Nusle, území

Nusle

Nusle jsou městskou čtvrtí (část obce) a katastrálním územím o rozloze 2 ,85 km2. V Praze 2 leží jen malá část (8%), většina spadá do Prahy 4. První písemné záznamy pocházejí z roku 1088. Dříve samostatné město se stalo součástí Prahy v roce 1922.

Osada Nusle se rozkládala již ve středověku v údolí Botiče na východ od Vyšehradu, kde vinice tvořily jednotný zelený pás (např. vinice Folimanka). Brzy nato bylo osídleno i místo v okolí kostela sv. Pankráce, kde byla založena osada Krušina, později nazvaná Pankrác. Nový rozvoj nastal v polovině 19. století, kdy byly obě obce spojeny. Místo proslulo slavnou poutí Fidlovačkou. Nusle byly k 31. prosinci 1898 povýšeny na město. Od konce 19. století docházelo k rozvoji zástavby činžovními domy a propojování mezi Nuslemi a Prahou. Původně samostatné město s novorenesanční radnicí se pak stalo součástí Velké Prahy v roce 1922. První plány na přemostění Nuselského údolí pocházely již z přelomu století. Současný Nuselský most zprovozněný v roce 1973 byl vystavěn v souvislosti s rozvojem bytové zástavby na Pankráci.

Nuselské údolí se někdy lidově nazývá Jamrtál (název pochází z německého Jammer Tal neboli Údolí nářku či Slzavé údolí, z doby zpustošení za třicetileté války).

Nusle jsou od roku 1993 vyhlášeny městskou památkovou zónou.

DOPORUČUJEME: Vyzkoušejte a doplňte si své znalosti o historii a území Nuslí v  kvízu.

Galerie: 
Císařské otisky stabilního katastru 1842
Nuselské údolí
Nusle, znak
Husle, hist. foto
Nusle, stará pohlednice
Historie názvu
1088 - první písemné záznamy
1898 - povýšeny na město
1922 - součást Velké Prahy
Adresa
Praha 2
Česká republika
50° 3' 56.4948" N, 14° 25' 47.3808" E
Datum poslední aktualizace: 16.5.2024 12:18
Datum vytvoření: 4.2.2019 10:45

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?