J. Halman, Vinohradská čp. 283. Foto T. Hnátek

Julius Halman (Vinohrady)

Český sochař a štukatér

Narodil se roku 1876 v Olomouci, zemřel neznámo kdy a kde

 

Sochař a štukatér Julius Halman, uváděný někdy též jako Halmann, se narodil roku 1876 pravděpodobně v Olomouci, stejně jako jeho bratři Adolf a Emanuel, kteří se také stali sochaři. Nejslavnější z trojice bratrů byl Emanuel (1873–1945), který studoval na pražské Uměleckoprůmyslové škole u Celdy Kloučka a Josefa Václava Myslbeka. Emanuel vytvořil podobizny několika významných osobností pro Panteon Národního muzea a pro foyer Národního divadla. Také od něj pochází fontánka s chrliči na staroměstské straně Mánesova mostu. Na podobě fasád vinohradských a novoměstských domů se však nepodílel.

Společně pracovali v ateliéru, který se nacházel v Šumavské ulici č. 10 na Královských Vinohradech. Julius nejvíce spolupracoval s druhým bratrem Adolfem a jejich tvorbu nalezneme v největší míře právě na Vinohradech a Novém Městě pražském, kde se podíleli na podobě fasád především novobarokních nájemních domů. Vyzdobili nárožní dům čp. 1219 s fasádami od architekta Josefa Pospíšila, postavený v letech 1902 až 1903 a zaujímající nároží mezi náměstím Míru a Italskou ulicí, nebo dům čp. 1276 z roku 1904, stojící na nároží Ibsenovy, resp. Římské ulice. Pro nárožní dům čp. 283, vybudovaný kolem roku 1905 stavitelem Antonínem Polívkou mezi Vinohradskou třídou a ulicí U Tržnice vytvořili braunovské orli držící girlandu, umístěné nad vchodem.

Rovněž vyzdobili nárožní dům Josefa Hraběte v Korunní a Kladské ulici čp. 1300, postavený v letech 1903 až 1904. Další stavby jsou též spojovány se jménem architekta Josefa Pospíšila, jednoho z nejvýznamnějších tvůrců novobarokní architektury počátku 20. století. V letech 1904 postavil Josef Veselý tři domy ve Slezské ulici čp. 1324, 1333, a 1345, na jejichž výzdobě také spolupracovali bratři Halmanové, stejně jako na domě čp. 1297 z roku 1904 ve Slezské ulici.

Jako autoři fasád jsou uvedeni Josef Pospíšil spolu se sochaři Adolfem a Juliem Halmanovými také u domů čp. 331 a 332 v  Gorazdově ulici na Novém Městě, které vznikly roku 1905. Pozornost si zaslouží především průčelí domu čp.  332 „U Hubičky“, kde se nad vstupem nacházejí atlanti, kteří podpírají Arkýř a obdobný motiv také nalezneme také na domě čp. 1353 ve vinohradské Šubertově ulici, kde plány ze stejné doby též podepsal Pospíšil. Proto lze i u této stavby uvažovat o autorství obou bratrů. K tvorbě Adolfa a Julia je možné přiřadit i výzdobu domu čp. 400 na nároží ulic Na Výtoni a Podskalská na Novém Městě, který stavitel Josef Hercík vybudoval roku 1911.

Julius Halman zemřel neznámo kdy a kde.

Galerie: 
J. Halman, Vinohradská čp. 283. Foto T. Hnátek
J. Halman, Vinohradská čp. 283. Foto T. Hnátek
J. Halman, Slezská čp. 1333. Foto T. Hnátek
J. Halman, Gorazdova čp. 332. Zdroj: Neubauten in Oesterreich, Wien 1908)
Narození
1876
Úmrtí
neznámo
Katastrální území
Adresa
Vinohradská 283
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 36.7284" N, 14° 26' 34.458" E
Zvětšit mapu
Štítky: 
Odkazy a literatura:
Dalibor Prix a kol., UPP, Velká Praha V-Ž, Praha 2017, s. 1631.
Anton Schroll, Neubauten in Oesterreich, Vídeň 1908, Tab. 58, 59, 60.
Jan E. Svoboda, Praha stoletá. K autorství některých pražských fasád období secese, moderny a kubismu, Staletá Praha XXVII, 2011, č. 1, s. 62-64.
Datum poslední aktualizace: 28.12.2022 18:31
Datum vytvoření: 28.12.2022 18:20

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?