Vinohrady, území

Vinohrady

Vinohrady (do roku 1960 Královské Vinohrady) jsou městskou čtvrtí (část obce) a katastrálním územím o rozloze 3 ,79 km2, v Praze 2 leží část 55%. Zástavba vyrůstala po zbourání pražských hradeb v 70. letech 19. století. Do roku 1922 byly Královské Vinohrady samostatným městem. Dnešní Vinohrady byly v roce 1960 uměle rozděleny mezi pět městských částí – zejména Prahu 2, Prahu 3 a Prahu 10, drobné části území zasahují i do Prahy 1 a Prahy 4.

V místech dnešních Vinohrad panovala dříve klidná idyla polí, zahrad a především vinic. Samostatnou obcí se Královské Vinohrady (resp. Viničné Hory) staly teprve roku 1849. Roku 1875 se od obce oddělila její severní část, osamostatnila se a přijala jméno Žižkov. Po oddělení Žižkova stálo vinohradské zastupitelstvo před nelehkým úkolem zajistit obecní záležitosti vlastními silami. Hned po svém prvním zasedání se rozhodlo postarat o školu, radnici a další potřebné úřady. Zároveň se dohodlo na ponechání jména Královské Vinohrady. Dne 26. září 1879 byly pak Královské Vinohrady povýšeny na město.

Od 80. let 19. století do 20. let 20. století probíhal na Královských Vinohradech velký stavební ruch. V roce 1913 bydlelo již v 1682 vinohradských domech přes 84 000 obyvatel. Královské Vinohrady se staly největší částí Velké Prahy, která vznikla v roce 1922. Ve velmi krátké době bylo dosaženo pozoruhodných úspěchů. Do roku 1882 byla vybudována vodárna v Podolí, která zásobovala vodou vinohradské domácnosti, a v roce 1897 byl zahájen provoz elektrické tramvaje, jejíž dráha vedla po vinohradském území. Brzy vyrostlo na Vinohradech i kamenné divadlo, Národní dům, novogotický kostel sv. Ludmily, řada výstavných škol, sady, moderní nemocnice a další.

Vinohrady jsou od roku 1960 rozděleny do městských částí Praha 2, Praha 3 a Praha 10. Drobné části leží i v Praze 1 a v Praze 4. 

Vihohrady spolu s Žižkovem a Vršovicemi patří od roku 1993 do městské památkové zóny.

Znak: Na počátku roku 1880 udělil císař František Josef I. městu Královské Vinohrady erbovní privilegia. Ve zaku Vinohrad jsou stříbrné hradby s branou a zlatým cimbuřím postavené na zeleném trávníku. Na hradbách stojí postava svatého Václava držící vinnou ratolest s hroznem - dle legend tento světec osobně připravoval mešní víno.

DOPORUČUJEME: Vyzkoušejte a doplňte si své znalosti o historii a území Vinohrad v  kvízu.

Galerie: 
Císařské otisky stabilního katastru 1842
Kostel sv. Ludmily
Nám. Míru, úřad MČ
Vinohrady, znak
Historie názvu
1788 - Viničné Hory
1849 - samostatná obec (13. června)
1868 - Královské Vinohrady
1879 - povýšeny na město (26. září)
1922 - součást Velké Prahy
1960 - rozdělení do 5 městských částí (jen Vinohrady)
Adresa
Praha 2
Česká republika
50° 4' 42.3156" N, 14° 26' 12.6708" E
Datum poslední aktualizace: 16.5.2024 12:20
Datum vytvoření: 4.2.2019 10:45

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?