Měšťanský dům U Kozolupských č.p. 426 (Nové Město)

Řadový dvoupatrový dům je dokladem původní zástavby ve Vyšehradské ulici. Hlavní průčelí do ulice je klasicistní, na průčelí ve dvoře se nachází pavlače se schodištěm.

Historie:

Do přestavby v roce 1852 stál na místě dnešního domu U Kozolupských zřejmě středověký dům, což lze odvodit od nepravidelného rozvržení stavby. Dokladem by byl i starý stav dvou valeně klenutých sklepních místností. Roku 1852 byly vyhotoveny plány na výstavbu nového domu architektem Josefem Lieblem a Bretschneiderem, které dispozičně upravil A. Hellmich. Přestavbami prošel dům dále roku 1882, kdy byly zřízeny koupelny a WC, poté v letech 1929 a 1937 podle plánů Josefa Beneše a nakonec roku 1987.

Popis:

Řadový dům u Kozolupských se rozkládá na půdorysu písmene U. Tvoří jej obdélné hlavní uliční křídlo, na které se do dvora napojuji další dvě kolmá křídla. Hlavní průčelí bylo v 50. letech 19. století upraveno klasicistně. Přízemí budovy člení bosované zdivo. Nachází se zde valeně klenutý průjezd a v ose dvě okna. Po obou stranách průjezdu se v přízemí vchází do, v dnešní době nevyužívaných, komerčních prostor. První a druhé patro tvoří osmiosé okenní průčelí s okenními otvory lemovanými lizenovými rámci a průběžnými parapetními římsami. Vertikálně je fasáda prvního a druhého patra členěna čtyřmi pilastry vysokého řádu zakončenými bohatě zdobenými kompozitními hlavicemi s florálním motivem, volutami a festony. Sedlovou střechu od fasády dělí profilovaná korunní římsa. V ose průčelí je na úrovni prvního patra nad parapetní římsou vytvořen štukový reliéf s motivem korunování Panny Marie Nejsvětější Trojicí. Levá část fasády dvorního křídla je tvořena pavlačí se schodištěm lemovaným litinovým zábradlím. Pravá strana je bez pavlače.

Současnost:

V přízemí domu se nachází dva nevyužité komerční prostory. Zbytek slouží k obytným účelům. Dům je památkově chráněn od roku 1958.

Galerie: 
Katastrální území

UMÍSTĚNÍ: Vyšehradská č.p. 426/33, Praha 2-Nové Město

ARCHITEKT: A. Hellmmich, Josef Liebl

VÝSTAVBA: 1852

Adresa
Vyšehradská 426/33
12000 Praha 2 - Nové Město
Česká republika
50° 4' 12.6444" N, 14° 25' 6.4596" E
Odkazy a literatura:
Baťková, Růžena: Umělecké památky Prahy 2. - Nové Město, Vyšehrad. Praha 2000
Datum poslední aktualizace: 19.10.2022 15:55
Datum vytvoření: 20.6.2020 11:42

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?