Nájemní dům, Anglická 390/19. Foto: P- Líbal

Nájemní dům, Anglická čp. 390/19 (Vinohrady)

Zástavba v Anglické ulici, dříve Palackého třídě, vyrůstala již od sedmdesátých let 19. století. Část domů nahradily novostavby a část prošla jen přestavbou, většinou spočívající v navýšení a změně fasády. Proto je tato ulice z hlediska architektonického výrazu velice různorodá.

Historie

Původní třípatrový dům čp. 390 v Anglické ulici, stejně jako sousední nárožní objekt čp. 391, vystavěli roku 1873 Václav Kaura a Alois Doubrava. Pozdně klasicistní fasádu zdobila socha Merkura v 1. patře. První tržnice nábytku truhlářů společenstva na Královských Vinohradech a okolí, které dům patřil, se rozhodla roku 1911 pro přestavbu a navýšení o patro. Tu provedli Jan Majer a Josef Veselý, ale průčelí navrhl architekt Bedřich Bendelmayer ve stylu pozdní secese. Roku 1964 proběhly stavební úpravy suterénu, přízemí a 1. patra pro Český hudební fond. Tehdy zde vznikly přehrávkové salonky a oddělení klávesových nástrojů. Další úpravy následovaly roku 1991.

Popis

Tento dům měl původně tři patra, dvě dvoutraktová křídla, jednotraktové křídlo a tři podkovovitá schodiště, ale dnes je čtyřpatrový. Parter s obchodními výkladci je pětiosý, ale 1. patro má jen dvě krajní osy s velkými okny a velký prosklený arkýř v centru. Vyšší podlaží jsou šestiosá, přičemž mezi 1. až 3. patrem jsou na fasádě, zdobené geometrickým dekorem, zavěšeny na krajích dva arkýře. Za nízkým segmentovým štítem se nachází mansardová střecha.

Autor

Václav Kaura se stal stavitelem dle výnosu c. k. místodržitelství ze dne 17. července 1888 a výměru Magistrátu ze dne 25. července 1888. Navrhoval obytné i školní budovy.

Alois Doubrava je znám především jako společník výše jmenovaného Václava Kaury.

Jan Majer (1864 – 1945) byl český architekt a stavitel, který vystudoval pražskou techniku, stavitelskou zkoušku složil roku 1896 a navrhoval převážně nájemní domy ve stylu pozdního historismu i secese. Spolupracoval s Josefem Bláhou a Josefem Veselým. Zemřel při náletu na Prahu dne 14. února 1945. Jeho dílo zahrnuje nájemní dům, realizovaný s Josefem Bláhou v letech 1892 až 1893, v Americké ulici čp. 78, a další stavby postavené s Josefem Veselým: sousední dům čp. 391 z roku 1911, nájemní dům v Mánesově čp. 1645 z let 1911 až 1912, a průčelí nájemního domu v Bělehradské čp. 660 (1912).

Josef Veselý (1867 – 1917) složil roku 1896 stavitelskou zkoušku a roku 1900 přistoupil do Jednoty stavitelů. Působil převážně v Praze a jeho společné dílo s Janem Majerem je uvedeno výše. Dále od něj pochází nájemní dům ve vršovické Košické ulici čp. 50 (1912 – 1913), dva nájemní domy na Vinohradech ve Slovenské ulici čp. 1694 a 1697 z let 1913 až 1914, a nájemní dům, projektovaný s. Emilem Králíčkem ve vinohradské Chodské ulici čp. 1705 (1913 – 1914).

Bedřich Bendelmayer (1872 – 1932) studoval na Uměleckoprůmyslové škole u Friedricha Ohmanna. Podílel se na návrzích nejranějších secesních staveb v Čechách, na kterých spolupracoval se svým učitelem i spolužákem Aloisem Dryákem, a později s Quidem Bělským a Emilem Weichertem. Z jeho pražského díla lze jmenovat Hotel Belvedere v Kamenické ulici z let 1897 až 1899, Hotel Central v Hybernské ulici (1899 – 1900), nájemní a obchodní dům z let 1903 až 1904 v ulici U Prašné brány, Hotel Arcivévoda Štěpán (Evropa) na Václavském náměstí (1903 - 1905), nájemní dům v Maislově ulici (1905 – 1906), nájemní dům v Kaprově ulici z roku 1906, Justiční palác na nuselském Náměstí Hrdinů, postavený v letech 1926 až 1930, Českou průmyslovou banku v ulici Na Příkopě (1927 - 1933), a obytný dům ve Stavitelské ulici v Dejvicích, postavený v letech 1927 až 1928. V Plzni projektoval budovu spořitelny královského města Plzně (1914 – 1915) a roku 1923 Městské lázně, v Chrudimi ve dvacátých letech 20. století Krajský soud.

Současnost

V přízemí se nacházejí komerční prostory, resp. občerstvení, jinak dům slouží hlavně jako bytový.

Galerie: 
Nájemní dům, Anglická 390/19. Foto: P- Líbal
Nájemní dům, Anglická 390/19. Foto: P- Líbal
Nájemní dům, Anglická 390/19. Foto: P- Líbal
Nájemní dům, Anglická 390/19. Archiv ÚMČ Praha 2
Katastrální území

Umístění:Anglická 19, čp. 390/XII, Praha 2 – Vinohrady

Architekt:Václav Kaura, Alois Doubrava
Jan Majer, Josef Veselý
Bedřich Bendelmayer

Realizace:1873

Přestavba a nástavba:1911

Adresa
Anglická 390/19
120 00 Praha 2
Česká republika
50° 4' 35.4612" N, 14° 26' 2.076" E
Štítky: 
Odkazy a literatura:
Dalibor Brix a kol., Umělecké památky Prahy, Velká Praha V-Ž, Praha 2017, s. 947.
Zdeněk Lukeš, Praha moderní III, Velký průvodce po architektuře 1900 – 1950, Pravý břeh Vltavy, Praha 2014, s. 139.
Jan E. Svoboda – Zdeněk Lukeš – Ester Havlová, Praha 1891 – 1918, Praha 1997, s. 116.
Pavel Vlček (ed.), Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, s. 55, 145, 302-303, 394, 693.
Datum poslední aktualizace: 19.10.2022 15:55
Datum vytvoření: 15.4.2022 20:22

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?