Mánesova 1645/87. Foto: P. Líbal

Nájemní dům Mánesova čp. 1645/87 (Vinohrady)

Téměř na východním konci Mánesovy ulice, nedaleko vyústění do Náměstí Jiřího z Poděbrad, se nachází dům s geometricko-ornamentální fasádou, který vyprojektovali Jan Majer a Josef Veselý. Průčelí navrhl Kotěrův žák architekt Jaroslav Mayer.

Historie

Dům byl vystavěn v letech 1911 až 1912 a pod původními plány této stavby jsou podepsáni architekt Josef Dneboský a majitel Václav Tuček. Roku 1912 došlo ke změně fasády a půdorysů, kterou navrhli Jan Majer a Josef Veselý.

Popis

Jedná se o čtyřpatrový dům postavený v geometricky secesním stylu s fasádou pokrytou bohatou ornamentální výzdobou. Přízemí je šestiosé a ve východní části jsou umístěny komerční prostory. V 1. patře se nachází pět okenních os, druhá a čtvrtá je v arkýřích, které jsou zavěšeny mezi 1. a 3. patrem. Vyšší podlaží, tedy 2. a 3. patro, jsou opět jako přízemí šestiosá. Na krajích fasády se vedle arkýřů nacházejí v 1. a 2. patře balkony s kovovým zábradlím. Vše završuje asymetrická atika nad 4. patrem. Jde o klasickou třítraktovou dispozici.

Autoři

Jan Majer (4. 3. 1864 Volyně - 14. 2. 1945 Praha) studoval na pražské technice a působil jako stavitel na Královských Vinohradech. Roku 1899 a znovu 1901 jej zvolili do výboru Jednoty stavitelů Království českého. Spolupracoval s Josefem Bláhou a také s Josefem Veselým, s nímž například navrhl secesní přestavbu domů č.p. 390 a 391 v Anglické ulici.

Josef Veselý (15. 4. 1867 – 1917) složil roku 1896 stavitelskou zkoušku a roku 1900 přistoupil do Jednoty stavitelů. Působil převážně v Praze a spolupracoval s výše uvedeným Janem Majerem. Kromě zmíněných domů ještě na Vinohradech v prvním desetiletí 20. století vyprojektoval nájemní domy na Vinohradská třídě č.p. 1292, ve Slezské ulici č.p. 1324, č.p. 1333 a 1345, dále průčelí nájemního domu v Bělehradské ulici č.p. 660. Později, v letech 1912 až 1913, navrhl nájemní domy ve Slovenské ulici č.p. 1694 i 1697, a dům v Chodské ulici č.p. 1705.

Jaroslav Mayer studoval na pražské Uměleckoprůmyslové škole, kde patřil k žákům Jana Kotěry, jehož 150. výročí narození si roku 2021 připomínáme. Mayer navrhoval stavby převážně ve stylu geometrické secese a později funkcionalismu, přičemž často spolupracoval se svými bratry Janem a Josefem.

Současnost

Dům plní bytovou funkci a v přízemí i v suterénu se nacházejí restaurační provozy, tedy vinárny a pivní šenk.

Galerie: 
Mánesova 1645/87. Foto: P. Líbal
Mánesova 1645/87, detail. Foto: P. Líbal
Mánesova 1645/87, detail. Foto: P. Líbal
Mánesova 1645/87. Archiv ÚMČ Praha 2
Katastrální území

Umístění: Mánesova čp.1645/87

Architekt:Jan Mayer, Josef Veselý
Jaroslav Mayer

Realizace:1911 - 1912

Adresa
Mánesova 1645/87
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 41.0772" N, 14° 26' 52.584" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
Dalibor Prix a kol., UPP, Velká Praha V-Ž, Praha 2017, s. 1016.
Jan E. Svoboda – Zdeněk Lukeš – Ester Havlová, Praha 1891 – 1918, Praha 1997, s. 121-122, 287.
Pavel Vlček (ed.), Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, s. 394, 415, 693.
Datum poslední aktualizace: 17.11.2023 17:13
Datum vytvoření: 23.7.2021 9:05

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?