(autor fotografie: Eva Šinclová)

Kostel sv. Kosmy a Damiána (Nové Město)

Kostel svatých Kosmy a Damiána je raně barokní stavba v areálu Emauzského kláštera (Na Slovanech). Dnes sloužící jako řeckokatolický chrám. Původně římskokatolický svatostánek sloužil jako farní kostel někdejší samostatné obce Podskalí.

Historie:

Při pohledu na emauzský klášter je možné spatřit malý nenápadný barokní kostelík sv. Kosmy a Damiána s dlouhou historií, která je kladena již do 12. století. První zmínky o kostele pocházejí z roku 1178. V kostele, založeném dle pověsti sv. Václavem, měl ve své době sloužit mše sv. Vojtěch a sv. Prokop, což může být důvodem, proč si později Karel IV. toto místo vybral k založení kláštera slovanských benediktinů, před jehož dokončením mniši využívali právě kostel sv. Kosmy a Damiána ke slavení svých liturgií. Od dob, kdy začal fungovat nový gotický klášterní kostel, význam kostelíka sv. Kosmy a Damiána razantně klesl a stal se jen klášterní kaplí, za husitských nepokojů silně poničenou a později velmi zanedbávanou. Postupem času byl dokonce odsvěcen a využíván jako lis na vinné hrozny.

Původně románská stavbička byla roku 1658 zbořena a ve stylu raného baroka vystavěna nově. K jejímu vysvěcení došlo o rok později. Interiér kaple se dočkal nového barokního oltáře roku 1713.

V první polovině 20. století se na základě navrácení k tradicím slovanské liturgie do kaple umístil ikonostas a bohoslužby byly slouženy dle východního ritu. Druhou světovou válku přečkal kostelík bez úhony na rozdíl od v blízkosti stojícího kostela Panny Marie na Slovanech. V padesátých letech po zestátnění kláštera byla kaple přeměněna na skladiště, což stav budovy velmi poznamenalo. V 90. letech, po navrácení objektu benediktinům a svěření kostela řeckokatolické církvi, byla kaple rekonstruována a její činnost znovuobnovena.

Popis:

Původní zbytky románské stavby se do dnešní doby nedochovaly a dnešní podoba kaple pochází až z přestavby v 17. století. Na půdorysu obdélníku stojí jednoduchá kaple bez věže. Tu nahrazuje malá sanktusníková věžička. Nápis nad vchodem v češtině odkazuje na pověst, která je s historií kaple spjata:„Tento chrám Svatý Václav hnut viděním vlastní rukouzaložil, roku 928 posvětit dal, s Podivenem chodil sem i svatý Vojtěch a Prokop zde konali bohoslužby, nevěrníz něj vinný lis udělali, až Isidor de Croc v zastoupení za Jana Caramuela z Lobkowicz nákladem konventu vystavěl6. června 1657. Valenou klenbu doplňuje štuková dekorace a vnitřní mobiliář může přiblížit podobu kláštera před historizujícími přestavbami 19. století.

Dnešní využití kaple řeckokatolickou církví dokládá oltář neboli presol, který doplňuje typický ikonostas. Druhý oltář sv. Kosmy a Damiána a sv. Václava se již prakticky nevyužívá.

Galerie: 
Katastrální území

Umístění: areál Emauzského kláštera (Na Slovanech)

Adresa
Vyšehradská 49
120 00 Praha 2
Česká republika
50° 4' 20.9064" N, 14° 25' 0.6384" E
Štítky: 
Datum poslední aktualizace: 19.10.2022 15:57
Datum vytvoření: 20.5.2019 18:24

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?