Na Prkénce (foto D. Broncová)

Prkénka (Vinohrady)

Zaniklá usedlost Prkénka

Mezi zaniklé usedlosti, které se dříve rozkládaly se svými zahradami, vinicemi nebo polnostmi na Viničních horách, patřila kdysi také Prkénka. Její pozemky se nacházely v oblasti na jihovýchod od nynějšího náměstí Míru. Dodnes nám ji připomíná nápis na domě ve Francouzské ulici.

Usedlost Prkénka č.p. 55 je v písemných pramenech doložena před rokem 1785. Kdo ji vystavěl a přesně kdy, není však známo. Ani původ názvu vinice a pozdější usedlosti není jasný. Nacházela se mezi dnešními ulicemi Moravskou a Francouzskou. Přesněji ji můžeme určit jako Francouzská č.p. 55/52. Celkem rozsáhlý majetek o velikosti přibližně 7 hektarů tvořila budova usedlosti, vinice a pole. Jako majitelé se uvádějí Karel a Dorota Kottmannovi. Na jihu Prkénka sousedila s Kozačkou, na severu s Nigrinkou, nedaleko se nacházel také Baal známý jako Kravín, vedle Prkénky ležel vinohrad a pozemky Konstantinky a usedlost Bubáková.

Jedním z majitelů se uvádí Jakub Zubert. Na přelomu 18. a 19. století vykupoval Jakub baron Wimmer zdejší pozemky, takže se stal na nějakou dobu po J. Zubertovi také majitelem polností Prkénky. Na někdejších Viničních horách a dalších pustnoucích pozemcích vybudoval rozlehlé Wimmerovy sady, které se táhly až k Vršovicím a Nuslím.

V první polovině 19. století se v objektu Prkénky nacházelo kolářství a kolárna, ale potom začalo stavení chátrat a v roce 1888 bylo zbořeno. Jako majitelé parcely jsou na konci 19. století uváděni ještě Marie a Josef Stehlíkovi. Poté byly pozemky v této oblasti rozparcelovány a byly zde vybudovány nové ulice a postaveny obytné domy.

Dodnes Prkénku připomíná název činžovního domu na Francouzské č. 58. Mezi prvním a druhým poschodím je zvenku na budově nápis „NA PRKENCE“.

Galerie: 
Dům ve Francouzské ulici připomíná Prkénku (D. Broncová, 2020)
Na mapě z roku 1840 je zaznamenána usedlost Prkénka – vpravo dole
Katastrální území

Název: Prkénka

Umístění: Francouzská č.p. 55/52

Zanikla: 1888

Adresa
Francouzská 55/52
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 20.0028" N, 14° 26' 36.4848" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
BRONCOVÁ, D.a kol.: Praha 2 křížem krážem. Praha : MILPO MEDIA 2007.
POLÁK, M. a kol.: Město královské Vinohrady. Praha : MILPO MEDIA 2009.
Datum poslední aktualizace: 27.6.2023 13:11
Datum vytvoření: 10.11.2020 16:00

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?