(autor fotografie: Eva Šinclová)

Kostel sv. Kosmy a Damiána (Nové Město)

Kostel svatých Kosmy a Damiána je raně barokní stavba v areálu Emauzského kláštera (Na Slovanech). Dnes sloužící jako řeckokatolický chrám. Původně římskokatolický svatostánek sloužil jako farní kostel někdejší samostatné obce Podskalí.

Historie

Při pohledu na emauzský klášter je možné spatřit malý nenápadný barokní kostelík sv. Kosmy a Damiána s dlouhou historií, která je kladena již do 12. století. První zmínky o kostele pocházejí z roku 1178. V kostele, založeném dle pověsti sv. Václavem, měl ve své době sloužit mše sv. Vojtěch a sv. Prokop, což může být důvodem, proč si později Karel IV. toto místo vybral k založení kláštera slovanských benediktinů, před jehož dokončením mniši využívali právě kostel sv. Kosmy a Damiána ke slavení svých liturgií. Od dob, kdy začal fungovat nový gotický klášterní kostel, význam kostelíka sv. Kosmy a Damiána razantně klesl a stal se jen klášterní kaplí, za husitských nepokojů silně poničenou a později velmi zanedbávanou. Postupem času byl dokonce odsvěcen a využíván jako lis na vinné hrozny.

Původně románská stavbička byla roku 1658 zbořena a ve stylu raného baroka vystavěna nově. K jejímu vysvěcení došlo o rok později. Interiér kaple se dočkal nového barokního oltáře roku 1713.

V první polovině 20. století se na základě navrácení k tradicím slovanské liturgie do kaple umístil ikonostas a bohoslužby byly slouženy dle východního ritu. Druhou světovou válku přečkal kostelík bez úhony na rozdíl od v blízkosti stojícího kostela Panny Marie na Slovanech. V padesátých letech po zestátnění kláštera byla kaple přeměněna na skladiště, což stav budovy velmi poznamenalo. V 90. letech, po navrácení objektu benediktinům a svěření kostela řeckokatolické církvi, byla kaple rekonstruována a její činnost znovuobnovena.

Popis

Původní zbytky románské stavby se do dnešní doby nedochovaly a dnešní podoba kaple pochází až z přestavby v 17. století. Na půdorysu obdélníku stojí jednoduchá kaple bez věže. Tu nahrazuje malá sanktusníková věžička. Nápis nad vchodem v češtině odkazuje na pověst, která je s historií kaple spjata:„Tento chrám Svatý Václav hnut viděním vlastní rukouzaložil, roku 928 posvětit dal, s Podivenem chodil sem i svatý Vojtěch a Prokop zde konali bohoslužby, nevěrníz něj vinný lis udělali, až Isidor de Croc v zastoupení za Jana Caramuela z Lobkowicz nákladem konventu vystavěl6. června 1657. Valenou klenbu doplňuje štuková dekorace a vnitřní mobiliář může přiblížit podobu kláštera před historizujícími přestavbami 19. století.

Dnešní využití kaple řeckokatolickou církví dokládá oltář neboli presol, který doplňuje typický ikonostas. Druhý oltář sv. Kosmy a Damiána a sv. Václava se již prakticky nevyužívá.

Galerie: 
Katastrální území

Název: Kostel sv. Kosmy a Damiána

Umístění: areál Emauzského kláštera (Na Slovanech)

Výstavba:1659

Adresa
Vyšehradská 49
120 00 Praha 2
Česká republika
50° 4' 20.9064" N, 14° 25' 0.6384" E
Zvětšit mapu
Datum poslední aktualizace: 13.2.2024 16:06
Datum vytvoření: 20.5.2019 18:24

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?