Pamětní deska Podskalská celnice (foto D. Broncová, 2021)

Podskalská celnice na Výtoni (Nové Město)

Na staré budově celnice a později hostince v bývalém Podskalí je na boční straně zavěšena pamětní deska připomínající historii budovy a vybírání cla od vorařů. Podskalská celnice je kulturní památka.

Podskalská celnice na Výtoni, Rašínovo nábřeží č.p. 412-II, je pozdně gotická budova z 15. století. Portál a vnitřní úpravy jsou z doby kolem roku 1600. Kromě kostelíka sv. Kosmy a Damiána postaveného v době raného baroka, který se nachází v areálu Emauzského kláštera, je budova celnice posledním zachovaným zbytkem původní starobylé rybářské osady Podskalí. Ta existovala již ve 12. století a její obyvatelé postupem doby získali právo obchodovat se dřevem. Dříve se clo odvádělo vyšehradské kapitule. V 16. století přešla celnice do majetku Nového Města pražského. Dřevo se sem plavilo po Vltavě. V celnici pak byla otevřena oblíbená hospoda U Koppů.

Osada zanikla při asanaci Podskalí na počátku 20. století. Bylo zde vybudováno nábřeží, které bylo kvůli povodním výrazně zvýšeno nad břehem řeky. Budova celnice se dnes nachází mírně pod úrovní okolního terénu a je schovaná v mělkém údolíčku. Zůstala zachována díky tomu, že ji v roce 1908 koupilo město Praha. Později zde byla otevřena pobočka Muzea hl. m. Prahy pod názvem Muzeum Podskalí na Výtoni. Upomíná na život vorařů, plavců a rázovitých obyvatel někdejšího Podskalí. Půdu budovy využíval spolek Vltavan jako depozitář. Objekt ale nemá bezbariérový přístup.

Podskalská celnice prošla v roce 2003 důkladnou rekonstrukcí a byla otevřena pro veřejnost. V roce 2015 byla doplněna o novou stálou expozici. Stále tu má sídlo i spolek Vltavan.  Vchod do muzea je z boku, v čelní části otevřené směrem k nábřeží je v provozu oblíbená restaurace Hostinec Na Výtoni.

Galerie: 
Budova celnice v Podskalí kolem r. 1910, sousední dům vlevo byl zbořen r. 1919
Deska je umístěna vedle schodů do muzea. Leden 2021 (foto D. Broncová)
Roh budovy Podskalské celnice (foto D. Broncová, 2021)
Pamětní deska vedle schodů z boku budovy (foto r. 2021)
Katastrální území

Název: Podskalská celnice na Výtoni

Umístění: Rašínovo nábřeží 412/30, boční strana budovy

Text na desce: Budova z 16. stol. s roubeným patrem a dřevěnými renesančními stropy, nad vchodem znak Nového Města z r. 1671. Poslední zbytek původní zástavby starého Podskalí. V r. 1561 byla zakoupena Novoměstskou obcí pro vybírání cla z vorů plavených po Vltavě. Clo se původně vybíralo vytínáním klád z vorů – odtud název Výtoň. Od 16. stol. byl v přízemí hostinec. Roku 1908 je budova v majetku Pražské obce. Od r. 1939 ve správě Muzea Hlavního města Prahy. 

Provedení: kov

Adresa
Výtoň
Rašínovo nábřeží 412/30
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 4.2816" N, 14° 24' 55.6344" E
Zvětšit mapu
Štítky: 
Datum poslední aktualizace: 19.10.2022 15:50
Datum vytvoření: 6.2.2021 15:50

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?