Fara, Vyšehradská čp. 430/41 (Nové Město)

Klasicistní dům se nachází v pohledově exponované nárožní poloze. Dodnes slouží jako fara při kostele Nejsvětější Trojice. Bývalý středověký hřbitov s ohradní zdí vymezuje sakrální prostor, jehož je budova součástí a jedinečně dokládá původní terén Podskalí.

Historie

Dnešní budova fary při kostele Nejsvětější Trojice byla vystavěna mezi lety 1863 až 1867. Nahradila původní faru stávající v místech dnešní zahrady obklopující kostel. Již ve 14. století se v tomto prostoru nacházel gotický kostelík, který byl v 18. století nahrazen barokním chrámem navrženým Pavlem Ignácem Bayerem. O století později se přistoupilo k výstavbě nové fary.

Popis

Klasicistní budova se rozkládá na půdorysu písmene „L“ na nároží ulic Trojická a Vyšehradská. Uliční fasádu člení ve středu mělký tříosý rizalit, ve kterém se zároveň nachází hlavní vstup do budovy po stranách se dvěma okny. Spodní část fasády dekoruje pásová bosáž a jednoduché okenní šambrány s nadokenními římsami. Přízemí od prvního patra dělí římsa s motivem meandru. Okna druhého podlaží jsou zdobena parapety s rozvilinovým vlysem opakujícím se ve zdobném páse pod korunní římsou s listovými konzolami. Farní budova je podsklepena a sklepní strop tvoří valená cihlová klenba. Klenba chodby v přízemí je placková a v dalších prostorách přízemí zrcadlová. Trojramenné schodiště do patra lemuje litinové zábradlí. V domě jsou zachovány původní klasicistní dveře a parketové podlahy. Ze zahrady, která je doposud na úrovní původního terénu z dob před asanací Podskalí, je možno do budovy vystoupat po schodišti. Dříve se kolem kostela rozkládal hřbitov, který není do dnešní doby zachován až na jeden náhrobek umístěný ve zdi kaple kostela a druhý v ohradní zdi vedle staré márnice, jejíž čelní fasáda je členěna mělkým rizalitem se vstupem a kruhovým okýnkem.

Současnost

Budova fary slouží dodnes svým účelům. Kromě ní se zde nachází Letní dům, organizace, která pomáhá mladým lidem z dětských domovů a soukromé byty. Dům je kulturní památkou od roku 1958.

Galerie: 
Katastrální území

UMÍSTĚNÍ: Vyšehradská čp. 430/41, Praha 2-Nové Město

VÝSTAVBA: 1863–1867

Adresa
Vyšehradská 430/41
12000 Praha 2 - Nové Město
Česká republika
50° 4' 14.6676" N, 14° 25' 7.5684" E
Zvětšit mapu
Štítky: 
Odkazy a literatura:
Datum poslední aktualizace: 15.9.2023 20:23
Datum vytvoření: 24.6.2020 11:42

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?