Zvětšit mapu
Zmenšit mapu

Podskalská celnice zv. Výtoň (Nové Město)

Rašínovo nábřeží 42, Plavecká 1, čp. 412/II, Praha 2 – Nové Město
1561

Sdílet

Historie:

Z celého Podskalí, kde ve druhé polovině 18. století vznikla řada drobných, ale o to více elegantnějších staveb v pozdně barokních formách, s mansardovými střechami, zdobenými okny a výraznými vikýřovými štíty, se žádná nezachovala. Podlehly nabídkám developerů, kterým se ovšem tehdy říkalo jen prostě stavební podnikatelé. Zůstal zachován pouze jediný podskalský dům, i když významově nejdůležitější, označovaný někdy ne zcela správně za podskalskou radnici. Šlo o dům, kde se vybírala výtoň, jednotka mýta z dřeva, připlaveného na pražský trh po Vltavě. Jednalo se o vytnutí určitého množství dřeva ze svázaných vorů. Právo vybírání výtoně měla od nepaměti (či spíše od svého založení) vyšehradská kapitula, jíž toto právo potvrdil i císař Karel IV. po založení Nového Města pražského. Za husitských válek si toto clo přisvojili Pražané, kterým je sice odebral v roce 1435 císař Zikmund, ale Nové Město toto právo opět získalo po dalších čtyřech letech a užívalo je, s drobnou přestávkou, i v dalších staletích. Celnici v dnešním domě lze doložit až v 16. století. Tehdy roku 1561 obec dům – pozdější čp. 412 – koupila, aby v něm, po úplné přestavbě, umístila celnici přebývající dosud v soukromých objektech. A město nového domu využilo i pro vybudování hospody, kde se pochopitelně čepovalo novoměstské pivo jako zdroj dalších městských příjmů.

Popis:

Renesanční přestavba domu se řídila ještě středověkými zvyklostmi, takže v patře vznikla srubová komora. Vnější podoba se dlouho neměnila, jen v roce 1671 bylo průčelí nad vstupem opatřeno novoměstským erbem, jako poznávací znak svého majitele.

Celnice v rukou státu:

Zlaté časy novoměstských však definitivně skončily v roce 1771, kdy výběr cla převzal státní plavební fond. Celníci sice zůstali v budově, kde dále vybírali poplatky, ale již ne pro město. Městu, které zůstalo vlastníkem budovy, odváděli jen nájemné, a to až do jejího prodeje roku 1833. Celnice pak byla vystěhována, ale hospoda zde zůstala. O zachování jediného objektu, spjatého s plaveckým Podskalím, se především zasloužil Klub Za starou Prahu a český konzervátorský úřad.

Současnost:

V roce 1927 Výtoň opět odkoupilo město a rozhodlo se zde zřídit muzeum, které dnes představuje expozici o zaniklém Podskalí a patří Muzeu hlavního města Prahy. V přízemí však nadále existuje (či spíše byla obnovena) restaurace Podskalská celnice na Výtoni, jejíž interiéry pravděpodobně navrhl architekt David Vávra.

Dnešní stavba má sice solitérní postavení, ale původně se jednalo o nárožní objekt. Fasády stavby jsou hladké, jen nad vstupním bosovaným portálem je výrazná dekorace zmíněného městského znaku. Okna v přízemí mají kamenná ostění, v patře jsou okna vložena do segmentových výklenků, proti zaniklým podskalským domům tak stavba působila přece jen chudě a velmi prostě. 

Galerie: 
Vlček
Katastrální územíAdresa
Rašínovo nábřeží 412/30
12000 Praha 2 - Nové Město
Česká republika
50° 4' 4.5948" N, 14° 24' 55.998" E
Odkazy a literatura:
Kolektiv autorů, Slavné stavby Prahy 2, FOIBOS BOOKS, s. 39–41, Praha 2011.
Věstník Klubu Za starou Prahu, 1910, 29, obr. 420.
O. Knot, Výtoň v Podskalí a její regulace, in: Věstník HMP XX, 1913, s. 170.
Růžena Baťková, Umělecké památky Prahy. Nové Město–Vyšehrad, Praha 1998, s. 318–319.
Datum poslední aktualizace: 18.10.2019 21:20
Datum vytvoření: 20.7.2018 11:42