Nájemní dům, Anglická 390/19. Foto: P- Líbal

Nájemní dům, Anglická čp. 390/19 (Vinohrady)

Zástavba v Anglické ulici, dříve Palackého třídě, vyrůstala již od sedmdesátých let 19. století. Část domů nahradily novostavby a část prošla jen přestavbou, většinou spočívající v navýšení a změně fasády. Proto je tato ulice z hlediska architektonického výrazu velice různorodá.

Historie

Původní třípatrový dům čp. 390 v Anglické ulici, stejně jako sousední nárožní objekt čp. 391, vystavěli roku 1873 Václav Kaura a Alois Doubrava. Pozdně klasicistní fasádu zdobila socha Merkura v 1. patře. První tržnice nábytku truhlářů společenstva na Královských Vinohradech a okolí, které dům patřil, se rozhodla roku 1911 pro přestavbu a navýšení o patro. Tu provedli Jan Majer a Josef Veselý, ale průčelí navrhl architekt Bedřich Bendelmayer ve stylu pozdní secese. Roku 1964 proběhly stavební úpravy suterénu, přízemí a 1. patra pro Český hudební fond. Tehdy zde vznikly přehrávkové salonky a oddělení klávesových nástrojů. Další úpravy následovaly roku 1991.

Popis

Tento dům měl původně tři patra, dvě dvoutraktová křídla, jednotraktové křídlo a tři podkovovitá schodiště, ale dnes je čtyřpatrový. Parter s obchodními výkladci je pětiosý, ale 1. patro má jen dvě krajní osy s velkými okny a velký prosklený Arkýř - architektonický prvek, vystupující ve vyšších podlažích z průčelí arkýř v centru. Vyšší podlaží jsou šestiosá, přičemž mezi 1. až 3. patrem jsou na fasádě, zdobené geometrickým dekorem, zavěšeny na krajích dva Arkýř - architektonický prvek, vystupující ve vyšších podlažích z průčelí arkýře. Za nízkým segmentovým štítem se nachází mansardová střecha.

Autor

Václav Kaura se stal stavitelem dle výnosu c. k. místodržitelství ze dne 17. července 1888 a výměru Magistrátu ze dne 25. července 1888. Navrhoval obytné i školní budovy.

Alois Doubrava je znám především jako společník výše jmenovaného Václava Kaury.

Jan Majer (1864 – 1945) byl český architekt a stavitel, který vystudoval pražskou techniku, stavitelskou zkoušku složil roku 1896 a navrhoval převážně nájemní domy ve stylu pozdního historismu i secese. Spolupracoval s Josefem Bláhou a Josefem Veselým. Zemřel při náletu na Prahu dne 14. února 1945. Jeho dílo zahrnuje nájemní dům, realizovaný s Josefem Bláhou v letech 1892 až 1893, v Americké ulici čp. 78, a další stavby postavené s Josefem Veselým: sousední dům čp. 391 z roku 1911, nájemní dům v Mánesově čp. 1645 z let 1911 až 1912, a průčelí nájemního domu v Bělehradské čp. 660 (1912).

Josef Veselý (1867 – 1917) složil roku 1896 stavitelskou zkoušku a roku 1900 přistoupil do Jednoty stavitelů. Působil převážně v Praze a jeho společné dílo s Janem Majerem je uvedeno výše. Dále od něj pochází nájemní dům ve vršovické Košické ulici čp. 50 (1912 – 1913), dva nájemní domy na Vinohradech ve Slovenské ulici čp. 1694 a 1697 z let 1913 až 1914, a nájemní dům, projektovaný s. Emilem Králíčkem ve vinohradské Chodské ulici čp. 1705 (1913 – 1914).

Bedřich Bendelmayer (1872 – 1932) studoval na Uměleckoprůmyslové škole u Friedricha Ohmanna. Podílel se na návrzích nejranějších secesních staveb v Čechách, na kterých spolupracoval se svým učitelem i spolužákem Aloisem Dryákem, a později s Quidem Bělským a Emilem Weichertem. Z jeho pražského díla lze jmenovat Hotel Belvedere v Kamenické ulici z let 1897 až 1899, Hotel Central v Hybernské ulici (1899 – 1900), nájemní a obchodní dům z let 1903 až 1904 v ulici U Prašné brány, Hotel Arcivévoda Štěpán (Evropa) na Václavském náměstí (1903 - 1905), nájemní dům v Maislově ulici (1905 – 1906), nájemní dům v Kaprově ulici z roku 1906, Justiční palác na nuselském Náměstí Hrdinů, postavený v letech 1926 až 1930, Českou průmyslovou banku v ulici Na Příkopě (1927 - 1933), a obytný dům ve Stavitelské ulici v Dejvicích, postavený v letech 1927 až 1928. V Plzni projektoval budovu spořitelny královského města Plzně (1914 – 1915) a roku 1923 Městské lázně, v Chrudimi ve dvacátých letech 20. století Krajský soud.

Současnost

V přízemí se nacházejí komerční prostory, resp. občerstvení, jinak dům slouží hlavně jako bytový.

Galerie: 
Nájemní dům, Anglická 390/19. Foto: P- Líbal
Nájemní dům, Anglická 390/19. Foto: P- Líbal
Nájemní dům, Anglická 390/19. Foto: P- Líbal
Nájemní dům, Anglická 390/19. Archiv ÚMČ Praha 2
Katastrální území

Umístění:Anglická 19, čp. 390/XII, Praha 2 – Vinohrady

Architekt:Václav Kaura, Alois Doubrava
Jan Majer, Josef Veselý
Bedřich Bendelmayer

Realizace:1873

Přestavba a nástavba:1911

Adresa
Anglická 390/19
120 00 Praha 2
Česká republika
50° 4' 35.4612" N, 14° 26' 2.076" E
Zvětšit mapu
Štítky: 
Odkazy a literatura:
Dalibor Brix a kol., Umělecké památky Prahy, Velká Praha V-Ž, Praha 2017, s. 947.
Zdeněk Lukeš, Praha moderní III, Velký průvodce po architektuře 1900 – 1950, Pravý břeh Vltavy, Praha 2014, s. 139.
Jan E. Svoboda – Zdeněk Lukeš – Ester Havlová, Praha 1891 – 1918, Praha 1997, s. 116.
Pavel Vlček (ed.), Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, s. 55, 145, 302-303, 394, 693.
Datum poslední aktualizace: 18.4.2023 10:36
Datum vytvoření: 15.4.2022 20:22

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?