J. Pospíšil, dům ve Slezské ulici. Foto P. Líbal

Josef Pospíšil (Vinohrady)

Významný český architekt, který převážně navrhoval novobarokní a secesní stavby. Navrhl řadu domů také na Vinohradech a Novém Městě.

S ohledem na nedostatek životopisných údajů je prezentován přehledem díla. Tvořil na počátku 20. století.

O životě významného architekta Josefa Pospíšila mnoho nevíme, údajně se měl školit v Paříži, ale jeho dílo nalezneme na mnoha místech Královských Vinohrad i v dalších částech Prahy. Nejvíce vytvářel fasády nájemních domů, a to jak v novobarokním, tak secesním stylu. Roku 1903 se zúčastnil soutěže na projekt Obecního domu na Starém Městě pražském, dostal se do užšího výběru, ale nakonec stavba vznikla podle návrhu jiných architektů. V letech 1902 až 1903 zvítězil v soutěži na dotvoření severní části Purkyňova náměstí, dnes náměstí Míru. Jedná se o dům na nároží Italské ulice a tohoto náměstí čp. 1219, dále nájemní domy čp. 1220, 1221 a 1195, a také o nárožní nájemní dům 1234. Všechny tyto novobarokní stavby vznikly v období mezi lety 1902 až 1903. K tomuto souboru dále patří dům, stojící na nároží Římské a Ibsenovy ulice čp. 1276, nájemní dům ve Slezské ulici čp. 1297 z roku 1904 i dům v Šubertově ulici čp. 1353 z roku 1905.

V Korunní ulici navrhl secesní nájemní domy 1295, 1296, postavené v letech 1903 až 1904, a dále novobarokní domy čp. 1384, 1385 a 1386 (1905). Na Vinohradské třídě projektoval roku 1905 dům čp. 1381. V ulici U Havlíčkových sadů od Pospíšila pocházejí pozdně secesní domy čp. 1422 (1906) a čp. 1469, 1470 i 1531, postavené v letech 1906 až 1907. Na nároží ulic Šmilovského a Koperníkovy se nachází nájemní dům čp. 1430 (1906 – 1907).

Roku 1905 se přihlásil spolu s Victorem Benešem do soutěže dostavby Staroměstské radnice i novostavby nové radnice na Linhartském náměstí. Na Novém Městě pražském se podepsal na podobě tří novobarokních domů v Gorazdově, tehdejší Podskalské ulici. Jedná se o nájemní dům čp. 331, dům „U Hubičky“ čp. 332 a nájemní dům „U slunce“ čp. 333. Na výzdobě druhého uvedeného domu se podíleli sochaři Adolf a Julius Halmanovi. Všechny uvedené stavby, uvedené ve vídeňské publikaci Neubauten in Oesterreich 1908, byly vystavěny v letech 1906 až 1907. Na novoměstském nábřeží poblíž Jiráskova náměstí navrhl roku 1906 nerealizovaný objekt městských lázní.

Roku 1907 projektoval zástavbu ve vinohradské Chopinově ulici naproti Riegrovým sadům, ale domy realizovali jiní architekti. Další stavby se nacházejí opět na Královských Vinohradech a jde o Maceškův dům na Vinohradské třídě čp. 1485 (1907), secesní nájemní dům ve Šmilovského ulici čp. 1495, postavený v letech 1907 až 1908, novobarokní nájemní dům v Kodaňské ulici čp. 549 z roku 1909 a secesní nájemní dům na nároží Čerchovské a Polské ulice čp. 1618, postavený roku 1911.

Mezi stavbami, kde jako autor sice není uveden, ale jeho spoluúčast na výzdobě fasády není zcela vyloučena, nalezneme novobarokní domy v Revoluční ulici čp. 1081 a čp. 1963, hlavně však další skupinu staveb na Královských Vinohradech. Mohl se podílet na stavbě domů čp. 1324, 1333, a 1345, pocházejících z let 1904 až 1905, ve Slezské ulici naproti Sadům Svatopluka Čecha, kde je jako autor uveden stavitel Josef Veselý. Výzdobu opět vytvářeli Adolf a Julius Halmanovi. Ještě je možno uvažovat o Pospíšilově autorství u domů čp. 283 a 1318 na Vinohradské třídě, postavených ve stejné době, a u domu čp. 484 v novoměstské Kateřinské ulici (1905). Dalšími možnými realizacemi jsou domy ve Vozové ulici čp. 1567 z let 1909 až 1910, domy v ulici Na Švihance čp. 1588 a 1569 i dům ve Slavíkově ulici čp. 1568 ze stejného období.

Přestože tedy o životě tohoto architekta mnoho nevíme, tak je evidentní, že patřil k velice významným osobám a výrazně se podepsal na podobě naší městské části.

Galerie: 
severní fronta náměstí Míru, Architektonický obzor 1906, ročník 5.
dům stavebního rady Staňka na náměstí Míru, Architektonický obzor 1906, ročník 5.
dům ve Slezské ulici, foto P. Líbal.
dům v Gorazdově ulici čp. 332, Neubauten in Oesterreich, Wien 1908, T. 60.
návrh městských lázní, Architektonický obzor 1906, ročník 5.
Katastrální území
Štítky: 
Odkazy a literatura:
Zdeněk Lukeš, Praha moderní III, Velký průvodce po architektuře 1900 – 1950, Pravý břeh Vltavy, Praha 2014, s. 296.
Jan E. Svoboda, Praha stoletá. K autorství některých pražských fasád období secese, moderny a kubismu, Staletá Praha XXVII, 2011, č. 1, s. 62-64.
Pavel Vlček: Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, s. 522.
Datum poslední aktualizace: 28.12.2022 18:30
Datum vytvoření: 23.7.2022 10:50

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?