Jakub baron Wimmer

Mecenáš, voják, podnikatel, zakladatel zeleně na Vinohradech, ve Vršovicích, v Nuslích a na Letné.

Jakub Wimmer se narodil 25. ledna 1754 v Praze, zemřel 13. ledna 1822 v Praze a je pohřben v Praze-Bubnech.

 

Jakub Wimmer pocházel z měšťanské rodiny a rozhodl se pro vojenskou kariéru. Během služby v armádě se projevil jako mistrný organizátor, když například řídil dopravu materiálu na stavbu vojenské pevnosti v Terezíně. Byl jmenován plukovníkem a za svou vytrvalou práci pro armádu byl v roce 1801 povýšen císařem Františkem I. do šlechtického stavu. Získal obrovské jmění na vojenských dodávkách, které později použil ku prospěchu Prahy. Po odchodu z armády se zasloužil o rozkvět mnoha pražských míst a čtvrtí.

Byl dobrým hospodářem, vlastnil velkostatky v pražském okolí i v ostatních krajích, pozemky za městskými hradbami a několik domů (dva na Národní třídě) a pražských paláců. Např. palác Platýz na Uhelném trhu v Praze 1 koupil v roce 1797. Na Novém Městě dal před svým domem zřídit místo staré aleje novou městskou promenádu, dal osázet Mariánské hradby a stráně na Letné, v nuselském údolí nechal vybudovat anglický park. Pusté pláně na Letné, kde zasadil první okrasné a ovocné stromy, se postupně začaly měnit v pěkný park a dostaly jméno Lidový sad, zvaný také „libosad“.

Na konci 18. století vykoupil pozemky, polnosti a vinice za městskými hradbami za Žitnou branou, tedy východně od dnešního náměstí I. P. Pavlova. Na rozlehlých parcelách tehdejšího hospodářského dvora Kravín (č.p. 46 a 69) dal na počátku 19. století vybudovat Růžové aleje a sady (přibližně mezi dnešní Vinohradskou a Slezskou ulicí).

V roce 1817 vystavěl na svém obrovském pozemku veliký hostinec s tanečním sálem, kterému se pak říkalo Kravín, Bál (Baal) nebo pompézněji St. Cloud. Obklopovaly ho zahrady a ovocné sady. Konaly se tu mnohé společenské zábavy, v sadu stála střelnice a kolotoč. Skutečný kravín tu také existoval, a dokonce se v něm podávalo čerstvé mléko. Po jeho smrti Bál zpustnul. Součástí Wimmerových sadů byla také promenáda v místech pozdějšího náměstí Míru. Na starých mapách jsou uvedeny jako Wimmersche Anlagen. Pozůstatkem sadů je dodnes několik stromů v Sadech Svatopluka Čecha i na Letné.

Ušlechtilé činny barona Wimmera dnes připomíná Wimmerova kašna na Uhelném trhu od sochaře Františka Xavera Lederera.

Galerie: 
Narození
25.1.1754
Úmrtí
13.1.1822 (67 let)
Datum poslední aktualizace: 25.11.2022 11:28
Datum vytvoření: 20.7.2018 17:49

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?