Nuselský most

Nuselský most (Vinohrady)

Návrhy na přemostění Nuselského údolí vznikaly již od počátku 20. století. Vítězným se nakonec stal projekt Jana Vítka, Miroslava Sůry a Roberta Bucháčka z konce 50. let minulého století. Spojitou rámovou konstrukci dlouhou 485 metrů s betonovým tubusem vynášejí čtyři pilíře. Uvnitř tubusu vede trať metra a na jeho povrchu se nachází čtyřproudá silnice po stranách s chodníkovými krakorci. Jakožto most Klementa Gottwalda byla uvedena stavba do provozu roku 1973.

Události

Zahájení provozu Nuselského mostu (pro automobily) 22.2.1973

Provoz mostu přes Nuselské údolí ("Jamrtál"), spojujícího centrum Prahy s novou zástavbou v Praze 4, byl zahájen 22. února 1973 (jako most Klementa Gottwaldia). Most ze začal stavět 1965. Výstavbě muselo ustoupit 17 činžovních domů v údolí a část budov Dětské fakultní nemocnice na Karlově. Metro v něm začalo jezdit o více než rok později.

Zahájen provoz metra v Nuselském mostu 9.5.1974

Dne 9. května 1974 začaly tubusem Nuselského mostu (tehdy mostu Klementa Gottwalda) pravidelně projíždět soupravy pražského metra na trase C.

Historie

První známý návrh v podobě ocelového oblouku představil roku 1903 Jaroslav Marjanko, tehdy šestadvacetiletý vrchní inženýr v mostárně Samuela Bondyho. (Proslavil se již konstrukcí zastřešení kolejiště dnešního hlavního nádraží, 16. dubna 1903 však předčasně zemřel.) Železobeton pro stavbu Nuselského mostu prosazoval již v roce 1918 Stanislav Bechyně ve formě tří oblouků, zalamujících se půdorysně podle zástavby údolí. První soutěž na stavbu mostu vypsala pražská obec roku 1926 a již tehdy bylo součástí zadání i patro pro provoz metra. Provázely ji diskuze mezi zastánci levnějšího železobetonu, vhodného spíše pro obloukový most, a nákladnější oceli, z níž lze snáze postavit most rovný, jaký se, jak již tehdy architekti a urbanisté správně rozpoznali, do městské krajiny hodí víc. Roku 1933, kdy byla vypsána další soutěž, do tohoto sporu nečekaně vstoupila hospodářská krize a následně opět Stanislav Bechyně. Tehdy ve spolupráci s architektem Bohumírem Kozákem navrhnul rovný železobetonový most – štíhlý dutý trám, konstruovaný v příčném směru jako železobetonová skořepina. Na rozdíl od dnešního mostu se větvil již ve svém průběhu, na pankrácké straně však už jeho součástí byla prosklená stanice metra a měl také tenké dělené pilíře, stojící ve Svatoplukově ulici. Dopracovaná varianta tohoto řešení přesvědčila porotu další soutěže roku 1938 a v ještě srpnu 1939 úspěšně prošla zkouškami na modelu, realizace se však nedočkala.
Nástup předpjatého betonu, který byl u nás užíván od roku 1947, tehdy však jen v podobě prefabrikovaných či na místě vyráběných dílců, výrazně ovlivnil výsledek poslední soutěže, jejíž porotě předsedal Bedřich Hacar a která proběhla v letech 1959–1960. První cena nebyla udělena, a ačkoliv druhou tehdy získal trámový most z ocelového plechu, pro strategický význam tohoto materiálu nakonec porota určila k realizaci návrh v pořadí třetí, most z předpjatého betonu. Návrh inženýrů Jana Vítka a Miroslava Sůry a architekta Roberta Bucháčka ještě dále upravil generální projektant mostu, Projektový ústav dopravních a inženýrských staveb, a hlavní inženýr projektu, Vojtěch Michálek. Ke spolupráci přizval PÚDIS také dopravního inženýra Svatopluka Kobra a architekta Stanislava Hubičku, který mu vtisknul finální tvarování. Stavět se začalo roku 1965, a ačkoli stavba do „Jamrtálu“ vstupuje co možná šetrně, betonování základů pilířů tehdy ustoupila východní strana Svatoplukovy ulice (záběry z  demolice 17 domů na dně Nuselského údolí pak byly použity ve filmu Ta naše písnička česká režiséra Zdeňka Podskalského). Rozvětvení jízdních pruhů do jednosměrných ulic na Karlově vedlo roku 1970 k demolici části budov Dětské fakultní nemocnice a jejímu přemístění do Motola. V listopadu 1970 byla provedena statická zatěžovací zkouška 66 tanky, které do Prahy přijely z rakovnického pluku. Dynamická zkouška byla dokonce provedena raketovými motory. Most byl předán do provozu 22. února 1973, tehdy ovšem jako Most Klementa Gottwalda, metro v něm začalo jezdit o více než rok později.

Popis

Most tvoří spojitá rámová konstrukce o délce 485 metrů. Jeho tubus má lichoběžníkový průměr, horní deska, široká 12,5 metrů, je doplněna chodníkovými krakorci, vloženými na každé straně v šíři 6,25 metrů, šikmé boční i spodní desky mají proměnlivou tloušťku – jak je dobře patrné v pohledu. Tubus byl postaven technikou letmé betonáže, tedy bez lešení, pomocí betonovacích vozíků. Vynášejí jej čtyři pilíře, z nichž nejdelší má 42 metry ode dna údolí. Jsou tvořeny vždy čtyřmi rozbíhajícími se listy, pouze 120 cm silnými, jejichž šířka se vzhůru snižuje od 490 na 400 cm, betonovány byly do posuvného bednění. V pohledech z pod mostu se pilíře uplatňují jako vertikální dominanty, v dálkových pak převažuje lehká vertikála jeho tubusu. Stanislav Hubička navrhnul také výjimečnou stanici metra se dvěma atrii na pankrácké straně údolí, jehož hranu podepřela betonová zeď podle návrhu sochaře Stanislava Kolíbala z let 1964–1965, který je také autorem terénní úpravy obou svahů, jež na straně Karlova navazují na novoměstské opevnění a spojují jej „soustavou svahových promenád“ s parkem na Folimance.
V současné době je most po několika rekonstrukcích, kdy byly vyměněny všechny podelníky, jejichž špatně navržené přípoje způsobovaly únavové trhliny a došlo ke zvýšení zábradlí z původního 1 m na 2, 7 m. Poslední rekonstrukce probíhala mezi lety 2013 – 2017 při omezeném provozu a zahrnovala celkovou výměnu mostního svršku, příslušenství a sanaci betonových částí spodní stavby a nosné konstrukce.

Galerie: 
Detaily konstrukce (převzato z Architektura ČSR, 1965)
Jiří Kozák, II. cena v soutěži na Nuselský most, konstrukce na principu ocelového rámu, 1961
Model mostní podpory (převzato z Architektura ČSR, 1965)
Nuselský most
Nuselský most
Perspektivní studie mostní opory (převzato z Architektura ČSR, 1965)
Zemánek 1
Zemánek 2
Katastrální území

UMÍSTĚNÍ: Sokolská-Legerova, Praha 2‒Vinohrady,  5.  května, Praha 4­‒Nusle

SOUTĚŽ: 1959–1960

VÝSTAVBA: 1965‒1973

ARCHITEKTI: Vojtěch Michálek, Svatopluk Kobr, Stanislav Hubička, Jan Vítek, Miroslav Sůra, Robert Bucháček

Adresa
Nuselský most
Praha 2
Česká republika
50° 3' 57.7692" N, 14° 25' 49.116" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
Kolektiv autorů, Slavné stavby Prahy 2, FOIBOS BOOKS, s. 248–251, Praha 2011.
Stanislav Bechyně, Návrh Železobetonového mostu přes Nuselské údolí, in: Technický obzor XLI, 1933, s. 325–328.
Jan Fischer-Ondřej Fischer, Pražské mosty, Praha 1985, s. 153–170.
Stanislav Hubička, Přemostění Nuselského údolí, in: Architektura ČSSR XXII, 1964, s. 45–47.
Evžen Kyllar (ed.), Praha a metro, Praha 2004, s. 201–207. – http://www.vetrelciavolavky.cz
Datum poslední aktualizace: 29.5.2023 17:58
Datum vytvoření: 30.7.2018 10:43

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?