Náměstí Míru, prostor nad stanicí metra. Vlevo Korunní, vpravo tramvaj zatočí do Francouzské (foto Milan Polák, r. 2017)

Konstantinka (Vinohrady)

Zaniklá usedlost Konstantinka

Na území dnešní městské části Praha 2 se již ve středověku rozkládaly úrodné vinohrady a při nich později vznikly usedlosti. Patřila mezi ně i vinice Konstantinka, po které však do současnosti nic nezbylo.

Historie

Zmínka o vinici Konstantince pochází již z 15. století. Je ověřeno, že vinohrad měl rozlohu 18 strychů, tedy asi 5,2 hektarů. Kromě usedlosti č.p. 76 k němu patřily stáje a hospodářské budovy a vlastnil ho novoměstský měšťan Duchek Košík. Stavení stálo přibližně v místě nynější stanice metra na náměstí Míru, tzn. v jihovýchodní části náměstí. Ve starých análech se uvádí, že na konci 18. století patřila usedlost „měšťance Barboře Jedličkové, ovdovělé Troníčkové“.

Pozemky Konstantinky odkoupil na přelomu 18. a 19. století Jakub baron Wimmer a také zde založil své proslulé sady. Po baronově smrti se Konstantinka stala majetkem J. Kuchynky a později jeho dědiců. V roce 1878 otevřel Ladislav Kuchynka v místech dnešní Francouzské ulice hostinec a pojmenoval ho po sobě Kuchynka. Záhy však i v těchto místech došlo po roce 1880 k rozparcelování a v témže roce se začaly stavět činžovní domy a vznikla Francouzská ulice.

Podle Seznamu míst v Království Českém z roku 1878 tvořily politickou a katastrální obec Královské Vinohrady kromě dalších míst (např. Vondračka, Cikánka, Folimanka, Šafránka, Kleovka ...) také usedlost Konstantinka s č.p. 76 a 79 a 80.

Na někdejších polích, o něco severněji, kde se obilí pěstovalo ještě v roce 1884, bylo právě téhož roku založeno krásné Purkyňovo náměstí (dnes náměstí Míru), centrum Královských Vinohrad.

V těsném sousedství vinice Konstantinky se rozkládal celkem rozsáhlý majetek usedlosti Prkénka, bývala tady ještě vinice a usedlost Bubáková.

Galerie: 
Přibližně v těchto místech stávala ještě na konci 19. století Konstantinka (archiv Milpo)
Katastrální území

Název: Konstantinka

Umístění: náměstí Míru 

Výstavba: polovina 15. století

Zanikla: 1880

Adresa
náměstí Míru
Francouzská
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 29.9892" N, 14° 26' 14.9676" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
POLÁK, M. a kol.: Město Královské Vinohrady. Praha : MILPO MEDIA 2009.
BRONCOVÁ, D.a kol.: Praha 2 křížem krážem. Praha : MILPO MEDIA 2007.
Datum poslední aktualizace: 21.10.2023 22:37
Datum vytvoření: 16.10.2020 12:36

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?