Budovy Sdružení projektových ateliérů

Budovy Sdružení projektových ateliérů (Nové Město)

Budovy dnešního Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy mezi Karlovým náměstím a Emauzským klášterem byly postaveny v letech 1967–1973 podle projektu Jiřího Kadeřábka a Karla Pragera. Do roku 1971 zde sídlilo Sdružení projektových ateliérů, následně přeměněno na Projektový ústav výstavby hlavního města Prahy. Architektura je význačná typickými závěsovými fasádami Karla Pragera

Historie:

Během politického uvolnění v polovině 60. let se ze Stavoprojektu vydělila skupina pražských architektů a k 1. červenci 1966 formálně založila Sdružení projektových ateliérů. Předsedou Sdružení byl roku 1968 jmenován Jiří Klen.
Sdružení našlo pro své pracoviště nové umístění v podobě zčásti zastavěného ostrohu mezi Karlovým náměstí a právě rekonstruovaným Emauzským klášterem. Plány na výstavbu budov připravil Jiří Kadeřábek a Karel Prager roku 1967. Během stavby pak do Československa dorazila okupační vojska Varšavské smlouvy a jediný ateliér Gama se stihnul v červenci 1969 do první dokončené budovy souboru nastěhovat.
Sdružení bylo po nástupu normalizace roku 1971 přeměněno na Projektový ústav výstavby hlavního města Prahy a jeho protagonisté se načas ocitli na indexu. Celá stavba byla kolaudována až roku 1974. Dnes zde sídlí Útvar rozvoje hlavního města Prahy a magistrátní Odbor městského investora, ostatní kanceláře se pronajímají.

Popis:

Základem konstrukcí tří čtyřpodlažních jader jsou ocelové svařované I profily sloupů v šestimetrovém modulu, nesoucích vždy dvě dvojice překřížených nosníků v nejvyšších částech budov, z nich jsou pak pomocí kloubových táhel zavěšena dvě horní, o šest metrů přečnívající podlaží.
Hlavním projektantem byl Ladislav Richtr, ocelovou konstrukci vyrobila mostárna Vítkovických železáren ve Frýdku-Místku. Závěsové fasády vyvíjel tým Karla Pragera. Reliéfy, jenž na fasádách obepínají strop prvního podlaží, je dílem Miloslava Hájka.
Budovy Sdružení projektových ústavů jsou vynikajícím dílem, které s modernistickým sebevědomím vstoupilo do historického kontextu okolí Emauzského kláštera, aniž by jej však svým měřítkem a proporcemi popřelo.

Galerie: 
Budovy Sdružení projektových ateliérů
Budovy Sdružení projektových ateliérů
BERAN_KOSTKY
BERAN_KOSTKY
Projektové ústavy
Katastrální území

UMÍSTĚNÍ: Vyšehradská 51, 55 a 57, č.p. 2075/II, 2076/II a 2077/II, Praha 2­­‒Nové Město

STAVITEL: Jiří Kadeřábek a Karel Prager

VÝSTAVBA: 1967–1973

Adresa
Vyšehradská 51
Praha 2
Česká republika
50° 4' 23.1168" N, 14° 25' 4.4004" E
Odkazy a literatura:
Kolektiv autorů, Slavné stavby Prahy 2, FOIBOS BOOKS, s. 252–254, Praha 2011.
Rostislav Švácha, Budovy projektových ústavů…, in: Umělecké památky Prahy. Nové Město¬‒Vyšehrad, Praha 1998, s. 711.
Radomíra Sedláková (ed.), Karel Prager – Prostor v čase (katalog výstavy GJF), Praha 2002, s. 21 a 46.
Datum poslední aktualizace: 12.11.2022 11:44
Datum vytvoření: 30.7.2018 11:40

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?