Slezská 1333/46. Foto: T. Hnátek

Novobarokní nájemní dům, Slezská čp. 1333/46 (Vinohrady)

Domovní blok naproti Sadům Svatopluka Čecha, ohraničený ulicemi Slezskou, Chodskou, Korunní a Šumavskou, vznikl na pozemcích rozparcelované usedlosti Baal, kde se nacházel slavný hostinec Kravín. Nedaleko stála Pištěkova aréna. Nájemní domy byly vystavěny počátkem 20. století a vyznačují se pozdně historizujícím i secesním tvaroslovím. Obzvláště zajímavá je skupina tří novobarokních domů.

Historie

Tři nájemní domy si vybudoval v letech 1904 až 1905 stavitel Josef Veselý, ale podle několika indicií a stylového výrazu se na podobě fasády mohl také podílet významný architekt Josef Pospíšil. Výzdobu pravděpodobně vytvořili sochaři Adolf a Julius Halmanovi. V první polovině 20. století ve dvoře fungovala výrobna oplatek s parními pecemi.

Popis

Prostřední dům čp. 1333 představuje řadovou čtyřpatrovou stavbu s výraznou novobarokní fasádou. Čtyřosý parter má vstup s původními dubovými dveřmi u západního kraje průčelí. Mezi 1. a 3. patrem je na fasádě asymetricky umístěn arkýř, završený balkónem, ale nejpozoruhodnější balkón s bohatě zdobeným kovaným zábradlím probíhá, netypicky i přes arkýř, před 2. patrem. Arkýř, zdobený v dolní partii reliéfem zobrazujícím slunce, v přízemí podpírají nahá mužská a ženská postava. Okna jsou ve většině obdélná, jen v 1. patře mají tři větší okna nadpaží tvořené stlačeným obloukem. Okenní otvory ve 2. patře mají zvlněné nadokenní římsy, nad 3. patrem probíhá kordonová římsa a zvlněná je i hlavní římsa. Celé průčelí s bohatou štukovou výzdobou završuje, nad do frontonu vloženým reliéfem, štít s okénkem a atiku před mansardovou střechou doplňuje výzdoba s putti a girlandami.

Autoři

Stavitel Josef Veselý je uveden na několika místech této encyklopedie, například u nájemního domu čp. 1645 v Mánesově ulici, u domu čp. 390 v Anglické ulici nebo u domu v Gorazdově ulici čp. 332.

Architekt Josef Pospíšil má na tomto webu samostatný medailon, uvádějící jeho další tvorbu.

Současnost

Dům plní bytovou funkci, vizuálně je v dobrém stavu a od roku 1958 je památkově chráněn.

Galerie: 
Slezská 1333/46. Foto: T. Hnátek
Slezská 1333/46. Foto: T. Hnátek
Slezská 1333/46, detail. Foto: T. Hnátek
Slezská 1333/46, detail. Foto: T. Hnátek
Slezská 1333/46, detail. Foto: T. Hnátek
Slezská 1333/46, detail. Foto: T. Hnátek
Slezská 1333/46, detail. Foto: T. Hnátek
Slezská 1333/46, detail. Foto: T. Hnátek
Slezská 1333/46, detail. Foto: T. Hnátek
Katastrální území

Umístění:Slezská čp. 1333/46, Praha 2 – Vinohrady

Autor:Josef Veselý
Josef Pospíšil

Realizace:1904-1905

Adresa
Slezská 1333/46
120 00 Praha 2
Česká republika
50° 4' 34.0176" N, 14° 26' 42.2268" E
Štítky: 
Odkazy a literatura:
Dalibor Prix a kol., UPP, Velká Praha V-Ž, Praha 2017, s. 993.
Jan E. Svoboda, Praha stoletá. K autorství některých pražských fasád období secese, moderny a kubismu, Staletá Praha XXVII, 2011, č. 1, s. 62-64.
Jan E. Svoboda – Zdeněk Lukeš – Ester Havlová, Praha 1891 – 1918, Praha 1997, s. 122-123.
Pavel Vlček (ed.), Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, s. 522, 693.
Datum poslední aktualizace: 28.12.2022 18:30
Datum vytvoření: 12.8.2022 15:22

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?