Podskalí

Podskalí - mapy (Nové Město)

Proměny v čase v oblasti Podskalí. Dříve obec spjatá se životem u Vltavy. Po asanaci nahradila nová zástavba většinu té původí a zanikly i profese, které byly pro Podskalí charakteristické. Vývoj v území lze sledovat pomocí starých i novějších map a ortofotomap vyvořených z leteckých snímků. Vyberte si dvojici, kterou chcete porovnávat (Levá, Pravá).

Přejeďte přes obrázek pro porovnání fotografií.
Podskalí 1816
Podskalí 2019
Vyberte si fotografie k porovnání
LeváPravá
Podskalí 1816
LeváPravá
Podskalí 1842
LeváPravá
Podskalí 1844
LeváPravá
Podskalí 1889
LeváPravá
Podskalí 1909-1914
LeváPravá
Podskalí 1920-1924
LeváPravá
Podskalí 1938
LeváPravá
Podskalí 1944
LeváPravá
Podskalí 2019
LeváPravá
Podskalí of 1938
LeváPravá
Podskalí of 1945
LeváPravá
Podskalí of 1953
LeváPravá
Podskalí of 1966
LeváPravá
Podskalí of 1988-1989
LeváPravá
Podskalí of 2019

Oblast na břehu Vltavy nese jméno podle skály, na níž dnes stojí  Emauzský klášter Na Slovanech a  kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce. Sahá zhruba od Vyšehradu až po někdejší Šítkovské mlýny (dnes Mánes). Karel IV. nechal někdejší vesnici zahrnout do hradeb  Nového Města. Tradiční obživou obyvatel Podskalí bylo plavení dřeva a obchod se dřevem i další práce související s řekou. V období zachyceném na mapách se měnila tvář Podskalí i zdejší způsob života. Mapový výřez zachycuje jižní a střední část Podskalí, kde přibývala zástavba na úkor zelených ploch. Některé stavby postupně mizely a proměňovaly se, např. Vyšehradský mlýn na Botiči, jehož meandry byly spoutány do napřímeného koryta (a zatrubnění). Důležitou dopravní cestou byla Vyšehradská ulice. V 80. letech 19. století byl vybudován Palackého most a doprava si vyžádala i další změny v podobě úpravy  nábřeží (dnes Rašínovo) kvůli cestě skrze Vyšehradský tunel. Největší proměnu způsobola asanace na počátku 20. století, kdy původní měšťanské domy nahradila výstavba nových činžovních domů. Připomínkou původní zástavby je bývalé Podskalská celnice na Výtoni. Ve dvacátých letech se proměnila oblast mezi Emauzy a Palackého mostem. Vyrostl zde komplex ministerských budov i Mařatkův pomník. Krátký příběh ve 20. století má i zaniklá budova Divadla na Slupi ve stejnojmenné ulici. Nad Podskalím se tyčí věže kostela v Emauzkém opatství, dnes s novými věžemi z roku 1969, které nahradily ty původní, zničené při náletu v únoru 1945. 

Na mapách jsou patrné nejen změny v zástavbě, ale také v pojmenování náměstí a okolních ulic. 

Podrobné informace k jednotlivým objektům naleznete v příslušných heslech Encyklopedie.  Využijte i nástroj "V okolí najdete" u jednotlivých hesel. 

Galerie: 
+Podskalí 1816
Podskalí 1842
Podskalí 1844
Podskalí 1889
Podskalí 1909-1914
Podskalí 1920-1924
Podskalí 1938
Podskalí 1944
+Podskalí 2019
Podskalí of 1938
Podskalí of 1945
Podskalí of 1953
Podskalí of 1966
Podskalí of 1988-1989
Podskalí of 2019
Katastrální území
Adresa
Podskalí (jih, střed) 12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 7.2012" N, 14° 25' 1.542" E
Zvětšit mapu
Štítky: 
Datum poslední aktualizace: 5.8.2022 15:25
Datum vytvoření: 10.3.2020 17:55

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?