Sokolská čp. 1662, foto P. Líbal

Nájemní dům (poliklinika), Sokolská čp. 1662/35 (Nové Město)

Ječnou ulici, která vznikla již ve 14 století, uzavírala na východním konci Slepá brána, na jejímž místě vzniklo Komenského náměstí, dnes I. P. Pavlova. Na novoměstské straně se před branou dlouho nacházely pouze usedlosti se zahradami a zástavba zde většinou vyrůstala až po demolici novoměstské fortifikace.

Historie

Na pozemku zbourané usedlosti čp. 524 postavil architekt a stavitel František Heberle původně nájemní dům podle plánů předložených roku 1883. Roku 1911 dům koupil spolek Dům evangelických diakonisek, který v budově zřídil léčebný ústav. Prakticky současně došlo k oddělení obytného 3. patra od sanatoria a ústav se v úrovni 2. patra propojil se sousedním objektem čp. 1638. Ke spojení sklepů obou budov došlo v letech 1942 až 1943 a přízemí i 1. patra roku 1947. Zrušení bytů ve 3. patře se váže k roku 1955 a v letech 1959 až 1961 proběhla pro potřeby polikliniky celková přestavba.

Popis

Dům stojí na nároží Ječné a Sokolské ulice, resp. náměstí I. P. Pavlova. Dvoukřídlá třípatrová stavba má sedlovou střechu a nároží zvýrazňuje mělký rizalit. Průčelí do Sokolské ulice má devět okenních os a v prostřední se v přízemí nachází hlavní vchod ve formě edikuly s polosloupy a polokruhovým frontonem. Mezi přízemím a 1. patrem probíhá girlanda s  festony a mezi 1. a 2. patrem Kordonová římsa s dórským vlysem, zdobeným triglyfi a metopami. Do 1. patra pokrývá fasádu bosáž, stejně jako nároží rizalitu, a 2. patro člení pilastrové arkády. Ve 3. patře rizalit zdobí pilastrová arkáda, která má ve středních polích dvě sdružená okna a v bočních částech jsou sgrafitové Alegorie Práce a Zábavy. Průčelí do Ječné ulice má obdobné členění, ale jen osm okenních os a ve 3. patře se v rizalitu nacházejí Alegorie Lásky a Víry.

Dispozičně se jedná o trojtrakt, V interiéru stoupá od hlavního vchodu do přízemí schodiště, jehož stěny člení sokl s rustikou a římsa nesená volutovými konzolami, na kterou nasedají pilastry podpírající lunetovou klenbu. Chodby v přízemí jsou zaklenuty neckovými klenbami a centrální schodiště ve dvorním traktu je tříramenné s bohatě profilovaným litinovým zábradlím.

Autor

Architekt a stavitel František Heberle (1823 – 1900) má v Encyklopedii Prahy 2 samostatný medailon.  

Současnost

Dům je v katastru uveden jako objekt občanské vybavenosti.

Galerie: 
Sokolská čp. 1662, foto P. Líbal
Sokolská čp. 1662, foto P. Líbal
Sokolská čp. 1662, archiv autora
Katastrální území

Umístění: Sokolská 35, čp. 1662. Nové Město

Architekt: František Heberle

Realizace: 1883

Adresa
Sokolská čp. 1662
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 32.6712" N, 14° 25' 44.2344" E
Zvětšit mapu
Štítky: 
Odkazy a literatura:
Růžena Baťková a kol, Umělecké památky Prahy – Nové Město, Vyšehrad, Vinohrady. Praha 1998, s. 669
Pavel Vlček (ed.), Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, s. 222
Datum poslední aktualizace: 16.3.2024 16:23
Datum vytvoření: 4.12.2023 19:03

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?