Zaniklé Podskalí

Zaniklé Podskalí/Vory a lodě na Vltavě (J. Jungmann)

Vydavatel Muzeum hlavního města Prahy, autor Jan Jungmann,  2005. Vazba pevná. 120 stran, 360 fotografií, reprodukci a kreseb. 1. vydání (pouze tištěná).

Kniha je rozdělena do sedmi kapitol. První tři zavedou čtenáře do zmizelých uliček starého Podskalí a seznámí ho s životem tamních obyvatel, s řemesly, kterými se živili, s jejich společenským životem a s postupným zánikem Podskalí na počátku 20. století. Čtvrtá kapitola je věnována dějinám voroplavby na Vltavě, životu plavců - vorařů a úloze Prahy jako důležitého střediska voroplavby. Následující dvě kapitoly mapují historii nákladní lodní dopravy na Vltavě od jejích počátků až do 50. let 20. století, a to jak na středním vltavském toku, tak na úseku pod Prahou. Závěrečná kapitola se zabývá dějinami pražské osobní paroplavby od r. 1841 do současnosti a čtenář zde nalezne fotografie téměř všech osobních parníků, které kdy pluly po hladině Vltavy.

V knize byly soustředěny fotografie z majetku řady institucí i soukromých sběratelů a vydána byla za finanční podpory Městské části Praha 2

Datum poslední aktualizace: 21.1.2021 15:49
Datum vytvoření: 11.2.2019 22:29

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?