Slezská 1297/3. Foto: T. Hnátek, P. Líbal

Novobarokní nájemní dům, Slezská čp. 1297/3 (Vinohrady)

Počátky výstavby domovního bloku mezi ulicemi Slezskou, tehdy Chocholouškovou, Šubertovou, původně U divadla, Římskou (Brandlovou) a Blanickou sahají do počátku 20. století, ale již dříve zde stály stavby bývalé usedlosti Seidlovka čp. 100. Toto číslo popisné později převzal Dům Zemědělské osvěty, postavený v letech 1924 až 1926, a celý blok se uzavřel až dostavěním nájemních domů v třicátých letech 20. století.

Historie

Výstavba domu čp. 1297 souvisela s architektonicko-urbanistickým řešením celého náměstí Míru, původně Purkyňova, které vypracoval Josef Pospíšil v rámci soutěže a následně získal 1. cenu. Vedle architekta Pospíšila nalezneme na plánech domu z roku 1904 podpisy Josefa Pechana a majitele Jana Novotného, kterému též patřil dům čp. 1223. Výzdobu provedli, jako u několika dalších domů od Josefa Pospíšila, sochaři Adolf a Julius Halmanové.

Popis

Jedná se o čtyřpatrový řadový dům s novobarokní fasádou. V čtyřosém parteru se nacházejí vstupy do domu, do bistra i do restaurace. Hlavní vchod, a hlavně jeho nadsvětlík zdobí bohatá štuková výzdoba. Vyšší podlaží má tři osy, tvořené velkými čtvercovými desetidílnými okny. Mezi 2. a 3. patrem vystupuje ze střední osy průčelí arkýř, završený balkónem, a tento arkýř je vyzdoben reliéfem v rámu s amorkem napínajícím luk. Dvojice menších oken ve 2. a 3. patře po obou stranách arkýře má obdélný tvar a v nižším z těchto podlaží jsou nad nimi umístěny zvlněné nadokenní římsy. Na balkón po obou stranách navazuje mohutná kordonová římsa, nad níž má nejvyšší patro šest okenní os a pod hlavní římsou se nachází nápis „Zbudováno 1904“, umístěný v kartuši. Před mansardovou střechu vystupuje vikýř s okénkem. Uvnitř tohoto domu se nachází netypicky vpravo umístěné schodiště a asymetrická dispozice, do které architekt původně navrhl jeden byt na podlaží, pouze do 4. patra dva menší byty.

Autoři

Architekt Josef Pospíšil, autor podoby celé severní partie náměstí Míru má na tomto webu samostatný medailon, uvádějící jeho další tvorbu.

Současnost

Dům, který vlastní Arcibiskupství pražské, plní převážně bytovou funkci a v suterénu se nachází restaurace a v přízemí bistro.

Galerie: 
Slezská 1297/3. Foto: T. Hnátek, P. Líbal
Slezská 1297/3. Foto: T. Hnátek, P. Líbal
Slezská 1297/3. Detail. Foto: T. Hnátek, P. Líbal
Slezská 1297/3. Detail. Foto: T. Hnátek, P. Líbal
Slezská 1297/3. Archiv ÚMČ Praha 2
Katastrální území

Umístění:Slezská čp. 1297/3, Praha 2 – Vinohrady

Autor:Josef Pospíšil

Realizace:1904

Adresa
Slezská 1297/3
120 00 Praha 2
Česká republika
50° 4' 33.7872" N, 14° 26' 17.196" E
Zvětšit mapu
Štítky: 
Odkazy a literatura:
Dalibor Prix a kol., UPP, Velká Praha V-Ž, Praha 2017, s. 992.
Jan E. Svoboda, Praha stoletá. K autorství některých pražských fasád období secese, moderny a kubismu, Staletá Praha XXVII, 2011, č. 1, s. 63.
Jan E. Svoboda – Zdeněk Lukeš – Ester Havlová, Praha 1891 – 1918, Praha 1997, s. 294.
Pavel Vlček (ed.), Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, s. 522.
Datum poslední aktualizace: 14.5.2023 11:11
Datum vytvoření: 2.9.2022 21:36

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?