Usedlost Folimanka v roce 1911

Folimanka (Vinohrady)

Usedlost Folimanka

Jméno Folimanka se dochovalo od středověku, kdy se tak označoval vinohrad, až do současnosti, kdy je to název parku. Rozkládá se nad Botičem v Nuselském údolí pod novoměstskými gotickými hradbami.

Vinice

Pod mohutnou zdí novoměstských hradeb na Karlově se na stráni nad Botičem nacházel prastarý vinohrad. „Vinice na půlnoční straně Botíče počínaly od samé zdi městské pod Karlovem, kdež nynější Folimanka nazývala se vinicí Folmanovou neb Folemánovou dle někdejšího držitele svého. Od ní nedaleko na vrchu mezi dvěma cestami do Nusel byla velká vinice kapituly pražské. Východně od ní táhly se vinice až k Vršovicům, jedny dole v rovině, druhé na vrších.“ Je tedy zřejmé, že své jméno si Folimanka podržela od 14. století, kdy vinici vlastnil staroměstský měšťan Jakub Foliman, či Foleman. A tak o známé Folimance máme první písemné zprávy již z roku 1353, kdy je její vlastnictví připomínáno ve starých viničních knihách. V roce 1393 vinici koupil lékárník Ludvík Angelo, synovec a nástupce známého Angela z Florencie, jenž v Jindřišské ulici založil první bylinkářskou zahradu v Praze a připojil k ní další pozemky. V následujících stoletích se majitelé Folimanky střídali a na prosluněných svazích byl založen meruňkový sad.

Usedlost

Usedlost čp. 66 byla vystavěná v 18. století. Z její novodobější historie můžeme zmínit rodinu Wimmerů, kteří ji vlastnili od roku 1808, nebo JUDr. Václava Mayera, který ji získal v roce 1841 a nechal přestavět hlavní budovu. V roce 1903 ji popisuje František Ruth : „Zde při cestě Havlíčkovy (nynější Bělehradská) do Slup u potoka stojí č.p. 66, tzv. Folimanka, idyllicky zakrytá hustým stromovím.“ Dědicům barona Wimmera Folimanka náležela až do konce první světové války. V roce 1918 ji koupil Spolek pro zřízení ortopedického pavilonu dětského v Praze. Budova pak byla skutečně pro ortopedii upravena. Vzhledem ke komplikovaným majetkoprávním vztahům za druhé světové války a po ní přešel dům s pozemky do vlastnictví obce. V šedesátých letech 20. století bylo stavení strženo, byl tu rozšířen park Folimanka a v roce 1977 zde vyrostla sportovní hala Folimanka pro míčové hry.

Podle starých map lze určit, že usedlost čp. 66 stála jižně pod kostelem Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově, pod hradební zdí, v údolíčku, kde je dnes instalováno sousoší Medvědí rodina.

Galerie: 
Usedlost Folimanka pod Karlovem. Zdroj MMP, HNN 026 410-001
Usedlost Folimanka na mapě z r. 1842
Pavilon s občerstvením stojí v místech zaniklé usedlosti
Usedlost Folimanka stávala v parku pod Karlovem (foto M. Polák, 2020)
Katastrální území

Název: Folimanka

Umístění: park Folimanka v Nuselském údolí

Výstavba: 1353 vinice

Zanikla: 60. léta 20. století

 

Adresa
Nuselské údolí
Folimanka
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 2.514" N, 14° 25' 47.748" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
POLÁK, M. a kol.: Město Královské Vinohrady. Praha : MILPO MEDIA 2009.
BRONCOVÁ, D.a kol.: Praha 2 křížem krážem. Praha : MILPO MEDIA 2007.
LAŠŤOVKOVÁ, B., KOŤÁTKO, J.: Pražské usedlosti. Praha : Libri 2001.
Datum poslední aktualizace: 21.10.2023 22:37
Datum vytvoření: 12.10.2020 20:04

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?