Emauzský klášter a Zítkovy sady (Nové Město)

Emauzské opatství, Podskalí

Emauzský klášter (opatství) procházel od doby založení Karlem IV. mnohými změnami, stejně jako rázovité Podskalí. 

Přejeďte přes obrázek pro porovnání fotografií.
Historie
Současnost (2019)

Černobílý snímek zachytil Emauzský klášter v podobě, kterou získal v osmdesátých letech 19. století zásluhou beuronských benediktinů. Namísto baňatých barokních věží vztyčili novogotické jehlany a klášter v mnoha dalších ohledech zvelebili. Veškerou jejich snahu ovšem přivedlo vniveč bombardování Prahy v únoru 1945. Klášter byl náletem těžce poškozen a trvalo dalších dvacet let, než se mu podařilo navrátit sebevědomou podobu. Klášterní zahrada kláštera Na Slovanech naštěstí tolik poškozena nebyla. V druhé půlce šedesátých let završil rekonstrukci architekt František Maria Černý vztyčením neortodoxních betonových věží. V popředí stávaly až do půlky dvacátých let podskalské plavecké domy U Houtů a U Vrabců. Po jejich asanaci a výstavbě ministerských budov od Bohumila Hübschmanna se prostranství pod Emauzy proměnilo v Zítkovy sady.

Galerie: 
Historie
Současnost (2019)
Katastrální území
Adresa
Emauzský klášter x Podskalí
Zítkovy sady
Praha 2
Česká republika
50° 4' 19.56" N, 14° 24' 51.0624" E
Datum poslední aktualizace: 5.8.2022 15:25
Datum vytvoření: 30.11.2019 16:30

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?