodě na Vltavě, Muzeum hl. m. Prahy, 2005
Datum poslední aktualizace: 19.10.2022 15:53
Datum vytvoření: 28.7.2019 12:49

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?