Měšťanský dům U Kolíbalů, Vyšehradská čp. 420/19 (Nové Město)

Barokní stavba ve Vyšehradské ulici je dokladem původní zástavby Podskalí ještě před jeho asanací. Svou vnější podobu stavba s typickou mansardovou střechou výrazně nezměnila již od své výstavby před rokem 1769. Ve 20. století byl dům poznamenán pouze přístavbou podkroví a novým průjezdem.

Historie

Historie zdejší zástavby sahá až do roku 1383, kdy je jako jeho majitel uváděn Duchek v Podskalí. Jednalo se o hojně frekventované místo na cestě vedoucí z Vyšehradu na Pražský hrad. Dům U Kolíbalů byl vystavěn před rokem 1769 na místě dřívějšího dřevěného domku. Pozemek s domkem byl zakoupen roku 1725 kancléřem Nového Města pražského Ondřejem Mikulášem Ledvinkou, jehož zahrada se stavbou sousedila. K výstavbě zděného domu v blízkosti dnes již zaniklého kostela sv. Vojtěcha Menšího došlo za vlastnictví majitele domu č. p. 399. Ve 20. století byl dům poznamenán pouze přístavbou podkroví a novým průjezdem 

Popis

Barokní jednopatrová budova stojí na obdélném půdorysu. Přízemí je od prvního patra odděleno kordonovou římsou a hladkou fasádu domu jinak člení pouze okenní a nárožní lizény. Z Vyšehradské ulice je dům přístupný segmentově zakončeným vjezdem z let 1925–1926, který dříve sloužil jako průjezd. Nalevo od něj je prolomené segmentově zakončené okno s pískovcovým ostěním. Další okna jsou pravoúhlá. Z Plavecké ulice se do domu vchází novodobým vchodem.
Krytinu mansardové střechy vynášené korunní římsou tvoří pálené tašky. Do podkroví vedou světlo tři vikýřová okna a v ose průčelí domu půlkruhově zakončený štít s obdélným oknem s pilastry a římsami.
K osvětlenému schodišti, které je postaveno ve tvaru písmene U, přiléhá krátká pavlač. Obytné místnosti jsou situované v uliční části a kuchyň obrácená do dvora.

Dům je památkově chráněn od roku 1958.

 

Galerie: 
Katastrální území

NÁZEV:  U Kolíbalů

UMÍSTĚNÍ:  Vyšehradská čp.420/19

VÝSTAVBA: před 1769, 1925–1926

Adresa
Vyšehradská 420/19
12000 Praha 2 - Nové Město
Česká republika
50° 4' 9.75" N, 14° 25' 4.0296" E
Zvětšit mapu
Štítky: 
Odkazy a literatura:
Růžena Baťková ed., Umělecké památky Prahy. Nové Město‒Vyšehrad, Praha 1998
Datum poslední aktualizace: 17.11.2023 14:48
Datum vytvoření: 27.11.2019 10:42

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?