Kameny zmizelých - projekt

Stolpersteine

Kameny zmizelých - v originále Stolpersteine  (v překladu „kameny, o které je třeba ‚pohledem’ klopýtnout“) - jsou dlažební kostky s mosazným povrchem, nesoucí krátký text se vzpomínkou na oběti holokaustu a nacistického režimu.

Sdílet

Kameny zmizelých (kostky) jsou vsazené do chodníku před domy obětí holokaustu a nacistického režimu, či nejčastěji před jejich posledním bydlištěm. Mají nás vést ke krátkému zastavení a zamyšlení. To byl původní záměr autora projektu Stolpersteine, kolínského umělce Guntera Demniga.

Gunter Demnig se narodil 27. října 1947 v Berlíně. Vystudoval pedagogiku a umění v Berlíně a Kasselu, kde od roku 1980 působil jako umělecko-vědecký pracovník na univerzitě. Od roku 1985 si v Kolíně nad Rýnem otevřel vlastní ateliér. Jeho jméno je ovšem spjato s tzv. Stolpersteine, kameny zmizelých, jejichž design navrhl v roce 1993. První (byť nezákonnou a až později legalizovanou) instalaci provedl v roce 1996 v Kreuzbergu v Berlíně a odtud se záhy rozletěly jeho kameny zmizelých do celého světa. V Praze byl první kamen zmizelých zasazen do chodníku 8. října 2008, v červenci 2017 jich bylo ve 22 zemích nainstalováno již přes 66 tisíc.

Typické pro Demnigův projekt je skutečnost, že každá oběť má svůj vlastní Stolpersteine.  Je tomu tak proto, že ve vyhlazovacích táborech Němci vězňům sebrali jejich jména a nahradili je pouhými čísly bez vlastní identity, minulosti a vzpomínek. Gunter Demnig tak vrací každému umučenému člověku jeho vlastní jméno a tím i jeho důstojnost. V Elektronické encyklopedii Prahy 2 tento Demnigův záměr plně respektujeme.

Gunter Demnig byl za svůj projekt Stolpersteine mnohokrát vyznamenán, mimo jiné i Německým křížem Za zásluhy v roce 2005.